Ulkorajaliikenteen DTC-projektissa koekäytetään digitaalista matkustusasiakirjaa Helsinki-Vantaalla

Raja_DTC_1Suomen ja Kroatian viranomaiset ovat käynnistäneet Suomen rajavartiolaitoksen johdolla vuoden pituisen DTC (Digital Travel Credentials) Pilot -projektin, jossa rajatarkastuksissa testataan digitaalista matkustusasiakirjaa ulkorajat ylittävässä lentoliikenteessä.

Digitaalisen matkustusasiakirjan tarkoituksena on helpottaa matkustamista ja nopeuttaa rajatarkastuksia. Pilottihankkeessa Helsinki-Vantaan lentoaseman sekä Zagrebin kansainvälisen lentoaseman rajatarkastuspisteille rakennetaan tekniset valmiudet testata digitaalista matkustusasiakirjaa.

Molemmissa maissa viranomaiset pyytävät yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa valikoitujen lentoreittien matkustajia vapaaehtoisiksi testaamaan digitaalista matkustusasiakirjaa lähtevässä ja saapuvassa liikenteessä. Helsinki-Vantaalla matkustajien on tarkoitus päästä testaamaan DTC:tä kevään aikana. 

Vapaaehtoiset testaajat saavat käyttöönsä mobiilisovelluksen, jonne digitaalinen matkustusasiakirja talletetaan. Ennen matkalle lähtöä testaajat lähettävät sovelluksesta matkustusasiakirjansa tiedot rajatarkastusviranomaisille, jotka tarkastavat ne etukäteen.

Rajatarkastuksessa testihenkilöstä otetaan kasvokuva, jonka avulla hänet yhdistetään oikeaan digitaaliseen matkustusasiakirjaan. Testihenkilöillä täytyy kuitenkin olla mukana voimassa oleva passi. 

Projektissa ovat mukana kumppaneina Suomesta Finnair sekä Kroatiasta Kroatian sisäministeriö ja AKD d.o.o -yritys. Lisäksi Suomesta projektiin osallistuvat liitännäiskumppaneina Poliisihallitus, maahanmuuttovirasto ja Finavia.

Suomen pilotissa Poliisihallitus vastaa testaajien rekisteröinnistä sekä varsinaisen rajatarkastustestin ulkopuolella tapahtuvasta matkustusasiakirjojen sirujen virheiden hallintaan liittyvästä kehitystehtävästä, joka tulee auttamaan myös digitaalisten matkustusasiakirjojen toimivuudessa tulevaisuudessa.

Maahanmuuttovirasto vastaa pilotissa digitaalisen oleskeluluvan kehittämisestä, joka perustuu digitaalisesti allekirjoitettuun viivakoodiin.

Suomen ja Kroatian DTC-pilottiprojektin ohella meneillään on vastaava digitaalisen matkustusasiakirjan pilotointi Alankomaiden ja Kanadan välisessä lentoliikenteessä. Molemmat projektit tuottavat vuoden 2023 aikana testattua tietoa EU-komissiolle lainsäädäntötarpeita varten osana EU-komission laajaa digitaalisen identiteetin politiikkakokonaisuutta. EU-komission muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto rahoittaa DTC Pilot -projektia 2,3 miljoonalla eurolla.