Patria - Lentäjäkoulutusta huippukalustolla

PAT_tailsHelsinki-Malmin lentoasemalla toimiva Patria Pilot Training on johtava eurooppalainen ilmailualan oppilaitos, jolla on yleiseurooppalainen JAR-FTO (Flight Training Organisation) -toimilupa. Oppilaitos on kouluttanut satoja ammattilentäjiä perustamisvuodestaan 1998 lähtien. Nyt kasvua haetaan voimakkaasti ulkomailta uusilla koulutusohjelmilla.

Suhdannevaihtelut ovat suuria yksityisasiakkaiden kanssa ja yritys on jo pidempään tehnyt työtä siirtyäkseen pääosin yritysten väliseen liiketoimintaan. Ammattilentäjän Opintolinja (ATP) tuottaa lentäjiä kaikkien lentoyhtiöiden tarpeisiin ja uusia ulkomaisia asiakkuuksia on tulossa.

Modernin konekaluston ja erinomaisen koulutusympäristön lisäksi sijainti historiallisella Malmin lentoasemalla Helsingissä ja Finnairin tarjoamat laajat yhteysvaihtoehdot maailmalle ovat myös omiaan houkuttelemaan asiakkaita Suomeen.

Lentokoulutuksen oppilasmäärien vaihdellessa rajusti Patrialla on käytössä jatkuva oppilashaku verrattuna perinteisempään Suomen Ilmailuopiston käyttämään vuosittaiseen hakuun. Parhaillaan kursseilla on useita kymmeniä oppilaita. Viimeisten vuosien aikana kotimaisten oppilaiden määrä on jonkin verran vähentynyt verrattuna vuoden 2010 tilanteeseen.

PAT_Mikko_ParonenPatria on muun muassa kouluttanut Pietarin siviili-ilmailuyliopiston lentäjäoppilaita, jotka valmistuivat erinomaisin tuloksin. Kansainvälistymistä on haettu myös Patria Pilot Trainingin ja Kazakstanin siviili-ilmailuakatemian huhtikuussa 2013 allekirjoittamalla aiesopimuksella liittyen yhteistyöhön ammattilentäjäkoulutuksessa. Sopimuksella on tärkeä merkitys Patrian lentäjäkoulutuksen laajentamistavoitteiden kanssa. Alkuvaiheessa yhteistyö sisältää täydellisen ammattilentäjäkoulutuksen ATPL-teorioineen.

Yhteistyömahdollisuutena nähdään myös lennonopettajien koulutus Kazakstanin siviili-ilmailuakatemian tarpeisiin sekä paikallisen koulutuskeskuksen perustaminen Kazakstaniin. Ensimmäiset oppilaat Kazakstanista on jo valittu ja teoriaopinnot ovat käynnissä.

 

Lentokoulutusta ympäristöä unohtamatta

Patria Pilot Trainingin hakuprosessi alkaa perinteisistä paperikarsinnoista, joissa pääpaino on englannilla, matematiikalla ja fysiikalla sekä liikunnannumerolla ja ylioppilastodistuksen keskiarvolla. Paperikarsintojen jälkeen siirrytään ryhmätestipäivään, jossa paino on englanninkielen, matematiikan ja fysiikan osaamisessa. Tärkeimpänä ryhmätestipäivän osa-alueena ovat myös psykologiset testit, jossa tehdään peruspersoonallisuustestaus.

PAT_simuSeuraavassa vaiheessa edetään yksilötestipäivään, joka sisältää haastattelun lisäksi simulaattorissa suoritetun lento-ohjelman sekä valintapsykologin tekemiä kyky- ja soveltuvuustestejä. Viimeisenä vaiheena hakijat käyvät Aeromedical Centerissä (AMC) MED 1-tarkastuksessa. Pitkällä otannalla noin puolet hakijoista läpäisee pääsykokeet.

Suurimpana kompastuskivenä ovat juuri englannin, matematiikan ja fysiikan taitojen puutteet. Osan henkilökohtaiset ominaisuudet ovat myös alalle sopimattomia. Suurin osa hyväksytyistä aloittaa kurssin. Osa ei välttämättä saa rahoitusta kuntoon tai sitten ilmenee harmittava este AMC:n lääkärintarkastuksessa. Valintakokeilla ja karsinnoilla varmistetaan osaltaan oppilaan sopivuutta ammattiin ja siten hänen koulutusinvestointiensa järkevyyttä.

Samalla varmistetaan myös tasalaatuinen oppilasaines. Hyvin tehdyn valintaprosessin vuoksi koulun oppilaiden keskeytysprosentti on lähes nolla.

