Suomen valtio valmistelee osallistumista Finnairin osakeantiin - varmistaa yhtiön toimintaedellytykset

Adlercreutz-AndersSuomen valtio valmistelee osallistumista Finnairin 6. lokakuuta 2023 ilmoittamaan osakeantiin. Tavoitteena on varmistaa Finnairin kyky toimeenpanna strategiaansa pandemian ja Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyssodan jälkeisessä uudessa toimintaympäristössä sekä tukea yhtiön pitkän aikavälin kasvua.

Suomen valtio omistaa Finnairin kaikista osakkeista ja äänistä tällä hetkellä noin 55,8 prosenttia. Suomen valtio tukee Finnairin suunnitelmaa ja valmistelee osallistumistaan suunniteltuun osakeantiin omistusosuutensa mukaisessa suhteessa.

Valtio-omistaja odottaa, että sen osallistuminen toteutetaan kuittaamalla osakkeiden merkintähintaa vastaava määrä yhtiön ja Suomen valtion välillä solmitun pääomalainasopimuksen mukaista lainapääomaa.

Osakkeenomistajan näkökulmasta valtio katsoo, että suunniteltu järjestely ja yhtiön taseaseman vahvistaminen on tarkoituksenmukaista sekä yhtiön että sen kaikkien osakkeenomistajien kannalta.

“Kriisien vaikutukset koko lentoliikenteeseen ja siten myös alansa vahvimpiin lukeutuneeseen Finnairiin ovat olleet mittavat. Valtio katsoo, että suunniteltu transaktio on sille osakkeenomistajana taloudellisesti perusteltu, mahdollistaa yhtiön taserakenteen selkeyttämisen ja näin tukee yhtiön pitkäjänteistä kasvua sekä vahvistaa sen kykyä toteuttaa tarvitsemiaan investointeja. Vastuullisena ja pitkäjänteisenä omistajana valtio pyrkii omalta osaltaan varmistamaan, että Finnairin liiketoimintaedellytykset säilyvät myös tulevaisuudessa”, sanoi valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Anders Adlercreutz.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut ja valtioneuvoston yleisistunto antanut valtuutuksensa valtion osallistumiselle järjestelyyn.

Lue myös: