Malmin lentokenttäalueen asemakaavoista valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen

HF_terminaaliMalmin lentoaseman ystävät ry (MLY) toteaa hallinto-oikeuden päätöksissä olleen useita epäkohtia, jotka se haluaa saattaa tarkempaan tutkimukseen. MLY hakee valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta Nallenrinteen ja Lentoasemakorttelien asemakaavoihin.

MLY:n tekemä valitus kyseisistä asemakaavoista kaatui hallinto-oikeudessa huhtikuussa 2022. Nyt toukokuussa jätetyn valistusluvan osalta MLY odottaa käsittelyn alkavan vielä loppuvuoden aikana ja oikeuskäsittelyn ensi vuonna, mikäli sen jättämä valituslupahakemus hyväksytään.

MLY:n mukaan hallinto-oikeus on selvittänyt kaavoituksen vaikutukset liito-oravan elinalueisiin puutteellisesti ja Helsingin hallinto-oikeuden päätökset ovat ristiriidassa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännön kanssa.

Kulttuuriperintöä koskevissa asioissa hallinto-oikeus oli MLY:n mukaan vedonnut vailla lainvoimaa oleviin päätöksiin. Helsingin kaupunki on referoinut näitä päätöksiä osittain harhaanjohtavasti jättäen merkittäviä asioita mainitsematta.

Lisäksi MLY katsoo, että hallinto-oikeuden päätöksen useissa kohdissa on jäänyt epäselväksi, mihin oikeudelliseen päättelyyn ratkaisu perustuu. Alueen suojeluesitys on edelleen käsiteltävänä hallinto-oikeudessa, joten RKY-arvojen huomioiminen riittävällä tavalla asemakaavassa ei ole MLY:n mukaan mahdollista.