ATP-kurssi käsittää lentokoulutuksen lisäksi lähemmäs 1000 teoriaoppituntia sekä 64 tuntia FNPTII-lennonharjoittelulaitteella.  EFIS-avioniikkajärjestelmien osalta koulutus suoritetaan luokkaopetuksena ja osittain Garmin 500- ja 1000-tietokoneohjelmilla sekä itse koneessa istuen järjestelmäkäyttöä harjoitellen. Koulutukseen kuuluu myös tutustumiskäyntejä alan yrityksiin, lennonjohtoihin, viranomaisyksikköihin ja lentokonekorjaamoihin.

Integroidun ATPL-kurssin hinta CPL ME/IR MCC Frozen ATPL -kursseilla tänä vuonna on 110 500 euroa. Lentokoulu tarjoaa oppilailleen myös rahoitusapua kurssimaksuihin. Patria Aviation Oy voi olla takaajana maksimissaan 30 prosenttiin saakka pankkilainassa, jonka opiskelija ottaa integroidun liikennelentäjän opintolinjan maksun kattamiseen.

PAT_tecnam_koulutusAlkeiskoulukoneena käytetään italialaisvalmisteisia kaksipaikkaisia VLA-kategorian Tecnam P2002 JF De Luxe -koulukoneita. Garmin 500 -mittariston avulla oppilaat saavat lasiohjaamokokemusta ensimmäisestä lentotunnista lähtien. Tecnam-koneita on kaikkiaan yhdeksän ja ne ovat sekä polttoainetaloudellisesti että melumäärältään erittäin ympäristöystävällisiä.

Mittarilentokoulutuksessa käytetään kolmea amerikkalaisvalmisteista nelipaikkaista Cirrus SR22 G3 -konetta, jotka on varustettu 12-tuumaisen näytön omaavalla Cirrus Perspective -Garmin 1000 -pohjaisella ohjaamoavioniikalla. Patrian Cirruksilla on FIKI (Flight Into Known Ice) sertifiointi, joka antaa koneelle erinomaisen toimintakyvyn myös Suomen jäätävissä olosuhteissa. Monimoottorikoulutusta lennetään kahdella vuokratulla Diamond DA42NG-koneella, jotka on myös varustettu Garmin 1000 -pohjaisella avioniikalla.

Lentokoulutusorganisaatiossa on kuusi vakituista lennonopettajaa sekä kolme hallintotehtävissä työskentelevää opettajakelpuutuksen omaavaa kouluttajaa. Kaikki opettavat tarvittaessa myös teoriaa. Lennonopettajista kaksi lentää pääosin vain IR- ja ME/IR -lentoja Cirruksilla sekä Diamond DA42:lla.

Malmin-lentoasema-ilmastaMalmin lentokenttä on jatkuvassa ympäristölupapaineessa, joka omalta osaltaan on kaventanut lentokentän aukioloaikoja ja sen myötä operaatiomahdollisuuksia. Erityisiä vaikeuksia Malmilla aiheuttaa yölentokouluksen antaminen.

Patria on Tecnamien ja Diamond DA42:n käyttöönoton jälkeen pystynyt pienentämään sekä polttoaineista johtuvia päästöjä että myös melua merkittävällä tavalla. Tecnam-kalusto on myös sertifioitu E95-oktaaniselle autopolttoaineelle, jota käytetään AVGASin sijasta vähemmän ympäristölle haitallisena polttoaineena. Monimoottorikoulutuksessa käytettävät Diamondit käyttävät kerosiinia.

Patria Pilot Trainingillä on myös yksityislentäjän koulutuslinja, jossa teoria- ja lento-opintojen eteneminen perustuu asiakkaan omaan aikatauluun yksityislentäjän PPL-lupakirjan saamiseksi.

Siviililentokoulutuksen lisäksi Patria kouluttaa sotilaslentäjiä Tikkakosken Ilmasotakoulussa Ilmavoimien Vinka-konekalustolla. Koulutuksessa noudatetaan sotilasilmailua koskevia määräyksiä ja koneet on luokiteltu sotilasilma-aluksiksi. Patria vastaa myös lentokaluston huollosta. Vuonna 2005 solmittu sopimus uudistettiin vuonna 2010 ja se ulottuu 30.6.2018 saakka.

 

MPL-koulutuksesta osavastaus lentäjäpulaan

MPL-videoPatria Pilot Training ja Finnair Flight Academy sopivat vuoden 2011 aikana koulutusyhteistyöstä, jonka myötä alkuvuodesta 2012 Suomessakin julkistettiin uudenlainen Multi-Crew Pilot Licence (MPL) -koulutus ja tavoite myydä sitä Airbus A320 -lentokoneita käyttäville lentoyhtiöille. Koulutusohjelman markkinointinimenä on Multifly.

Ensimmäisten koulutusten odotetaan uusimman arvion mukaan alkavan vuoden 2014 aikana ja käynnissä on voimakas haku asiakaslentoyhtiöistä. Kohdealueena ovat ilmailun kasvavat markkina-alueet kuten Lähi-itä, Venäjä ja Kaakkois-Aasia. Alueen lentoyhtiöt ovat lähivuosina tehneet satojen Airbus A320 -koneiden tilauksia ja niillä on kasvava lentäjätarve.

MPL-koulutus saadaan käyntiin hyvin nopealla aikataululla, kun kaupalliset asiat, koulutusohjelman sisältöä ja koulutuskalusto saadaan hyväksytettyä asiakkaalla sekä ko. valtion ilmailuviranomaisella.

Multi-Crew Pilot License koulutusohjelma on kehitetty monen ohjaajan lentokoneita varten. MPL-koulutuksessa käytetään peruskoulutusvaiheessa tavalliseen tapaan lentokoneita ja syventävissä opinnoissa simulaattoreita aina Full Flight -tasolle saakka. Ohjaamoyhteistyö, moniohjaajatoiminnan periaatteet,  inhimilliset tekijät sekä uhka- ja virhetilannekoulutus ovat vahvasti esillä koulutuksen kaikissa vaiheissa.

Oppilaat saavat koulutuksen ainoastaan monen ohjaajan lentokoneisiin ja tällä tavoin lento-oppilas perehdytetään syvällisesti tuleviin työtehtäviinsä ja Airbus A320 -koneeseen.

MPL-koulutusta voidaankin kutsua tämän vuoksi vahvasti työorientoituneeksi täsmäkoulutukseksi, jolla luodaan kyvykkäitä miehistön jäseniä asiakaslentoyhtiön toimintakäsikirjan pohjalta annetulla koulutuksella. MPL-koulutuksella haetaan osin myös kustannussäästöjä. MPL-koulutusohjelman kesto on 20 kuukautta ja se jakaantuu neljään eri osaan, joista Patria kouluttaa kaksi ensimmäistä peruslentovaihetta. MPL-koulutus sisältää teoriaopetuksen lisäksi 248 tuntia lentokoulutusta josta noin 100 tuntia lennetään

PAT_kalustoesittelyTecnam- ja Cirrus SR22 -koneilla. Loput lentokoulutuksesta suoritetaan Airbus-ohjaamoympäristöön oppilasta totuttavilla eriasteisilla lennonharjoittelulaitteilla, joista viimeisimpänä 64 tuntia Finnairin Full Flight Simulatorilla. Opinto-ohjelmaan kuuluu myös täysi ATPL-teoriakoulutus. Epätavallisia lentotiloja (Upset Avoidance and Recovery)   harjoitellaan Suomen Ilmailuopiston Extra 300L -taitolentokoneella. Koulutusvaiheessa käytetään myös FNTPII-tasoista lennonharjoittelulaitetta.

Toisessa vaiheessa mittarilentokoulutusta annetaan moniohjaajaympäristössä Airbus A320 FNPTII -lennonharjoittelulaitteessa sekä A320 MFTD-laitteessa. Vaiheiden kolme ja neljä aikana Finnair Flight Academy antaa oppilaille Jet Transition ja monimoottorikouluuksen A320 Full Flight Simulatorilla. Koulutuksen jälkeen lentoyhtiö saa omaan operointitapaansa täsmäkoulutetun Airbus-perämiehen.

Patria aikoo investoida tulevaisuudessa erilliseen Airbus A320 FNPT II -koulutuslaitteeseen. Näin oppilas viettää yli puolet koko lentokoulutusajasta Airbus-ohjaamoympäristössä, millä on merkittävä vaikutus oppimiseen.

Tulevaisuudessa Multifly-koulutusta tarjottaisiin myös Embraer 170/190- sekä ATR42/72-konetyypeille. MPL-koulutusohjelma hyväksyttiin Euroopassa joulukuussa 2006. MPL on ICAOn hyväksymä ohjelma ja koulutusta annetaan nykyisin monissa maissa mm. Saksassa, Kiinassa, Kanadassa, Filippiineillä ja Singaporessa.

Lentokoulutusorganisaatio Patria Pilot Training on Patria Aviation Oy:n tytäryhtiö, joka puolestaan kuuluu Patria-konserniin. Kansainvälisesti toimiva puolustusväline- ja ilmailuteollisuuskonserni Patrian omistavat Suomen valtio (73,2 %) ja puolustus-, avaruus- ja ilmailuteollisuusjätti EADS (26,8 %).