Ilmavoimat tekee muutoksia lentoreserviupseerikurssin valintamenettelyyn

FAF_vinka_1Ilmavoimat on uudistanut lentoreserviupseerikurssin valintaprosessia Ilmasotakoululla. Lentoreserviupseerikurssi Ilmasotakoulussa Tikkakoskella avaa tien lentäjäksi Ilmavoimiin, Maavoimiin tai Rajavartiolaitokseen. Hakuaika kurssille aikaistuu kuukaudella ja valintoihin tulee yksi vaihe lisää.

Jatkossa hakuaika ilmavoimien lentoreserviupseerikurssille päättyy jo 1. marraskuuta. Oppilaat seuraavalle, heinäkuussa 2020 alkavalle kurssille, valitaan kuusivaiheisen valintaprosessin kautta. Vaikka uudistetussa valintamenettelyssä on yksi vaihe lisää, testattavat asiat ja ominaisuudet pysyvät entisellään. Sen sijaan uusi valintavaihe mahdollistaa hakijoiden massatestauksen ja sujuvoittaa siten valintaprosessia.

"Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintatapojamme", kommentoi valintapäällikkö majuri Marko Lehtinen. Muutos tekee valintaprosessista ja resurssien käytöstä tehokkaampaa. 

Lentoreserviupseerikurssin hakijamäärät ovat olleet viime vuosina tasaisessa nousussa. Viime vuonna kurssille haki ennätysmäärä, yli 870 sotilaslentäjän urasta haaveilevaa nuorta. Määrä oli korkein 18 vuoteen. Perusteellinen valintaprosessi yhdistettynä suuriin hakijamääriin vaati muutosta valintojen toteutukseen. Massatesteillä toteutetaan jatkossa osa kuntotesteistä sekä alkuvaiheen soveltuvuustestejä.

Lentoreserviupseerikurssin valinta siis on kuusivaiheinen prosessi. Mikäli joidenkin hakijoiden osalta kaikki pisteet ovat yhtenäiset, päätetään valintakokouksessa puoltojärjestys heidän osaltaan.

"Myös hakijat hyötyvät muutoksesta, vakuuttaa majuri Lehtinen. Valintaprosessi lyhenee ajallisesti niiden hakijoiden osalta, jotka karsiutuvat ensimmäisissä soveltuvuus- tai kuntotesteissä. Kun tieto valintaprosessin päättymisestä tulee nopeammin, karsiutuneet vapautuvat harkitsemaan muita varusmiespalvelus-, opiskelu- ja uravaihtoehtoja", jatkaa Lehtinen.

Valintapäällikkö laatii vuosittain ILMASKSOTKOULOHJEK-valintanormiston asiakirjaa täydentävän valintakäskyn, josta selviää tavoitemäärät eri valintavaiheissa sekä mahdolliset erityishuomiot kyseiseen hakuun liittyen. Tavoitevahvuudet käsketään Ilmavoimien toimintasuunnitelmassa osana Ilmavoimien joukkotuotantoko-konaisuutta.

 Valintojen päämääränä on valita oppilaita, joilla on riittävät henkiset ja fyysiset edellytykset menestyä lentoreserviupseerikurssilla. Lisäksi valinnan aikana pyritään selvittämään hakijoiden motivaatiota ja suhtautumista sotilastehtäviin niin, että mahdollisimman suuri osa kurssilaisista olisi ominaisuuksiensa osalta rekrytoitavissa jatkokoulutukseen Ilmavoimiin ja muihin Puolustusvoimien tehtäviin.

Ilmavoimien komentaja hyväksyy oppilaat lentoreserviupseerikurssille Ilmasotakoulun johtajan esittelystä. Esittelytilaisuuteen osallistuvat lisäksi Ilmasotakoulun valintapäällikkö, lentoreserviupseerikurssin johtaja, Ilmavoimien ylilääkäri ja valintapsykologi. Ilmasotakoulun johtajan päätöksellä esittelytilaisuuteen voidaan ottaa myös muita valintoihin liittyviä asiantuntijoita.

Seuraavat ns. massatestiviikot pidetään seuraavasti:
Tikkakoski viikko 47
Pääkaupunkiseutu viikko 48
Rovaniemi viikko 49

Pääsyvaatimukset

 • hyvä terveydentila, palveluskelpoisuusluokka A
 • hyvä fyysinen kunto ja normaali verenpaine
 • yleinen uimataito (kykenee uimaan pysähtymättä 200 metriä)
 • hakijan tulee olla suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittanut tai vähintään kolmevuotisen ammatillisen tutkinnon suorittanut tai muuten korkeakoulukelpoinen (lukion/3-vuotisen ammattikoulun viimeisellä luokalla opiskeleva voi aloittaa hakeutumisen, mikäli hän täyttää em. kriteerit ennen palveluksen aloittamista)
 • saavuttaa riittävän pistemäärän kouluarvosanoista
 • vähintään 18-vuotias kurssin alkaessa, enintään 22-vuotias kurssin alkamisvuonna
 • hakeutunut Lentoreserviupseerikurssille enintään kaksi kertaa aiemmin
 • varusmiespalvelus ei saa olla suoritettu loppuun ennen kurssin alkua
 • Suomen kansalaisuus ja riittävä suomen kielen hallinta
 • ei voimakkaasti oireilevia allergioita
 • fysiologiset mitat:
  • paino 47—94 kg
  • istumapituus 81—98 cm ja reiden pituus 55—67 cm (mitataan valintojen aikana erityisellä mittalaitteella)
 • näkö:
  • 0.5 ilman laseja ja laseilla 1.0
  • silmälasien vahvuus enintään +2.5 – -1.5 diopteria
  • virheetön värinäkö
  • leikkauksilla korjattu näkö ei ole sallittu

Lue myös: