Polttoainekulut painoivat Finnairin tulosta - Q3 tulos reilut 100 miljoonaa euroa

Finnair_A350_ldgFinnairin vuoden 2019 kolmas vuosineljännes sujui yhtiön odotusten mukaisesti. Liikevaihto ja matkustajamäärät kasvoivat mutta kulujen nousu painoi tulosta. Pääsin siihen vaikuttivat valuuttakurssimuunnokset sekä kasvanut polttoainelasku. Finnairin tulos vuosineljännekseltä oli 100, 7 miljoonaa euroa, joka oli vertailukautta heikompi.

"Kokonaisuutena kolmas vuosineljännes kehittyi puolivuosikatsauksessamme kertomiemme odotusten mukaisesti. Liikevaihtomme kasvoi katsauskaudella 7,9 prosenttia 870,3 miljoonaan euroon, ja kuljetimme ennätysmäärän matkustajia, 4,1 miljoonaa, heinä–syyskuussa", avasi Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner Q3:n lukuja.

F_Manner_taulullaVertailukaudella Finnairin yksikkötuotto (RASK) laski 1,5 prosenttiaja yksikkötuotto kiintein valuuttakurssein laski 2,5 prosenttia. yksikkökustannukset (CASK) nousivat 2,0 prosenttia, ja yksikkökustaukset ilman polttoainetta kiintein valuuttakurssein (CASK at constant currency ex fuel) laski 0,8 prosenttia. 

Polttoainekustannukset kasvoivat reilusti eli 27,4 miljoonaa euroa (+16,8 %), josta polttoaineen hinnan nousun vaikutus oli 13 miljoonaa euroa. Koko vuoden osalta polttoainelaskuun on tullut 18,4 prosentin korotus eli lasku on kasvanut 80,3 miljoonalla eurolla. Siitä hinnan nousua on 32 miljoonaa euroa. Finnair on alkuvuoden aikana ostanut kaikkiaan 776 932 tonnia lentopolttoainetta. Polttoainekulut olivat yli 500 miljoonaa euroa.

EnginePolttoaineenhinnan poikkeukselliset vaihtelut pyritään tavallisesti siirtämään lentolippujen hintoihin. Finnairin mukaan käynnissä olevassa kireässä kilpailutilanteessa ja markkinoilla vallitsevan ylikapasiteetin tilanteessa ratkaisu ei välttämättä ole mahdollinen.

Kaikesta käytetystä lentokonepolttoaineesta biopolttoainetta käytettiin vain kahdella lennolla. Kyseiset biopolttoainelennot Finnairi lensi San Franciscosta Helsinkiin. Lennoilla käytettiin 12 prosentin biopolttoainesekoitusta, mikä vähensi kahdella lennollahiilidioksidipäästöjä yhteensä 32 tonnia.

Finnair on tarjonnut matkustajilleen Push for Change-palvelun, jonka kautta voi ostaa biopolttoanetta tai hyvittää lentonsa hiilidioksidipäästöt tukemalla hiilinieluhanketta. Syyskuun 2019 loppuun mennessä myytyjä tuotteita (joko hiilinieluhanke tai biopolttoaine) oli yhteensä 8 700. Yhteensä varoja päästöjen hyvitykseen oli kertynyt siis vasta 55 000 euroa.

Finnairin vertailukelpoinen liiketulos oli 100,7 miljoonaa euroa (118,2) ja liiketulos oli 94,9 miljoonaa euroa (115,5).  Yhtiön osakekohtainen tulos oli 0,43 euroa (0,52). Koko alkuvuoden osalta Finnairin liiketulos on 131,7 miljoonaa euroa eli pudotusta edellisvuoteen on noin 60 miljoonaa euroa. Liiketulos alkuvuodelta oli125,3 miljoonaa euroa (183,1). 

  Matkustajamäärä nousi Q3:lla 11,9 prosenttia ja oli 4,1 miljoonaa. Kasvua vertailukauteen oli noin 400 000 matkustajaa. Koko alkuvuoden aikana Finnairin matkustajamäärän kasvu on ollut yli 10 prosenttia ja matkustajia on kuljetettu 11,1 miljoonaa.

