Maanmittauslaitoksen ilmakuvaus- ja laserkeilauskaudella kuvataan suuria kaupunkeja

OH-ACN_030704a(Päivittynyt 21.4. klo 08.05) Maanmittauslaitoksen ilmakuvaus- ja laserkeilaukausi  on käynnistynyt. Vuoden 2023 ohjelmassa kuvataan suuria kaupunkeja ja kuvauskoneen voi nähdä lentävän taivaalla mm. Helsingissä, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Oulussa. Aineistoja käytetään useissa eri käyttötarkoituksissa.

Maanmittauslaitoksen vuoden 2023 ilmakuvaus- ja laserkeilaussaineistot ovat kriittisen tärkeitä useille yhteiskunnan toiminnoille. Suomen maapinta-alasta laserkeilataan vuosittain pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta noin kuudesosa ja ilmakuvataan kolmannes kansallisen laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelman mukaisesti.

Kuvauskausi jatkuu koko kesän. Maanmittauslaitos suorittaa ilmakuvauksia omalla Rockwell 690A Turbo Commander -koneellaan (OH-ACN), jota operoi Konekorhonen Oy. Tänä vuonna Maanmittauslaitoksen koneeseen on saatu käyttöön oma laserkeilauslaitteisto, joita koekäytettiin jo viime kaudella. Uudella laitteistolla tuetaan kansallisen laserkeilausohjelman toteutumista. Valtionhallinnon oma laitteisto on tärkeä myös kansallisen varautumisen näkökulmasta.

"Tänä vuonna tuotamme uudella laserkeilaimellamme testiaineistoa Heinäveden tuotantoalueesta. Aineiston avulla pystymme analysoimaan ja määrittelemään aineistotarpeemme vuonna 2026 alkavaa seuraavaa laserkeilausohjelmaa varten", sanoi kartastopäällikkö Juha Kareinen.

 Vuosittaisista ilmakuvauksista Maamittauslaitos on toteuttanut itse perinteisesti noin puolet. Myös nyt alkaneella kuvauskaudella taivaalla nähdään myös konsulttiyritysten koneita. Aikaisemmin konsultit tekivät kaikki laserkeilaukset.

Tänä vuonna ilmakuvauksia suorittava maanmittauslaitoksen lisäksi Field Group Oy, joka lentää Cessna C550 Citation -koneella sekä MGGP Aero Oy, joka lentää Piper PA-31-350 Chieftain -koneella.

Laserkeilauksista vastaavat Maanmittauslaitoksen Cessna 401B -koneen lisäksi Field Group Oy Cessna 208 B Grand Caravan -koneella, Leica Geosystems Technoly ASBeechcraft Super King Air B200 -konella ja BSF Swissphoto AG Cessna C208 Caravan -koneella.

"Laserkeilausmenetelmällä saadaan kolmiulotteinen pistepilvi, jonka avulla nähdään myös puiden oksien alle aluskasvillisuuteen. Pistepilvistä voidaan laskea muun muassa puiden korkeus. Näitä pistepilviä käytetään esimerkiksi metsäinventointiin ja tulvakartoitukseen", sanoo kartastopäällikkö Juha Kareinen Maanmittauslaitokselta.

Aineistoja tarvitsevat ja sen keräämistä rahoittavat Suomen metsäkeskus, Metsähallitus, Ruokavirasto ja Suomen ympäristökeskus. Ilmakuva-aineistoja hyödynnetään esimerkiksi EU-peltovalvonnassa.


Ilmakuvat julkaistaan avoimena aineistona

Kuvausten jälkeen aineistot käsitellään julkaisukelpoiseksi. Loppuvuoteen mennessä koko aineisto on asiakkaiden käytettävissä. Aineistoja voi katsella kuka tahansa Karttapaikalla. Karttapaikka on kaikille avoin verkkopalvelu, jossa voi katsella karttoja ja ilmakuvia. Palvelussa voi myös ostaa painettuja karttoja ja tulosteita.

 Laserkeilausaineistoista on saatavilla harvennettu versio avoimena datana. Alkuperäisessä pistetiheydessä aineisto on julkista, mutta edellyttää käyttöluvan hyväksymisen ja käyttäjän tunnistautumisen.

Päivitys 21.4. kello 08.05.

Lue myös: