EU:n ympäristövaliokunta hyväksyi ETS-päästökaupan keskeyttämisen

Taivas_1EU:n ympäristövaliokunta päätyi tukemaan EU parlamentin ehdotusta päästökaupan keskeyttämisestä. Päätöksellä tuoteaan kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAO:n toimia kansainvälisen päästökaupparatkaisun aikaansaamiseksi. Tehty päätös on ehdollinen ja se edellyttää konkreettisia toimia ICAO:lta.

EU:n ilmastokomissaari Connie Hedegaard ilmoitti marraskuussa 2012 EU:n keskeyttäneen ETS-päästökaupan EU:n ulkopuolisiin valtioihin suuntautuvien lentojen osalta antaen aikalisän kansainvälisen ratkaisun syntymiseksi.

"Tiistaina 26. helmimuuka pidetty äänestys on osoitus Euroopan Unionin sitoutumisesta kansainväliseen ratkaisuun. EU:n ulkopuolisten valtioiden toimet päästökauppaa vastaan voidaankin nyt katsoa aiheettomiksi. Niiden mukaan EU on ollut ratkaisun esteenä mutta nähdään kaikkien todellinen sitoutuminen asiaan", sanoo päätöksen esittelijä Peter Liese.

ETS-päästökaupan "kellon pysäyttäminen" vapauttaa lentoyhtiöt tilapäisesti hiilidioksidipäästöjen ilmoitusvelvollisuudestalennoilla EU: n lentoasemien ja kolmansien maiden välillä.

Parlamentin jäsenten mukaan päästös on ehdollinen yhden vuoden ajaksi. Keskeyttämistä voidaan jatkaa myös pidemmälle mikäli ICAO tekee selkeitä ja asiaa edistäviä päätöksiä kokoukseessaan.

Poliittisella tasolla päätöksen odotetaan kannustavan ICAO:n tämän vuotista yleiskokousta olemaan yksimielinen ja tekemään päätöksiä vähentämään ilmailun kasvihuonekaasujen vähentämiseksi.

Seurvaavassa vaiheessa päätös otetaan äänestykseen EU:n täysistunnossa Strasbourgissa 15-18. huhtikuuta.