A321ER_5Finnairin tarjoamat henkilökilometrit (ASK) kasvoivat kolmannella vuosineljänneksellä 9,5 prosenttia. Matkustajakäyttöaste pysyi hyvällä tasolla ja oli 86,2 prosenttia (+1,7 prosenttiyksikköä). Koko vuoden osalta matkustajakäyttöaste on laskenut 0,8 prosenttiyksikköä ja oli 82,5 prosenttia.

Euroopan-liikenteessä sekä matkustajamäärät että yksikkötuotot kasvoivat selvästi, ja uusi Pohjois-Amerikan reitti Los Angelesiin kehittyi hyvin. Joillakin Aasian reiteillä, etenkin Hongkongissa kysyntä kuitenkin heikkeni. Kaiken kaikkiaan Finnairin markkinaosuus kasvoi kaikilla liikennealueilla.  

Finnairin rahtiliikevaihtoa heikensi odotetusti lentorahdin maailmanlaajuisesti heikko kysyntä, joka myös painoi rahdin yksikkötuottoja merkittävästi. Finnairin markkinaosuus rahdissa nousi kuitenkin hieman. Matkapalveluiden kysyntä puolestaan piristyi kolmannella vuosineljänneksellä haastavan ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen, mikä ennakoi kehityksen paranevan myös loppuvuonna. 

"Kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoittomme laski vertailukaudesta ja oli 100,7 miljoonaa euroa. Rahtikehityksen ohella polttoainekustannusten nousu (mukaan lukien suojaukset), vuokrasopimusvelkojen dollaripohjaisen diskonttokoron lasku sekä nettomääräisesti negatiiviseksi jäänyt valuuttakurssimuutosten vaikutus painoivat kannattavuutta", jatkoi Manner. 

 "Jatkoimme myös jakelustrategiamme uudistamista, ja siirryimme käyttämään uusia jakelukumppanuuksia lokakuun alussa. Tämä uudistus on yhdessä Finnair.com-verkkosivu-uudistuksen kanssa jatkossa avainasemassa, kun kehitämme asiakaskokemustamme ja haemme tuottojen kasvua", kertoo Manner. 


Talouskasvu entistä hitaampaa

"Olemme havainneet globaalien epävarmuustekijöiden konkretisoituneen hitaampana talouskasvuna toimintaympäristössämme. Kiinnitämme tässä markkinaympäristössä kasvavaa huomiota arvoa luovaan kasvuun ja kustannustehokkuuteen, ja esimerkiksi lentotoiminnan täsmällisyyteen, polttoainetehokkuuteen ja prosessien automatisointiin. Käymme näitä aiheita tarkemmin läpi 12.11.2019 pidettävässä pääomamarkkinapäivässämme", avasi Manner. 

A321ER_10Finnair piti tulevaisuuden näkymät ennallaan. Yhtiö odottaa kansainvälisen lentoliikenteen jatkavan edeleen kasvuaan vuoden 2019 toisella puoliskolla. Toiminta-ympäristön odotetaan säilyvän epävakaana myös toisella vuosipuoliskolla. Taloudellisen kasvun hidastuminen Finnairin päämarkkinoilla ja maailmankauppaan liittyvän, USA:n ja Kiinan kauppaneuvotteluista ja Brexitistä aiheutuvan, epävarmuuden jatkuminen saattavat vaikuttaa lentomatkustuksen ja -rahdin kysyntään.   

Finnair nostaa vuoden 2019 kapasiteettiennustettaan pääasiassa uuden Pekingin Daxingin lentokentän reittiavauksen vuoksi. Finnair arvioi vuoden 2019 kapasiteettikasvun olevan 11–12 prosenttia. Liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman kapasiteetin kasvua hitaammin vuonna 2019.  

Finnairin kausiluonteisesti vahvimman kolmannen vuosineljänneksen näkymät ovat edelleen vahvat, mutta erityisesti rahtikysynnän osalta epävarmuus on lisääntynyt. Finnair arvioi, että sen vertailukelpoinen liiketulos on 4,5–6,0 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2019, olettaen että polttoaineen hinta ja valuuttakurssit eivät muutu merkittävästi.

Lue myös: