ICAO asetti suuntaviivat maailmanlaajuiselle lentokoneiden seurantajärjestelmälle

sky_sunset_3Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n neuvosto kokoontui Montrealissa erityiskokouksessa 12-13. toukokuuta aiheenaan maailmanlaajuinen lentojen seurantajärjestelmä. Osapuolet olivat yksimielisiä järjestelmän tarpeista ja vahvistivat puitteet tulevalle työlle lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

ICAO:n kannan mukaan järjestelmä on tarpeellinen ja sitä viedään eteenpäin korkealla prioriteetilla. Työ aloitetaan toimintatapojen määrittämisellä, jotta oikeaikainen tieto saataisiin oikeiden tahojen käyttöön etsintä-, pelastus- ja tutkimuskäyttöön.  Lentojen epänormaaleista tilanteista halutaan saada tietoa huolimatta koneen sijainnista tai määränpäästä.

Puitteet toiminnalle asetetaan Aircraft Tracking Task Force (ATTF) -ryhmässä, joka määrittää tarpeet lennonseurantajärjestelmälle. Siviili-ilmailujärjestö aloittaa samalla uuden ryhmän kansainvälisen ilmakuljetusliitto IATA:n kanssa. Lentoyhtiöitä kehotetaan toimimaan yhteistyössä ATTF:n kanssa. Työryhmän tuloksien odotetaan valmistuvan ICAO:n turvallisuuskonferenssiin, joka järjestetään Montrealissa helmikuussa 2015.

ICAO_logoPidemmän tähtäimen suunnitelmissa on säännösten kehittäminen, jotka mahdollistaisivat monialaisen lähestymisen lentojen seurantaan ja tukemaan etsintä-, pelastustoimia ja onnettomuustutkijoiden työtä. Lennonseurannan pitäisi olla riittävän joustavaa alueellisiin tarpeisiin.

ICAO kehottaa valtioita ja kansainvälistä televiestintäliitto ITU:a ryhtymään mahdollisimman pian toimiin tarvittavien taajuuksien jakamisesta ilmailun tarpeisiin. Lentoliikenteen turvaamiseksi tarvitaan taajuuksia ja palveluita radiolähetteiden ja satelliittien kautta. ICAO kehottaa ITU:a ottamaan aihe asialistalleen tulevassa ITU World Radio Conference 2015 -tapahtumassaan.

Pitkän tähtäimen suunnitelmissa on yhteistyö ITU:n kanssa myös verkkoyhteyden muodostamisessa lennontallentimien tietojen siirtämiseksi.

Lue myös: