Malmin lentoaseman tilanne on uhkaava - Helsinki ei vaikuta noudattavan eduskunnan ohjeistusta

Malmi_terminaali_1Malmin lentoaseman ilmailutoiminta uhkaa päättyä vuodenvaihteessa eikä korvaavaa  sijoituspaikkaa pääkaupunkiseudulla ole edelleenkään tarjolla eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan edellyttämällä tavalla. Eduskunnan tarkastusvaliokunta totesi vuosikertomuksessaan Lex Malmiin liittyvän valiokunnan lausunnon olevan edelleen voimassa.

Helsingin kaupunki on irtisanonut Malmin lentokentän kiitotien vuokrasopimuksen päättymään 31.12.2019. Ilmailutoiminnan lopettavasta virkamiespäätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen eikä sillä ole vielä lainvoimaa. Malmin lentoaseman ystävät ry:n (MLY) mukaan Helsinki aikoo kuitenkin panna toimeen päätöksensä ja estää lentämisen.

MLY:n mukaan kaupunki on pyytänyt kuntalaisilta ehdotuksia lentokenttäalueen väliaikaiskäytöksi siihen asti, kunnes asuntorakentaminen konkretisoituu. Asiaan liittyvään kaupungin kyselyyn tuli MLY:n mukaan 1690 vastausta joista valtaosa eli 1532 ehdotusta koski lentotoiminnan jatkumista eri tavoin. Julkisesti on kuitenkin tiedotettu vain hankkeista, jotka eivät ole jatkamassa lentotoimintaa.

Malmin-lentoasema-ilmasta_4Lentotoiminnan jatkamista puoltanut Lex Malmi -kansalaisaloite keräsi 56 067 suomalaisen allekirjoitukset. Hylätyksi päätyneen kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä liikenne- ja viestintävaliokunta kuitenkin antoi huhtikuussa 2018 hallitukselle lausuman, jonka mukaan eduskunnan tulee edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi. Lausunnolla haluttiin Malmin lentokentän ilmailutoimintojen voivan jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta vahvisti hallituksen vuosikertomuksessa syyskuussa 2019 edelleen liikenne- ja viestintävaliokunnan päätöksen, jonka mukaisesti Lex Malmi -lausuma säilyy voimassa. Lausuma sisältyi 3.12.2019 Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintöön. Riittäviä korvaavia toimenpiteitä ei kuitenkaan ole toteutettu ja MLY:n mukaan uuden hallituksen tulee varmistaa lentotoiminnan jatkuminen myös vuonna 2020.

Ilmailutoiminnoille ei kuitenkaan ole edelleenkään osoitettu korvaavaa sijoituspaikkaa. Siitäkin huolimatta Helsingin kaupunki aikoo MLY:n mukaan lopettaa Malmin lentoaseman ilmailutoiminnot  31. joulukuuta 2019.

MLY toteaa tiedotteessaan, että Malmin lentoaseman ilmailutoiminnoille on selkeä tarve nyt ja tulevaisuudessa. Malmin lentokenttä on edelleen laskeutumisilla ja lentoonlähdöillä mitattuna Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä. Samalla se on keskeinen osa pääkaupunkiseudun tavoitettavuutta ja ilmailuklusteria. Lentokenttä on edelleen myös lentoliikenteen kansainvälinen rajanylityspaikka ja ainoa vapaalla aikataululla palveleva ilmatie pääkaupunkiseudulle 150 km säteellä.

Lentokentän toiminnasta nykyisin vastaava Malmin lentokenttäyhdistys ry on ilmoittanut olevansa halukas edelleen jatkamaan ilmailutoiminnan ylläpitoa Malmilla. Myös MLY:n edustajat toivovat lentotoiminnan jatkuvan edelleen, koska hallitus ei ole pystynyt toteuttamaan eduskunnan vaatimia korvaavia ratkaisuja.

Timo_Hyvonen_Malmi_2016"Asiassa ole enää mitään tekemistä asuntotarpeen tai järjen kanssa, vaan kyseessä näyttää olevan vain periaate. Harmittaa, ettei kaupunki kuuntele kaupunkilaisia ja suostu neuvotteluun asiasta asianosaisten kanssa. Malmin lentoaseman ystävät ry on tehnyt jo 17 vuotta työtä lentokentän säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Työ tulee jatkumaan edelleen, eikä asuntoja alueelle tule useisiin vuosiin,” kommentoi MLY:n puheenjohtaja Timo Hyvönen.

Käynnissä on edelleen Suomen suurin kuntalaisaloite, joka ehdottaa kansanäänestystä Malmin ilmailukäytöstä. Aloite on kerännyt vaadittavan kannatuksen ja on saanut jo 24077 kansalaisen kannatuksen. Keräystä kuitenkin jatketaan edelleen, koska suurimpien valtuustopuolueiden ryhmänjohtajat ilmoittivat, etteivät ne aio sallia kansalaisten haluamaa äänestystä ilmailutoimintojen jatkamisesta Malmilla. MLY kysyykin nyt valtuustolta linjausta siitä, miten paljon kannatuksia aloitteeseen tarvitaan että kansanäänestyksen sallitaan toteutua.

Edellisten toimien lisäksi lähes 40 Helsingin kaupunginvaltuutettua lähetti lokakuussa 2019 pormestari Jan Vapaavuorelle avoimen kirjeen, jossa lentotoimintaa vaadittiin jatkettavaksi kahdella vuodella tilanteen selvittämiseksi. Pormestari Vapaavuori ei ole MLY:n lausunnon mukaan vastannut kirjeeseen.

 Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden 2019 viimeisen kerran keskiviikkona 11.12.2019. Ennen kokousta MLY esitti valtuutetuille pyynnön, että he ryhtyisivät viipymättä toimiin Malmin lentoaseman lentotoimintojen turvaamiseksi Malmin lentoasemalla siihen saakka, kunnes korvaavat toiminnon on pystytty osoittamaan.

Malmin lentokenttäalueen osalta vireillä on erilaisia toimintaa puolustavia hankkeita. Ympäristöministeriön selvityksessä on parhaillaan suojeluesitys rakennusperintölain nojalla. Ensimmäisestä valmistuneesta asemakaavasta on myös valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lisäksi muista asemakaavaehdotuksista on lähetetty lausuntoja. Alueelle on tehty myös ehdotus luonnonsuojelualueen perustamisesta. MLY näkee Malmin asuntorakentamiselle myös muita vaihtoehtoja. Erityisesti se nostaa esiin Ilmalan alueen.

"Koska Helsingin kaupunki toimii niin räikeästi vastoin kaupunkilaisten tahtoa, tullaan jokaisesta kaavasta viemään asia oikeuden tutkittavaksi. Kaavoitus ei etene kovin nopeasti, koska aktiiviset kansalaiset haluavat säilyttää lentotoiminnan”, toteaa  Hyvönen, joka ei usko alueelle nousevan yhtään taloa vielä 2020-luvulla.

 Malmi_havainnekuva_yleis2015_1Helsingin kaupunki järjestää koillisen alueen kehittämistoimista tiedotustilaisuuden tiistaina 17. joulukuuta. Lentokentälle suunnitellaan asuntoja 25 000 asukkaalle. Tilaisuudessa on MLY:n mukaan esillä myös vaihtoehtoja lentokenttäalueen väliaikaiskäytölle.

 

Kaupungin tahtotilana on tehdä Malmin lentokentän alueesta monipuolinen virkistyksen, ulkoilun ja harrastamisen paikka ennen rakennustöiden aloittamista. Suunnitelmissa on, että talvikaudella lentokenttäalueella voisi harrastaa hiihtoa ja luistelua. Talviliikunta toteutettaisiin todennäköisest lentokentän kiitotiellä.

 

Asemakaavassa alue on edelleen lentokenttä, joten se voi luoda rajoitteita käytölle. MLY:n mukaan kaupunki on tunnustellut Traficomilta myös lentotoiminnan vaatimuksia, vaikka se on toistuvasti kertonut, ettei lentotoiminta ole sen asia.

MLY:n mukaan lisähaasteita lentotoiminnan osalta hankkeeseen tuo myös uusi liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka. MLY:n mukaan hän olisi suhtautunut Malmin ilmailutoimintaan jopa vihamielisesti. Tällä MLY viitannee tapaukseen, jossa Harakka oli puuttunut Malmin lentoasemaa koskevan kuntalaisaloitteen nimikeräykseen. Tapauksesta uutisoivat lokakuussa mm. Ilta-Sanomat ja Helsingin Sanomat.

"Malmin lentotoiminnan jatkumisen järjestämiseen on aikaa vain muutama viikko", kiteyttää Hyvönen tilanteen.

Malmi_opaste_1Malmin lentoaseman ystävät ry on lähettänyt hallinto-oikeudelle ja liikenne- ja viestintäministeriölle vaatimuksen estää Helsingin kaupungin päätöksen toimeenpano. Yhdistyksen mukaan asia on menossa tarpeen vaatiessa jopa korkeimman hallinto-oikeuden arvioitavaksi. MLY:n arvion mukaan lentokentän vuokrasopimus olisi siihen saakka voimassa normaalisti.

Päivittynyt kello 14.00: Lisätty tieto kaupungin suunnitelmista lentokentällä talvikaudelle 2020.

Lue myös: