Liikennejärjestelmä.fi -sivusto avaa tietoa Suomen liikennejärjestelmän tilasta

LVM_LOGOValtakunnallinen liikennejärjestelmän tilan seurannan portaali Liikennejärjestelmä.fi on avattu. Uuteen portaaliin on koottu Suomen liikennejärjestelmän tilan kehitystä keskeisesti kuvaavia indikaattoreita. Sivusto tarjoaa tietoa mm. ilmailun turvallisuudesta, luvista ja kalustosta

Liikennejärjestelmä.fi tarjoaa edellisten lisäksi seurantatietoja ja analyysejä, jotka palvelevat liikennepolitiikan ja strategisen tason suunnittelua ja päätöksentekoa 5-30 vuoden aikajänteellä.

Portaali on suunnattu kaikille niille, jotka työssään tai toiminnassaan tarvitsevat koottua ja analysoitua seurantatietoa Suomen liikennejärjestelmän kehityksestä.

Kehitystyön takana ovat liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Ilmatieteen laitos.

Liikennejärjestelmä.fi -sivusto