Finnair vahvistaa talouttaan merkintäetuoikeusannilla - varmistaa yhtiön tulevaisuuden investointikykyä

Finnair_airbus_fleetFinnair suunnittelee enintään 600 miljoonan euron suuruista merkintäetuoikeusantia vahvistaakseen taloudellista asemaansa. Merkintäetuoikeusannin tavoitteena on pienentää Finnairin rahoituskustannuksia, tukea kestävään kannattavaan kasvuun tähtäävän strategian toteuttamista ja varmistaa yhtiön kyky toteuttaa investointeja tulevaisuudessa.

Finnair Oyj julkisti 6. lokakuuta kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista, jossa yhtiön nykyisillä osakkeenomistajilla on merkintäetuoikeus, enintään 600 miljoonan euron bruttovarojen keräämiseksi.

Suvanto-Harsaae_Posti“Kestävän taseen rakentaminen on keskeinen osa kestävän kasvun strategiaamme, jossa yhdistämme Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Aasian Helsingin kotikenttämme kautta", sanoi Finnairin hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae.

Finnairin ylimääräinen yhtiökokous pidetään perjantaina 27. lokakuuta 2023 kello 15.00. Yhtiökokous pidetään ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisena etäkokouksena.

Merkintäetuoikeusannilla Finnair taloudellisen asemansa vahvistamisen lisäksi myös palauttamaan yhtiön varojenjakokyvyn. Finnairin suurimmat osakkeenomistajat, mukaan lukien Suomen valtio, tukevat merkintäetuoikeusantia.

Osakeannin edellytyksenä on, että yhtiön osakkeenomistajat myöntävät kyseisen valtuutuksen ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Tarkoitus on, että osakeanti toteutettaisiin vuoden 2023 neljännen neljänneksen aikana, markkinatilanteen niin salliessa.

"Vastattuamme menestyksekkäästi koronapandemian ja Venäjän ilmatilan sulkemisen aiheuttamiin ulkoisiin häiriöihin olemme suunnanneet uudelleen strategiaamme, palauttaneet yhtiön kannattavuuden ja maksaneet hybridilainamme takaisin. Merkintäetuoikeusanti on johdonmukainen seuraava askel ja sen ansiosta palaamme normaalimpaan, kestävämpään pääomarakenteeseen. Tämä tukee strategiamme toteuttamista jatkossa ja antaa meille mahdollisuuden jatkaa osakasarvon parantamista, myös voitonjaon muodossa”, jatkoi Suvanto-Harsaae.

Osakeannista saatavat bruttovarat käytetään Finnairin taseen ja taloudellisen aseman vahvistamiseen, jotta yhtiö pystyisi paremmin hallitsemaan jäljellä olevia rahoitusvelkojaan, tukemaan kestävään kannattavaan kasvuun tähtäävän strategiansa toteuttamista ja varmistamaan kykynsä toteuttaa investointeja tulevaisuudessa.

Finnair_TopiManner“Finnairin toiminta on nyt kannattavampaa kuin vuonna 2019, kun olemme onnistuneesti suunnanneet verkostoamme uudelleen, optimoineet laivastoamme ja toteuttaneet monia keskeisiä strategisia aloitteita. Vahvan taseen rakentaminen merkintäetuoikeusannilla alentaa edelleen pääomakustannuksiamme ja vahvistaa joustokykyämme. Hyvin tärkeää on myös, että se mahdollistaa tulevaisuuden investoinnit ja luo joustavuutta toimiin, joita tarvitsemme pitkän aikavälin hiilineutraaliustavoitteemme saavuttamiseksi", sanoi Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.

Finnairille on edessä merkittävää investointia vaativa kapearunkolaisvastouudistus. Ennen pandemiaa Finnairin toimitusjohtaja Manner kertoi yhtiön suunittelevan kapearunkokoneiden ostamisen lisäksi hankkivansa myös kourallisen laajarunkokoneita.

Finnair_fleet_1Vuonna 2019 Finnair esitti, että strategiakauden 2020-2025 aikana lentokoneisiin liittyvät korvaus- ja kasvuinvestoinnit olisivat luokassa 3,5-4 miljardia euroa.

Osakeannin tarkoituksena on auttaa Finnairia saavuttamaan keskeiset taloudelliset tavoitteensa, jotka ovat 6 prosentin vertailukelpoinen liikevoittomarginaali vuoden 2025 loppuun mennessä, 1–2-kertainen nettovelka suhteessa vertailukelpoiseen käyttökatteeseen vuoden 2025 loppuun mennessä sekä varojenjakokyvyn palauttaminen vuodesta 2025 alkaen vuoden 2024 tulokseen perustuen.

Finnair odottaa, että yhtiön kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvaisi yli 15 prosenttia vuodesta 2023 vuoteen 2025.

Finnairin ylläpitoinvestoinnit olisivat vuosittain arviolta 80–100 miljoonaa euroa. Finnair arvioi myös kykenevänsä hyödyntämään 190 miljoonan euron laskennalliset verosaamiset, jotka vähentäisivät maksettavan yhteisöveron määrää keskipitkällä aikavälillä. Lisäksi yhtiön kassavarojen suhde liikevaihdosta pysyisi 30 prosentissa ajan myötä.

A330_tail_closeFinnair käyttää osakeannista saatavia nettovaroja 400 miljoonan euron pääomalainan osakeannin jälkeen jäljellä olevan osuuden takaisinmaksuun ja pääomalainalle kertyneen koron maksamiseen.

Pääomalainan takaisinmaksun sekä 1. syyskuuta 2023 tapahtuneen Finnairin nimellisarvoltaan 200 miljoonan euron suuruisten arvopapereiden lunastamisen odotetaan luovan kestävän taseen ja vähentävän merkittävästi yhtiön rahoituskuluja.

"Olen ylpeä siitä, miten Finnairin tiimi on suoriutunut vaikeista viime vuosista. On ollut etuoikeus työskennellä tässä poikkeuksellisessa tiimissä. Olen täysin sitoutunut tähän merkintäoikeusantiprojektiin ja olen varma, että jätän vahvan Finnairin erinomaisiin ja osaaviin käsiin kohti valoisaa tulevaisuutta merkintäetuoikeusannin toteuttamisen jälkeen”, päätti Manner.

Suomen valtio ja suuromistajat tukevat osakeantia

Finnairin suurimmat osakkeenomistajat tukevat osakeantia ja osakeannille tullaan muilta osin antamaan merkintätakaus

Finnair_tail_up Suomen valtio, Finnairin suurin osakkeenomistaja, joka edustaa noin 55,8 prosenttia yhtiön osakkeista, mukaan lukien yhtiön hallussa olevat osakkeet, on ilmoittanut Finnairille, että se tukee ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta ja aikoo merkitä uusia osakkeita täysimääräisesti sille allokoitavien merkintäoikeuksien perusteella.

Osakeannissa Suomen valtio odottaa maksavansa osakkeiden merkinnän kuittaamalla koko merkintähinnan vastaavalla määrällä pääomalainan pääomaa.

Finnairin muut osakkeenomistajat Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, jotka edustavat noin 3,4 prosenttia yhtiön osakkeista, mukaan lukien Finnairin hallussa olevat osakkeet, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet äänestämään ehdotuksen puolesta ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja merkitsemään oman suhteellisen osuutensa osakeannista, tiettyjen tavanomaisten ehtojen täyttyessä.

Loppuosalle osakeannista (40,7 prosenttia) tullaan antamaan merkintätakaus, tiettyjen tavanomaisten ehtojen täyttyessä. Deutsche Bank Aktiengesellschaft ja Nordea Bank Oyj toimivat Osakeannin pääjärjestäjinä ja merkintätakaajina.

Lue myös: