Rohkaisevia kokemuksia miehittämättömästä ilmailusta merellä - testialustana ulkovartiolaiva Turva

schiebel_raja_0919_5(Päivittynyt 14.05) Rajavartiolaitoksen ja muiden viranomaistoimijoiden yhteinen Valvonta 2 -projekti on antanut rohkaisevia kokemuksia miehittämättömien ilma-alusten käytöstä merellisissä viranomaistehtävissä. Ulkovartiolaiva Turva on tässä vaiheessa toiminut koealustana kahdelle UAS-ratkaisulle. Edelleen jatkuvasta hankkeesta kertoi Suomessa ensimmäisenä Lentoposti.fi syyskuussa 2019.

Rajavartiolaitos tutkii parhaillaan Valvonta 2 -projektissa yhteistyössä ilmatieteenlaitoksen, Liikenne- ja viestintäviraston, maa- ja metsätalousministeriön, Merivoimien, Suomen ympäristökeskuksen, Tullin sekä Väyläviraston kanssa, miten miehittämätön ilma-alus voisi palvella viranomaisia niiden monipuolisissa ja vaativissa tehtävissä.

schiebel_raja_0919_1Projektin taustalla on viranomaisten yhteinen näkemys siitä, että miehittämätön ilma-alus voisi olla kustannustehokas, operatiivista toimintakykyä olennaisesti tehostava väline.

Rajavartiolaitoksen ulkovartiolaiva Turvalla on testattu tänä vuonna loppukesän ja syksyn aikana kahta erilaista miehittämätöntä ilma-alusta. Kyseessä oliva itävaltalaisen Schiebelin Camcopter S-100 -pienoiskopteri ja amerikkalaisen Insitun Scan Eagle -lennokki.

Molemmat laitteet lensivät samanlaisen testiohjelman, johon sisältyi muun muassa kohteiden paikantamista ja tunnistamista, valvontatehtäviä ja yölento. Testialustat rakennettiin nimenomaan Turvalle, jotta ilma-aluksia pystytään lennättämään mereltä käsin ja keräämään kokemusta niiden lennättämisestä laivalta.

ScanEagle_katapultissa_rajaKokemukset testeistä ovat rohkaisevia. Turvan päällikkö, komentajakapteeni Sami Romanov pitää miehittämättömän ilma-aluksen erityisenä etuna sitä, että sen avulla valvonta merellä ulottuu visuaalisen ja tutkahorisontin taakse tehokkaalla ja nopealla tavalla ilman, että tehtävään lähetettäisiin ensimmäiseksi helikopteri, laiva tai vene.

"Operatiivisen yksikön, kuten Turvan, tehtävien näkökulmasta miehittämättömän ilma-aluksen käyttö parantaisi tiedonsaantia erilaisissa rajavalvonta-, tunnistus- ja meripelastustehtävissä. Testeissä on kokeiltu mallia, jossa ilma-alus lähetetään lennolle Turvalta ja vastaanotetaan takaisin tänne",kertoo Turvan päällikkö, komentajakapteeni Sami Romanov.

Insitu_ScanEagle_2_(2)"Lentojen aikana ilma-alukset ovat lähettäneet kuvaa Suomenlahden merivartioston johtokeskukseen Rajavartiolaitoksen sekä muiden viranomaisten käyttöön ja sieltä edelleen Turvalle. Miehittämättömän ilma-aluksen käyttö voisi tukea merkittävällä tavalla tilannekuvaa ja päätöksentekoa johtokeskuksessa ja operatiivisissa yksiköissä", jatkaa Romanov.

Valvonta 2 -hankkeen jatkuessa edelleen tullaan selvittämään myös toimintamallia, jossa laitteet lähetettäisiin matkaan ja vastaanotettaisiin edelleen Turvalla, mutta ohjaaminen suoritettaisiin toisaalla. Koejaksolla käyttö sitoi Romanovin mukaan liikaa henkilöstöä laivalla.

UAV_turva_RajaLennättäminen voitaisiin suorittaa johtokeskuksesta, joka laitteen välittämää tietoa yleensä ensikädessä tarvitseekin. Uudet tekniset järjestelmät ovat työkaluja, joiden tuottaman sisällön ja tarvittavat toimet suorittaa ihminen.

Miehittämättömiä ilma-aluksia voidaan hyödyntää esimerkiksi meripelastustehtävissä paikantamiseen, mutta lopulta varsinaiseen pelastustyöhön tarvitaan ihmisiä. Valvontatehtävissä miehittämättömät ilma-alukset siis tuovat kyllä joustavuutta ja vähentävät ihmisten työmäärää, mutta eivät poista ihmistyövoiman tarvetta.


Useita vaihtoehtoja kartoitetaan - lentokokeet saavat jatkoa

schiebel_raja_0919_4Valvonta 2 -projektissa mukana olevat viranomaiset testaavat ja arvioivat tänä ja ensi vuonna, miten erilaisilla sensoreilla, kuten kameralla ja optisella tutkalla, varustetut erityyppiset miehittämättömät ilma-alukset soveltuisivat viranomaisten käyttöön pohjoisella Itämerellä. Tavoitteena on etsiä sellaista sensorialustaa, joka palvelisi mahdollisimman hyvin eri viranomaisten erilaisia tarpeita.

Loppusyksyn ja tulevan talven aikana Valvonta 2 -projektissa kartoitetaan lisää miehittämättömiä ilma-aluksia, joita mahdollisesti testataan. Tavoitteena on myös järjestää kolmas testausjakso kesällä 2020.

ScanEagle_kiinni_rajaProjektia varten viranomaiset määrittelivät erilaisia skenaarioita, joissa miehittämättömän ilma-aluksen tulisi pystyä toimimaan.

Skenaariot sisälsivät meri- ja vesialueiden, väylien ja saariston valvontaa, satamissa olevien konttien, öljysäiliöiden ja muiden paikallaan olevien kohteiden tutkimista ja seurantaa sekä ympäristöonnettomuuksien hoitamiseen liittyviä tehtäviä. Yhteistä näille skenaarioille on etenkin se, että ne edellyttävät teknologiaa, joka on riittävän ketterä ja toimii mahdollisimman pitkän ajan kerrallaan.

Projektissa selvitetään miten kyseisen kokoluokan miehittämättömät ilma-alukset soveltuvat viranomaistehtäviin. Hanke tukee myös muita käynnissä olevia ja käynnistyviä projekteja Rajavartiolaitoksessa.

pohjanmaa_0919_merivoimatValvonta 2 -projektia rahoittaa Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (European Maritime and Fisheries Fund) vuosina 2018–2020 yhteensä noin miljoonalla eurolla.

Rajavartiolaitoksen Ulkovartiolaiva Turvan lisäksi UAS-ratkaisua tullaan todennäköisesti käyttämään myös Merivoimien uusissa Pohjanmaa-luokan korveteissa. Niiden takakannella on laskeutumisalusta ja hangaari. Havainnekuvissa tilaan on ollut sijoitettuna neliroottorinen drone-kopteri.

Erilaiset ilma-alukset tarvitsevat aluksilta erilaisia ratkaisuja. Siinä missä helikopteri kykenee laskeutumaan alukselle on lennokki otettava kiinni ilmasta puomin päässä olevalla vaijerilla.

Päivitys 14.05: Lisätty kuvia Scan Eagle -lennokista.

Lue myös: