Entinen Strora Enson toimitusjohtaja Jouko Karvinen nousemassa Finnairin hallitukseen

Fin_tail_1Finnairin osakkeenomistajien nimitystoimikunta antoi ehdotuksensa Finnair Oyj:n maaliskuiselle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Sen mukaan uudeksi hallituksen jäseneksi nousisi Stora Enson Jouko Karvinen. Hallituksen puheenjohtajana jatkaisi edelleen Klaus W. Heinemann.

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Maija-Liisa Friman, Klaus W. Heinemann, Jussi Itävuori, Gunvor Kronman, Jaana Tuominen ja Nigel Turner valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi ja että uutena jäsenenä hallitukseen valittaisiin Jouko Karvinen.

Jouko Karvinen (s. 1957, DI) on toiminut Stora Enson toimitusjohtajana vuosina 2007–2014. Vuosina 2002–2006 hän toimi Royal Philipsin Medical-divisioonan toimitusjohtajana ja sitä ennen 1980-luvulta saakka eri johtotehtävissä ABB Asea Brown Boverissa. Karvinen on Nokian ja SKF:n hallituksen jäsen, IMD business schoolin (Lausanne, Sveitsi) säätiön ja hallintoneuvoston jäsen sekä Komatsu Corporation of Japanin kansainvälisen neuvoston jäsen.

Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään. Pois yhtiön nykyisestä hallituksesta jää Harri Kerminen.

Nimitystoimikunta ehdotti myös, että Klaus W. Heinemann jatkaisi hallituksen puheenjohtajana. Heinemann on ollut Finnairin hallituksen jäsen vuodesta 2012 ja puheenjohtaja vuodesta 2013.

Finnairin varsinainen yhtiökokous pidetään 17. maaliskuuta 2016.


Hallituksen palkkiot pysyvät ennallaan

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot säilyisivät ennallaan. Puheenjohtajan palkkio olisi 61 200 euroa, varapuheenjohtajan 32 400 euroa ja jäsenen vuosipalkkio 30 000 euroa.

 Tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajat saisivat 32 400 euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

 Hallituksen tai valiokunnan kokouksilta maksettavaksi kokouspalkkioksi ehdotetaan 600 euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiota 2 400 euroa kokoukselta ja puhelinkokouksista 600 euroa kokoukselta.

 Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin yleisen matkustussäännön mukaisesti.

 Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus lentolippuetuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

 
Nimitystoimikunnan kokoonpano

 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostivat 1. syyskuuta 2015 osakasluettelon mukaan suurimpien osakkeenomistajien edustajat eli osastopäällikkö Eero Heliövaara (puheenjohtaja), valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto; salkunhoitaja Robin Backman, KEVA ja toimitusjohtaja Timo Ritakallio, Ilmarinen. Lisäksi nimitystoimikuntaan kuuluu Finnairin hallituksen puheenjohtaja Klaus Heinemann.