Urheiluilmailuopisto saa koneen epätavallisten lentotilojen koulutukseen

sillogoRäyskälässä toimiva Suomen Urheiluilmailuopisto on saanut Opetusministeriöltä rahoitusta epätavallisten lentotilojen harjoitteluun soveltuvan moottorikoneen hankkimista varten. Tavoitteena on parantaa mm. ultrailmailun turvallisuutta ja harjoitella esimerkiksi syöksykierteen tunnistamista.

Viimeisen kolmen vuoden aikana on sattunut lento-onnettomuuksia, joista useissa on päätelty lähtökohdaksi koneen ohjattavuuden menettäminen. Syitä voi olla useita: väärä kuormaus, huonot olosuhteet, lentäjän virhe tai oikeammin koneen lentotilan tuntemattomuus. Onnettomuuksissa osallisena on ollut monesti ultrakevyt lentokone.

Ultrat on rakennettu yleensä vain normaaliin liikehdintään eli niillä ei saa tehdä edes normaaliin lentokoulutukseen liittyvää syöksykierrettä. Myös moottorilennon koulutuksessa riittävillä G-rajoilla varustettuja lentokoneita ei ole helposti saatavissa koulutuskäyttöön.

Suomen Urheiluilmailuopisto (SUIO), Suomen Ilmailuliitto (SIL), liikenteen turvallisuusvirasto Trafi sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ovat yhdessä pohtineet tapaa vaikuttaa tilanteeseen.

Tällä perusteella SUIO teki hakemuksen OKM:lle sopivan koulutuslentokoneen hankkimiseksi. Koulutus, jota hankitulla koneella ensisijaisesti tehdään, on Upset Recovery Training eli poikkeavien lentotilojen harjoittelu.

OKM on myöntänyt URT-koneen hankintaan 80 000 euroa. Kyseessä on kertaluonteinen erityisavustus, joka on lisänä SUIO:n ja SIL:n nykyiseen toimintaan. Koneen arvioitu hankintahinta kuluineen on noin 120 000 euroa.

Tavoitteena on hankkia URT-lentokone jo vuoden 2014 aikana. Tarkemmasta konetyypistä ei vielä kerrottu, mutta todennäköisesti kyseessä olisi taitolentokelpoinen yleisilmailukone, ei varsinainen taitolentokone.

Koulutusta uudella kalustolla annetaan ultra- moottoripurje- ja moottorilentäjille. Koneen tyypistä riippumatta tarkoitus on, että koulutettava lentää konetta vasta turvallisella korkeudella ja kouluttaja lentää koneen nousut sekä laskut.

Koneen omistaa ja sen ylläpitovastuu on Urheiluilmailuopistolla. Tuntihinta on omakustannusperusteinen niin, että siinä on otettu huomioon vakuutukset ja poistot sekä mahdolliset lisärahoituksen kulut.

Ilmailuliiton mukaan kyseessä on yksi SIL:n jäsenille tarjottava etu järjestöön kuulumisesta. Suomen Urheiluilmailuopisto Oy on Suomen Ilmailuliiton 80 prosenttisesti omistama osakeyhtiö.

 

Lue myös: