Trafi lupailee miehittämättömille ilma-aluksille liberaalia sääntelyä

modex14_6Trafi viimeistelee parhaillaan sääntelyä miehittämättömille ilma-aluksille. Lähtökohtana on mahdollistaminen ja uusien innovaatioiden tukeminen, turvallisuusnäkökohtia unohtamatta. Tulossa on hyvin kevyttä sääntelyä, joka on erittäin liberaalia Euroopan - ja jopa koko maailmankin - mittakaavassa.

Tulevat säädökset koskevat ammattikäytössä olevia miehittämättömiä ilma-aluksia, eivät harrastekäytössä olevia lennokkeja.

”Raja kulkee laitteen käyttötarkoituksessa”, selventää ylitarkastaja Heikki Jokinen.

”Teknisesti sama laite voi siis kuulua joko miehittämättömiin ilma-aluksiin tai lennokkeihin riippuen siitä käytetäänkö sitä esim. omaan hupikuvaamiseen vai kaupallisiin tarkoituksiin.”

Trafin mukaan mahdollisimman kevyt sääntely tukee kansallista innovaatiokehitystä. Tarkoituksena on tehdä miehittämättömien ilma-alusten sääntelystä mahdollisimman kevyttä ja nykyaikaista, jotta se ei ole toiminnan kehittämisen esteenä. Trafi näkeekin, että miehittämättömissä ilma-aluksissa on hyvää potentiaalia, jota suomalaisten yritysten kannattaisi hyödyntää innovoinnissaan.

”Ohjaajan tulee hallita laitteensa kaikissa olosuhteissa, mutta esim. tähystäjää voi käyttää apuna eli ohjaajalla ei tarvitse olla suoraa näköyhteyttä laitteeseen”, kertoo Jokinen.

”Tarkoituksenamme on antaa niin paljon toimintakenttää miehittämättömille ilma-aluksille kuin vain on mahdollista turvallisuudesta tinkimättä.  Siksi käyttäjien vastuullinen toiminta on tärkeää”, painottaa Jokinen.

Määräysluonnos lähtee laajalle lausuntokierrokselle lähiviikkoina. Tavoitteena on määräys, joka palvelee kaikkien osapuolien tarpeita mahdollisimman hyvin.

Miehittämättömillä ilma-aluksilla tarkoitetaan ammattikäytössä ilmassa liikkuvia aluksia, jossa ohjaaja ei ole aluksen sisällä, vaan ohjaa niitä maasta käsin kauko-ohjaimella. Lennokit voivat olla aivan samanlaisia laitteita, mutta niitä käytetään vain harrastekäytössä. Myös lennokin lennättäjät ovat luonnollisesti vastuussa aiheuttamistaan vahingoista.