Suomi käynnisti säädöshankkeen EU:n AFIR-asetuksen kansallisesta toimeenpanosta

EU_flags_1Liikenne- ja viestintäministeriö teki 15. elokuuta 2023 säädöshankepäätöksen ja aloittaa lainsäädäntömuutosten valmistelun liittyen Euroopan unionissa  aiemmin hyväksyttyyn vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfrastruktuurin käyttöönotosta annetun AFIR-asetuksen (Alternative Fuels Infrastructure) toimeenpanoksi.

AFIR-asetuksen tavoitteena on edistää vaihtoehtoisiin käyttövoimiin siirtymistä teillä, satamissa, lentoasemilla ja rautateillä. Asetus on osa Euroopan komission 55-valmiuspakettia.  Asetuksessa annetaan pakolliset tavoitteet tieliikenteen lataus- ja vetytankkausinfrastruktuurin, meri- ja sisävesisatamien maasähkön ja pysäköityjen ilma-alusten sähkönsyötön käyttöönotolle.

Lentoliikenteen osalta AFIR-asetuksen mukaan lentoasemien on syötettävä sähköä pysäköidyille ilma-aluksille kaikilla matkustajasiltapaikoilla vuoteen 2025 mennessä ja kaikilla asematason seisontapaikoilla vuoteen 2030 mennessä.

Säädöshankkeen tarkoituksena on säätää toimivaltaisista kansallisista viranomaisista ja seuraamuksista. Hankkeessa arvioidaan tarvetta säännellä kansallisesti lentoasemien maasähkön syöttöä koskevien vaatimusten toimeenpanosta. 

Lopullinen asetusteksti julkaistaan syksyllä 2023 EU:n virallisessa lehdessä ja asetus tulee voimaan 20 päivää julkaisun jälkeen. Asetus tulee sovellettavaksi kuuden kuukauden kuluttua sen voimaantulosta. 

Kansallista lakia aletaan valmistella liikenne- ja viestintäministeriössä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Valmistelun aikana järjestetään lausuntokierros. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2024.

Hanke on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamiseen tähtäävän komission 55-valmiuspakettia (Fit for 55).  Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on EU:n pitkän aikavälin kasvustrategiaa, jolla EU:sta tehdään ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.

Lue myös: