Finnair sitoutuu WWF:n ja YK:n perustamaan SBTi-aloitteeseen hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä

A321-Engine-and-SharkletFinnair on allekirjoittanut aiesopimuksen yhteistyöstä Science Based Targets -aloitteen (SBTi) kanssa ja sitoutuu seuraavan kahden vuoden aikana asettamaan tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet toiminnalleen YK:n Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpeneminen selvästi alle 2 celsiusasteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna ilmastonmuutoksen vaikutusten torjumiseksi. 

”Lentämisellä on mittavat sosiaaliset ja taloudelliset hyödyt, mutta lentämiseen liittyvät ilmastohaasteet on ratkaistava. Finnairilla on kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet: aiomme puolittaa nettopäästömme vuoden 2025 loppuun mennessä ja saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään vuoden 2045 loppuun mennessä. Tämän lisäksi haluamme sitoutua SBTi:n ilmailualalle kehittämään päästövähennyspolkuun ja vähentää päästöjämme tavalla, joka on linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa”, sanoo Eveliina Huurre, Finnairin vastuullisuusjohtaja. 

Finnair kertoo käyttävänsä laajaa työkalupakkia päästövähennysten saavuttamiseksi. Keskeisessä roolissa ovat päästöjen vähentäminen lentokoneiden painoa vähentämällä, polttoainetehokkaiden lentomenetelmien kehittäminen, uusiutuvien polttoaineiden (Sustainable Aviation Fuel, SAF) käyttö ja päästöhyvitykset, sekä asiakkaiden osallistaminen lentojen päästöjen vähentämiseen. Finnair tutkii aktiivisesti myös uusien teknologioiden käyttöönoton mahdollisuuksia. 

Finnair julkisti keväällä 2020 tavoitteensa hiilidioksidipäästöjen leikkaamisesta lisäämällä uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöä yhdessä Nesteen kanssa. Finnair on lisäksi tehnyt aiesopimuksen ES-19 -sähkölentokoneiden mahdollisesta tilaamisesta keväällä 2021. Nyt keväästä 2021 lähtien Finnair on mahdollistanut jälleen myös asiakkailleen uusiutuvan lentopolttoaineen ostamisen päästöjen kompensoimiseksi.

Science Based Targets -aloitteen ovat perustaneet WWF, YK:n Global Compact -vastuullisuusaloite, CDP-järjestö ja World Resources Institute. Sen tavoite on, että vuodesta 2020 alkaen tieteeseen perustuvista päästövähennyksistä tulee yritysten toimintaa ohjaava periaate. 

Lue myös: