EU:n valtionapusääntöjen rikkominen johtamassa miljoonien eurojen takaisinperintään eri lentoasemilla

eu_logoUseat lentokentät ja lentoyhtiöt saivat lokakuun alussa EU komission päätökset valtionapusääntöjen noudattamista koskevissa tutkinnoissa. Rahoja määrättiin maksettavaksi takaisin miljoonien edestä.

 Useiden lentoasemien ja lentoyhtiöiden epäiltiin saaneen julkista rahaa toimintaansa vastoin Euroopan unionin valtionapusääntöjä. Nyt ratkaistuissa jutuissa olivat mukana Saksan Frankfurt-Hahn, Saarbrücken ja Zweibrücken sekä Belgian Charleroi, Italian Alghero ja Ruotsin Västerås. Lisäksi Belgian Zaventemia tutkittiin sen suosittua tiettyjä lentoyhtiöitä ja niiden operaatioita. Tutkinnoissa puhtaat paperit saivat Frankfurt-Hahn, Saarbrücken, Alghero ja Västerås.

Valtionapusääntöjen kriteerit on määritelty viimeksi helmikuussa 2014 päivitetyissä komission ilmailualan ohjeistuksessa. Niissä on huomioitu markkinarealiteetit ja kokemukset aiemmasta vuoden 2005 ohjeistuksesta. Tarkoituksena on varmistaa hyvät alueelliset yhteydet, jotka vastaavat eurooppalaisten tarpeita. Samalla halutaan tasoittaa markkinoita EU:n yhtenäisellä markkina-alueella ja varmistaa ettei veronmaksajien rahoilla kasvateta tuottamattomia lentoasemia ja vääristetä kilpailua.

Julkisen rahan siirtäminen lentoasemille ja lentoyhtiölle on EU:n valtionapusääntöjen mukaista mikäli se tapahtuu markkinapohjaisesti ja on verratta yksityisen tahon tekemään kannattavaan sijoitustoimintaan. EU noudattaa valtionapusäännöissään MEOP-peritaatetta (market economy operator principle).

Komission mukana aivan Saarbrückenin välittömässä läheisyydessä sijaitsevan Zweibrückenin katsotaan saaneen laittomia tukia kaikkiaan noin 47 miljoonan euron verran. Komissio katsoo lentoaseman kopioineen viereisen Saarbrückenin toiminnan vaikka sen koko oli riittävä alueen toimintaa jo vuosikymmenten ajan. Lisäksi lentoaseman palvelu- ja markkinointisopimusten ei katsottu tuottavan kusvannuksia vastaavasti. Sopimuksia oli tehty Germanwingsin, Tui Flyin ja Ryanairin kanssa. Kokonaissumma lentoyhtiöiden osalta oli 1,2 miljoonaa euroa.

Belgian Charleroita on tutkittu jo vuosina 2002 sekä 2012. Komission mukaan Belgia on hyväksynyt lentoasemaa hoitavan Brussels South Charleroi Airport:n (BSCA) osalta alemmat maksut kuin yksityisen toimijat tulisi saada. Toimet ovat olleet sisämarkkinamääräysten vastaisia ja komissio on vaatinut käytännön lopettamista. Takaisin maksettava summa on nykyisin noin 6 miljoonaa euroa. Charleroin katsotaan saaneen myös muita etuja, jotka ovat valtionapusääntöjen vastaisia. Lentoasema on kasvanut huimasti. Vuonna 2000 vuosittainen matkustajamäärä oli 255 000 ja vuonna 2013 määrä oli kasvanut jo 6,8 miljoonaan matkustajaan enimmäkseen Ryanairin tuoman kasvun avulla. BSCA:n toimilla on ollut positiivinen vaikutus alueeseen mutta se on samalla häirinnyt kilpailua erityisesti Bryssel Nationalin eli Zaventemin lentoaseman kanssa. Komissio vaatii toimien lopettamista.

Zaventemin lentoaseman osalta komissio on aloittanut tutkimukset mahdollisten Belgian valtion laittomien tukien myötämisestä lentoasemalle ja siirrosta edelleen siellä toimiville operaattoreille. Lentoasemalla on myönnetty 19 miljoonan euron tukipaketit vuosille 2013, 2014 ja 2015.

Komission nykytietojen mukaan tukia on jaettu edelleen Brussel Airlinesille sekä pienemmissä määrissä mahdollisesti myös Jetairflyille ja Thomas Cookille. Mikäli tukipaketit katsotaan tutkinnassa sisämarkkinoiden vastaisiksi vaatii komission Belgiaa perimään tuet takaisin.

Komissio on saanut vuoden 2014 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana valmiiksi jo 24 ilmailusektoria koskevaa tutkintaa. Työ jatkuu edelleen yhdeksän tutkinnan ja 25 keskeneräisen asian selvittelyillä.