Perustuslakivaliokunta kuuli asiantuntijoita Lex Malmista

LexMalmi_luovutus_1Eduskunnan perustuslakivaliokunta käsitteli kokouksessaan 7. syyskuuta Malmin lentokentän ilmailukäytön turvaamiseksi tehtyä Lex Malmia. Kuulemisissa selvitettiin onko aloite perustuslain mukainen. Kuultavina olivat Lex Malmi -aloitteen tekijät sekä joukko muita asiantuntijoita.

Lex Malmi -lakialoite tuli eduskunnan Liikenne ja viestintävaliokunnan (LiVL) käsittelyyn ja toimet aloitettiin asiantuntijakuulemisilla huhtikuussa 2017. Toukokuussa LiVL pyysi lakialoitteesta lausunnon perustuslakivaliokunnalta.

Malmi_ilmasta_2016Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta.
Valiokunnan puheenjohtaja toimii Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Annika Lapintie.

Saatuaan asian käsittelyyn perustuslakivaliokunta kutsui kuultaviksi aloitteen vireillepanijat Kim Korkkulan, Mikko Saarisalon ja Juha Krapinojan, liikenne- ja viestintäministeriön sekä oikeusministeriön edustajat, professori Juha Karhun, professori Juha Lavapuron, professori Olli Mäenpään sekä professori Esko Riepulan.

LexMalmi_Saarisalo_KrapinojaKuulemistilaisuus järjestettiin 7. syyskuuta ja paikalla olivat kaikki kolme Lex Malmi -aloitteen tekijää eli Kim  Korkkula, Mikko  Saarisalo ja Juha  Krapinoja.

  Muita kuultavina olleita olivat Risto Murto  liikenne- ja viestintäministeriön yksikön johtaja, liikenneneuvos Risto Murto, Oikeusministeriön erityisasiantuntija  Anu  Mutanen,  professori (emeritus)  Juha  Karhu  ja  professori  Olli  Mäenpää. 

Lisäksi valiokuntaan oli saapunut kirjallinen lausunto professori Juha Lavapurolta. 

Perustuslakivaliokunta päätti lisäasiantuntijoista ja se kutsuu kuultaviksi professori Mikael Hidénin ja professori Veli-Pekka Viljasen.
 
Lex Malmi -aloite sai kahdessa kuukaudessa runsaan 56000 kansalaisen kannatuksen. TNS Gallupin keväällä 2017 julkaiseman mielipidemittauksen perusteella 62 prosenttia helsinkiläisistä haluaa säilyttää Malmin lentoaseman ilmailukäytössä. Alle neljännes (23 %) kannattaa alueen käyttämistä asuntorakentamiseen.

Lue myös: