Finnairin liikevaihto laski Q3:lla ja koko vuoden tulos edelleen negatiivinen

Finnair_planesFinnairin kolmannen vuosineljänneksen toiminnallinen liiketulos laski 26,7 miljoonaan euroon. Yhtiön kauden aikana julkistamat tuoteuudistukset ja neuvotellut säästösopimukset vaikuttavat tulokseen vuodesta 2015 alkaen. Yhtiö jatkaa kulukuria ja pyrkii nostamaan yksikkötuottoja.

 

Finnairin liikevaihto laski vuoden kolmannella neljänneksellä 2,2 prosenttia ollen 622,7 miljoonaa euroa. Koko kuluvan vuoden osalta tammi-syyskuussa liikevaihto laski 5,9 % vertailukaudesta ja oli 1 731,8 miljoonaa euroa (1 839,8).

Yksikkötuotot (RASK) laskivat Q3:lla 1,6 prosenttia ja koko vuoden vertailukaudella 3,7 prosenttia.

Koko vuoden osalta toiminnallinen liiketulos oli 27,1 miljoonaa euroa tappiollinen (+33,0). Tulosnäkymä ennallaan ja Finnair arvioi, että sen liikevaihto vuonna 2014 jää selvästi edellisvuodesta ja että sen vuoden 2014 toiminnallinen liiketulos jää selvästi tappiolliseksi.

Finnairin mukaan kotimaan, Euroopan ja Aasian epävarmoina jatkuvat talousnäkymät heikentävät kuluttajakysyntää päämarkkina-alueilla. Lentoliikenteen odotetaan kasvavan maltillisesti vuonna 2014. Finnair ei kuitenkaan pääse hyötymään tästä kasvusta, ellei se etene kustannussäästöohjelmassaan ja saavuta tavoittelemaansa kustannusrakennetta.

”Finnairin matkustaja- ja rahtiliikenteen tuotot heikkenivät heinä–syyskuussa vuoden 2013 vertailujaksosta, minkä vuoksi liikevaihtomme laski 622,7 miljoonaan euroon. Yksikkötuottojen lasku jatkui vuoden kolmannella neljänneksellä, joskin alkuvuotta hitaampana", kommentoi Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vauramo.

Finnair_Pekka_Vauramo_2"Lasku johtui pääasiassa euron vahvistumisesta tärkeimpiä aasialaisia valuuttoja vastaan. Matkustajamäärän kasvu ja kustannussäästöjen eteneminen eivät riittäneet kompensoimaan heikkoa tuottokehitystä, vaan toiminnallinen liiketuloksemme putosi 26,7 miljoonaan euroon."

"Finnairin kannattavuuden parantamiseksi on välttämätöntä parantaa yksikkötuottoja ja ylläpitää tiukkaa kustannuskuria. Syyskuun lopussa olimme jo lähellä 200 miljoonan euron kustannussäästöohjelmamme kokonaistavoitteen saavuttamista, ja viemme ohjelman päätökseen vuoden loppuun mennessä".

"Syys- ja lokakuussa lentäjien ja matkustamohenkilökunnan kanssa solmimamme säästösopimukset parantavat osaltaan kustannuskilpailukykyämme vuodesta 2015 alkaen. Olen erittäin tyytyväinen neuvottelutuloksiin, sillä säästöjen ohella ne mahdollistavat toimintamme jatkokehittämisen yhdessä henkilöstömme kanssa."

"Kerroimme elokuussa useista tuoteuudistuksista, joilla haemme lisätuottoja. Odotamme loppuvuonna 2015 laivastoomme saapuvien ensimmäisten A350-lentokoneiden vaikuttavan positiivisesti kannattavuuteemme vuodesta 2016 lähtien. Jotta tuottomme paranisivat merkittävästi tätä ennen, kotimarkkinakysynnän pitäisi  elpyä merkittävästi ja polttoaineen maailmanmarkkinahinnan laskea selvästi”, päätti Vauramo.

Finnair_tailsFinnair arvioi, että sen liikevaihto vuonna 2014 jää selvästi edellisvuodesta. Polttoainekustannusten odotetaan pysyvän korkeina. Henkilöstökustannuksiin liittyvien säästöneuvottelujen viivästymisen ja epäsuotuisasta kilpailutilanteesta johtuvan yksikkötuottojen voimakkaan laskun vuoksi Finnair arvioi, että sen vuoden 2014 toiminnallinen liiketulos jää selvästi tappiolliseksi.