33 lentopaikkaa lisättiin sisäministeriön liikkumis- ja oleskelurajoituksista annettuun asetukseen

Nummela_1Sisäministeriö on lisännyt uusia kohteita liikkumis- ja oleskelurajoituksista annettuun sisäministeriön asetukseen 928/2023. Asetus kokoaa alueet, joissa liikkumista ja oleskelua rajoitetaan turvallisuuden takia. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi lentopaikat ja kantaverkon muuntoasemat. Asetuksen mukaisten liikkumisrajoitusten piiriin lisättiin mm. 33 lentopaikkaa.

Sisäministeriön asetukseen on koottu kaikki kohteet, joissa liikkuminen tai oleskelu on kielletty poliisilain nojalla. Asetuksessa liikkumista ja oleskelua on rajoitettu esimerkiksi lentopaikkojen, vankiloiden, kantaverkon muuntoasemien, eräiden kaivos- ja teollisuusalueiden sekä satamien alueilla.

Asetukseen on lisätty 102 uutta kohdetta, joista 33 on lentopaikkoja ja 69 kantaverkon asemia. Lisäksi kymmenen muuntoaseman liikkumis- ja oleskelurajoitusaluetta muutetaan ja yhden muuntoaseman alue poistetaan asetuksesta. Myös Hanhikiven ydinvoimalaitokselle varattu alue poistetaan asetuksesta.

Liikkumista tai oleskelua voidaan rajoittaa kohteessa tai sen ympäristössä kohteesta aiheutuvan tai siihen kohdistuvan vaaran vuoksi. Rajoitusalueella liikkuminen ja oleskelu on kielletty ilman alueen toiminnanharjoittajan antamaa lupaa. Kiellon tai rajoituksen rikkomisesta voidaan tuomita sakkoon, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

Lentopaikkojen osalta liikkumisrajoitusten tavoitteena on pääsääntöisesti turvata ilmailutoimintaa ja lentopaikalla olevaa omaisuutta, kuten paikoitettuja ilma-aluksia.

Lisäksi rajoituksilla suojattaisiin ulkopuolisia henkilöitä, koska lentopaikan alueella oleskeleminen ilmailutoiminnan käynnissä ollessa voisi aiheuttaa merkittäviä vaaratilanteita.

Rajoitusten tarkoitus on turvata kohteessa tapahtuvaa toimintaa, siellä olevaa omaisuutta tai suojata ulkopuolisia ja kohteessa oleskelevia ihmisiä. Rajoitusalueilla liikkuminen on usein turvallisuudelle vaarallista ja edellyttää alueen perusteellista tuntemista. Alue pitää merkitä selkeästi ja tarvittaessa aidata.

Poliisilain (872/2011) 9 luvun 8 §:n mukaan sisäministeriön asetuksella voidaan rajoittaa liikkumista tai oleskelua turvattavassa tai suojattavassa kohteessa tai sen ympäristössä erittäin tärkeän toiminnan tai omaisuuden turvaamiseksi tai ihmisten suojaamiseksi kohteesta aiheutuvan tai siihen kohdistuvan vaaran vuoksi.

Sisäministeriön asetus liikkumis- ja oleskelurajoituksista tuli voimaan 2014, ja sitä on sen jälkeen muutettu viisi kertaa. Asetuksen piirissä oli aiemmin yhdeksän lentopaikkaa ja nyt määrä nousee 42:een. Asetus sisältää karttakuvat lentopaikkojen liikkumisrajoituksista. Uusi asetus tulee voimaan 1.9.2023.

Forssan lentopaikka (EFFO)
Hangon lentopaikka (EFHN)
Nummelan lentopaikka (EFNU)
Rautavaaran lentopaikka (EFRA)
Räyskälän lentopaikka (EFRY)
Wredebyn lentopaikka (EFWB)
Lahti-Vesivehmaan lentopaikka (EFLA)
Sodankylän lentopaikka (EFSO)
Redstone Aero (EFPR)
Uudet rajoitukseen lisätyt lentopaikat:
Aavahelukan lentopaikka (EFAA)
Ahmosuon lentopaikka (EFAH)
Alavuden lentopaikka (EFAL)
Euran lentopaikka (EFEU)
Genbölen lentopaikka (EFGE)
Hailuodon lentopaikka (EFHL)
Hyvinkään lentopaikka (EFHV)
Iin lentopaikka (EFML)
Iisalmen lentopaikka (EFII)
Ilvesjoen lentopaikka
Immolan lentopaikka (EFIM)
Jämijärven lentopaikka (EFJM)
Kalajoen lentopaikka (EFKO)
Kauhajoen lentopaikka (EFKJ)
Kemijärven lentopaikka (EFKM)
Kiikalan lentopaikka (EFIK)
Kiteen lentopaikka (EFIT)
Kuhmon lentopaikka (EFKH)
Kymin lentopaikka (EFKY)
Lapinlahden lentopaikka (EFLL)
Piikajärven lentopaikka (EFPI)
Pudasjärven lentopaikka (EFPU)
Pyhäsalmen lentopaikka (EFPY)
Raahe-Pattijoen lentopaikka (EFRH)
Rantasalmen lentopaikka (EFRN)
Ranuan lentopaikka (EFRU)
Savikon lentopaikka (EFNS)
Selänpään lentopaikka (EFSE)
Sulkaharjun lentopaikka (EFVT)
Suomussalmen lentopaikka (EFSU)
Teiskon lentopaikka (EFTS)
Vampulan lentopaikka (EFVP)
Ylivieskan lentopaikka (EFYL)