Ilmailuliitto: Pääkaupunkiseudun yleisilmailun mahdollisuudet on varmistettava nyt

IMG-20200101-WA0002Harraste- ja urheiluilmailun kattojärjestö Suomen Ilmailuliitto (SIL) peräänkuuluttaa nopeita toimia pääkaupunkiseudun yleisilmailun ratkaisusta. Helsingin tulee olla jatkossakin järkevästi saavutettavissa ilmateitse. Helsingin kaupunki  on ilmoittanut ryhtyvänsä toimiin  estääkseen ilmailutoiminnan jatkumisen Malmi lentopaikalla tuoreen käräjäoikeuden päätöksen nojalla. Asian käsittelyn odotetaan kuitenkin jatkuvat ylemmissä oikeusasteissa.

Helsingissä sijaitseva Malmin lentopaikka on pääkaupunkiseudun ainoa pienkonelentokenttä, jonka tulevaisuus on uhattuna. Eduskunta vaati huhtikuussa 2018 Lex Malmiin liittyvässä lausunnossaan, että “valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä”.

Malmin-lentoasema-ilmasta_4Kyseinen lausunto on edelleen voimassa ja hallituksella olisi sen mukaan edelleen velvoite toteuttaa ratkaisut Malmin ilmailutoimintojen jatkumiselle hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä.

Hallitus on esittänyt lausuman toteuttamisestoimiksi valtionavustusten myöntämisen usealla Etelä-Suomen lentopaikalle. LVM:n tukea vastaanottanee lentopaikait eivät pidä itseään Malmia korvaavina vaihtoehtoina.

Malmin vaihtoehtona siirtyminen Helsinki-Vantaalle tai kokonaan uuden lentokentän perustaminen

Ilmailuliitto vaatii toimia Helsingin seudun ilmailutoiminnan jatkuvuuden takaamiseksi joko omistajaohjauksen kautta eli Helsinki-Vantaan lentoaeman käyttömahdollisuutta tai vaihtoehtoisesti uudella lentokenttähankkeella.

IMG-20200101-WA0004Suomen Ilmailuliiton toiminnanjohtaja Timo Latikka esitti 2.11.2020 liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle, että liikenne- ja viestintäministeri asettaa nopealla aikataululla työryhmän selvittämään uuden, monitoimisen yleisilmailukentän perustamista.

Uuden lentopaikan tulee sijaita enintään noin 30 kilometrin ja enintään noin 20 minuutin ajomatkan päässä nykyisestä Helsinki-Malmin lentokentästä.

Ilmailuliitto on ilmaissut myös tahtonsa toimia tämän työryhmän puheenjohtajana. Muita työryhmän jäseniä tulisi SIL:n mukaan olla mukana mm. liikenne- ja viestintäministeriöstä, Traficomista, Finaviasta ja lennonvarmistusyhtiö ANS Finlandista.

Uuden työryhmän pitäisi löytää paikka uudeksi yleisilmailukentäksi ja tehdä rakentamiseen tähtäävä esiselvitys. Uuden lentopaikan pitäisi palvella harrasteilmailun lisäksi laajemmin mm. yleisilmailua, rahti- ja tavarakuljetusta sekä uutta ilmailua eli drone-liikennettä ja kehittyvää sähköistä lentämistä.

Lentopaikan tulee SIL:n mukaan mahdollistaa kaikkien Malmin ilmailutoimintojen jatkuminen. Käytännössä se tarkoittaa aikatauluttamatonta ilmatietä pääkaupunkiseudulle, joka olisi myös rajanylityspaikka sekä mahdollistaisi koulutus-, huolto- ja korjaustoiminnan mutta myös tärkeän ilmailuyhteisön muodostumisen.

IMG_20200102_133015Suomen Ilmailuliiton mielestä kaikkein järkevintä olisi säilyttää Malmi ilmailukäytössä. Ilmailuliiton mukaan eduskunnalla on valtuutus ja käytännön työvälineet vaikuttaa asiassa suoraan Helsingin kaupungin suuntaan.

Ilmailuliiton mukaan Liikenne- ja viestintäministeriön on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin tilanteen ratkaisemiseksi eduskunnan lausuman edellyttämällä tavalla. Suomen Ilmailuliitto aikoo olla yhteydessä ministeriöön asian edistämiseksi.

Ilmailuliitto: Pääkaupunkiseudun yleisilmailun mahdollisuudet on varmistettava nyt