Suomen sotilasilma-alusten huolto-organisaatioiden toimiluvat uuteen aikaan - täyttää JPO:n vaatimukset

Patria_HN_huolto_2Sotilasilma-alusten tai niiden laitteiden huoltotoimintaa tekeville puolustusvoimien organisaatioille Satakunnan lennostolle, Lapin lennostolle, Karjalan lennostolle, Ilmasotakoululle, Utin jääkärirykmentille sekä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen 3. Logistiikkarykmentille on myönnetty uuden sotilasilmailumääräyksen mukaiset toimiluvat.

Sotilasilma-alusten huolto-organisaatioiden toimiluvat muuttuivat 1. elokuuta 2023 määräaikaisista toistaiseksi voimassa oleviksi. Sotilasilma-alusten huoltotoiminta niin puolustusvoimissa kuin kotimaisessa puolustusteollisuudessa perustunut aikaisemmin vuonna 2007 julkaistuun sotilasilmailumääräykseen.

Siirtymä vanhan määräyksen mukaisesta toiminnasta uuden määräyksen mukaiseen huoltotoimintaan on edellyttänyt läheistä yhteistyötä Ilmavoimien esikunnan, joukko-osastojen ja Sotilasilmailun Viranomaisyksikön (SVY) välillä.

Satakunnan lennosto, Lapin lennosto, Karjalan lennosto, Ilmasotakoulu, Utin jääkärirykmentti sekä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen 3. Logistiikkarykmentti saivat 1. elokuuta vastaavat toimiluvat, joita oli aiemmin myönnetty puolustusteollisuuden yrityksille Patria Aviation Oy:lle, Insta ILS Oy:lle, Finnair Oyj:lle ja Millog Oy:lle.

Kyseessä on merkittävä vaihe, joka on saavutettu kotimaisten huolto-organisaatioiden toiminnan kehittämisessä vastaamaan yhteiseurooppalaisia lentokelpoisuusvaatimuksia (EMAR = European Military Airworthiness Requirements). Samalla on saavutettu myös Naton vaatimukset.

Sotilasilmailun viranomaisyksikkö (SVY) julkaisi vuonna 2021 yhteiseurooppalaisiin harmonisoituihin sotilasilmailun lentokelpoisuusvaatimuksiin perustuvat huoltotoimintavaatimukset sotilasilmailumääräyksenä SIM-To-Lt-031 (FIN EMAR 145).

Ilmavoimien esikunnan huolto-osasto on koordinoinut ja tukenut puolustusvoimien sotilasilma-alusten huolto-organisaatioiden työtä uuden määräyksen vaatimusten täyttämiseksi. SVY on tarkastanut Puolustusvoimien joukko-osastojen huolto-organisaatioiden vaatimustenmukaisuuden ja todennut vaatimusten täyttyvän sekä myöntänyt uuden määräyksen mukaiset toimiluvat.

F-35_lineup_110220Toimilupa osoittaa, että organisaation toiminta täyttää määräyksen vaatimukset ja on samalla tasolla muiden eurooppalaisten sotilasilma-alusten huolto-organisaatioiden kanssa. Tällä on merkitystä myös kun F35 -hävittäjäkaluston huoltotoiminta aloitetaan Suomessa.

F35 Joint Programme Office (JPO) edellyttää, että F-35 -huoltotoimintaan osallistuva organisaatio täyttää joko USA:n ilmavoimien, merivoimien tai EMAR 145 -vaatimukset eli Suomen tapauksessa SIM-To-Lt-031:n vaatimukset. Myös Naton hyväksyntä puolustusvoimien sotilasilmailun lentokelpoisuusjärjestelmälle edellytti näiden vaatimusten täyttymistä.

Lue myös: