OTKES:n uusi johtaja Kurt Kokko: Turvallisuus on meidän kaikkien asia

Kurt KokkoFilosofian maisteri Kurt Kokko aloitti Onnettomuustutkintakeskuksen (OTKES) johtajana 1. helmikuuta 2022. Avausblogissaan "Hereillä pitää olla..." Kokko nostaa esiin asioita muuttuvan toimintaympäristön tuomista haasteista.

"Toimintaympäristössämme tapahtuu tällä hetkellä paljon sellaista, jonka kaikkia vaikutuksia on vaikea arvioida tai ennustaa. Edistämällä ja kehittämällä Otkesin joustavuutta ja ketteryyttä pystymme vastaamaan tuleviin muutoksiin", totesi Kokko blogissaan.

Kokko nostaa esiin erityisesti kyberuhat ja lisääntyvät sään ääri-ilmiöt, jotka tulevat mahdollisesti aiheuttamaan ongelmia mm. erilaiselle infrastruktuurille, lentokentille ja tietoliikenteelle. Kokko arvioi, että ennakoimalla näihinkin uhkiin voi varautua.

"Edistämällä ja kehittämällä Otkesin joustavuutta ja ketteryyttä pystymme vastaamaan tuleviin muutoksiin. Joustavuudella haetaan kykyä mukautua toimintaympäristöstä tuleviin muutoksiin tai yllättäviin tilanteisiin ja ketteryydellä haetaan resurssien joustavaa käyttöä sekä päätöksenteon madaltamista. Huolehtimalla asiantuntijoiden osaamisen lisäämisestä, laajentamisesta ja vahventamisesta voidaan edelleen kasvattaa ennakointikykyä ja joustavuutta", sanoi Kokko blogissaan.

Blogin lopussa Kokko muistuttaa siitä, että turvallisuus on meidän kaikkien asia.

Onnettomuustutkintakeskus tutkii suuronnettomuuksia ja suuronnettomuuden vaaratilanteita riippumatta niiden laadusta sekä ilmailu-, raideliikenne- ja vesiliikenneonnettomuuksia ja niiden vaaratilanteita. Onnettomuustukintakeskuksen johtajan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää OTKES:in toimintaa sekä vastata toiminnan laadusta ja tuloksellisuudesta. MH

OTKES:in johtaja Kurt Kokon blogi: He­reil­lä pi­tää olla…

Lue myös: