FAA havaitsi useita puutteita Boeingin ja Spirit AeroSystemsin tuotannon laadunvalvonnassa

Boeing_Renton_facilityYhdysvaltain ilmailuviranomainen FAA aloitti tammikuussa 2024  laajat viranomaistarkastukset, jotka kohdistuivat Boeingin 737 MAX -koneiden tuotantoon ja yhtiön alihankkijoihin. Lopputulemana ilmailuviranomainen havaitsi tuotannossa useita laadunvalvonnallisia laiminlyöntejä.

FAA kohdisti 12. tammikuuta alkaen kuuden viikon mittaisen laajan viranomaisvalvontahankkeen Boeingiin ja Spirit AeroSystemsiin. Tavoitteena oli selvittää oliko Boeing kyennyt varmistamaan, että valmiit tuotteet ovat sen omien hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisia sekä ovatko ne turvallisia ja FAA:n määräysten mukaisia. Kyseiset auditoinnit ovat vain yksi asia ilmailuviranomaisen toimista asian suhteen.

Syynä viranomaisvalvontaan on Alaska Airlinesin Boeing 737 MAX 9 -koneeseen lennolla AS1282 5. tammikuuta 2024 eteen tulleet ongelmat. Lentokoneesta irtosi lennon aikana takarungossa sijainneen hätäpoistumistiepaikan ovitulppa.

FAA kertoo havainneensa suorittamansa auditoinnin aikana useita tapauksia, joissa molempien tutkinnan kohteena olevan yrityksen epäillään laiminlyöneen tuotannon laadunvalvontaa. Viranomainen on selvittänyt tilannetta Boeingin Rentonin tuotantolinjalla sekä Spirit AeroSystemsin linjalla Wichitassa.

Vaatimustenvastaisia ongelmia havaittiin Boeingin tuotannonohjauksessa, osien käsittelyssä, varastoinnissa ja tuotevalvonnassa. FAA julkaisee tiedot osana käynnissä olevaa selvitystyötä. Kaikkiaan Boeingin kohdistetussa 89 kohtaisessa selvityksessä ongelmia havaittiin 33 kohdassa ja Spirit Aerosystemsin 13 kohteesta puutteita löytyi seitsemän.

Puutteiksi luettiin mm. Boeing 737 MAX -koneiden ovitulppien tiivisteissä liukasteena käytetty nestemäinen saippua ja osien puhdistaminen märällä sideharsolla.

Tammikuun lopulla FAA keskeytti Boeingin suunnitelmat 737 MAX -tuotantokapasiteetin nostamisesta. Syynä tähän oli havaitut puutteet laadunvalvonnassa. FAA:n lisätyn viranomaisvalvonnan lisäksi se siirsi Boeingin oman laadunvalvonta- ja turvallisuustarkasteluarvioinnin riippumattomalle kolmannelle osapuolelle. (Lue uutisemme aiheesta: FAA esti 737 MAX -koneiden tuotantokapasiteetin noston - syynä Boeingin laadunvalvonnan puutteet).

FAA ilmoitti helmikuun lopulla Boeingin johdolle, että lentokonevalmistajan tulee esittää kattava toimintasuunnitelma nykyisten laadunvalvontaongelmien ratkaisemiseksi ja FAA:n asettamien ehdottomien turvallisuusstandardien täyttämiseksi (Lue uutisemme aiheesta: FAA: Boeingilla on 90 päivää aikaa toimittaa kattava suunnitelma laadunvalvontaongelmien korjaamiseksi).

FAA tarkastaa perusteellisesti kaikki Boeingin ilmoittamat korjaavat toimet selvittääkseen, vastaavatko ne täysin FAA:n havaintoja. FAA on toimittanut yhteenvedon tarkastusten havainnoista sekä Boeingille että Spirit AeroSystemsille.

Lue myös: