Finnair ylitti 10 miljoonan vuosittaisen matkustajan rajan

A350_Fin_night_1Finnairin matkustajamäärä kasvoi joulukuussa roimat 9,7 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Samalla matkustajamärää ylitti koko vuonna 10 miljoonan rajan. Koko vuoden osalta matkustajatäyttöaste parani 0,2 prosenttia.

Finnair kasvatti vuoden 2015 aikana matkustajamääräänsä 6,9 prosentilla. Kaikkiaan matkustajia kuljetettiin reilut 10 293 000. Tarjottuja matkustajakilometrejä oli koko vuonna käytettävissä 3,1 prosenttia aiempaa enemmän.

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi joulukuussa 8,1 prosenttia, ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 7,8 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste laski 0,2 prosenttiyksikköä ja oli 76,8 prosenttia.

Aasian-liikenteen kapasiteetti kasvoi joulukuussa 4,3 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 5,3 prosenttia, kun Finnair lensi viimevuotista enemmän erityisesti Koreaan ja Thaimaahan.

Amerikan-liikenteen voimakas kasvu puolestaan johtui erityisesti siitä, että viime vuodesta poiketen Finnair lensi joulukuussa 2015 reittilentoja New Yorkin lisäksi Miamiin.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi vuorolisäysten ja uusien kohteiden myötä 5,1 prosenttia edellisvuodesta ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 3,4 prosenttia. Kotimaan liikenteen kasvua puolestaan selittävät erityisesti Norran kaupalliselta riskiltä Finnairin ostoliikenteeksi siirtyneet reitit.

Matkustajaliikenteen yksikkötuotto tarjotulta henkilökilometriltä* kasvoi loka-joulukuussa 2,2 prosenttia vuotta aiemmasta ja oli 5,38 eurosenttiä.

”Matkustajaliikenteen yksikkötuotot kohenivat käyttöasteiden kasvua heijastellen vuoden viimeisellä neljänneksellä suurimmilla liiketoiminta-alueillamme Euroopassa ja Aasiassa. Samaan aikaan yksikkötuottokehitys jäi vaimeammaksi kotimaassa ja Pohjois-Amerikassa, jossa kapasiteettimme kasvu on ollut nopeampaa”, sanoo Finnairin talousjohtaja Pekka Vähähyyppä.

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi joulukuussa 4,2 prosenttia ja myydyt tonnikilometrit pysyivät vertailukauden tasolla. Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste oli 55,1 prosenttia. Lisäksi Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyy viikoittain kaksi DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä sekä osuus kahdesta viikoittain IAG:n kanssa jaetusta rahtilennosta Helsingin ja Lontoon välillä.

Joulukuussa Finnairin lennoista 85,8 prosenttia (82,2) saapui aikataulussa.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet, joulukuu 2015

  Joulukuu 2015 muutos % Vuoden 2015 alusta muutos %
         
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 790,8 9,7 10 293,6 6,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 599,3 8,1 31 835,7 3,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 997,4 7,8 25 591,6 3,3
Matkustajakäyttöaste % 76,8 -0,2 p 80,4 0,2 p
Rahti ja posti tn 10 492,1 -7,3 130 697,3 -12,4
Tarjotut tonnikilometrit 376,6 4,1 4 633,1 -0,2
Myydyt tonnikilometrit 241,8 2,7 3 076,6 -1,7
Kokonaiskäyttöaste % 64,2 -0,8 p 66,4 -1,0 p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 441,7 4,2 6 388,4 6,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 933,5 5,1 12 890,3 5,3
Myydyt henkilökilometrit milj. 716,7 3,4 10 115,9 4,8
Matkustajakäyttöaste % 76,8 -1,3 p 78,5 -0,4 p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 23,6 35,8 267,9 21,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 230,8 44,5 2 242,5 26,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 174,3 42,3 1 863,0 23,2
Matkustajakäyttöaste % 75,5 -1,2 p 83,1 -2,0 p
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1000 132,2 5,7 1 682,1 -0,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 287,6 4,3 15 256,5 -2,0
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 001,1 5,3 12 629,3 -0,9
Matkustajakäyttöaste % 77,7 0,7 p 82,8 0,9 p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 193,3 24,8 1 955,2 14,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 147,4 20,3 1 446,4 10,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 105,4 22,1 983,4 13,2
Matkustajakäyttöaste % 71,5 1,0 p 68,0 1,6 p
         
Rahtiliikenne        
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 069,3 -0,7 113 913,6 -1,3
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 836,1 -3,5 21 861,9 -8,7
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 688,6 4,2 8 089,4 5,8
- Asian rahtiliikenne tn 6 364,5 -0,6 82 202,2 0,2
- Kotimaan rahtiliikenne tn 180,2 10,3 1 760,1 -2,9
Rahtilento tn** 1 422,8 -35,0 16 783,7 -50,2
Kokonaisrahti- ja posti tn 10 492,1 -7,3 130 697,3 -12,4
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 108,1 -4,3 1380,6 -2,8
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 63,1 -9,3 787,0 -13,7
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 100,2 4,2 1288,3 11,2
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 55,2 0,0 702,8 -0,1
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 58,4 -3,3 p 57,0 -7,2 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 40,0 -7,6 p 39,5 -12,4 p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 59,6 -0,6 p 59,1 -4,4 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 55,1 -2,3 p 54,6 -6,2 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus tarjotuista tonnikilometreistä

Lue myös: