Boeing nimesi US Navyn evp. amiraalin johtamaan yhtiössä tehtävää riippumatonta laatuarviointia

KirklandHDonaldBoeing on nimittänyt amiraali Kirkland H. Donaldin johtamaan yhtiön kaupallisten matkustajakoneiden tuotannon riippumatonta laatuarviointia. US Navyn entisen amiraalin nimitys astuu voimaan välittömästi. Amiraali Donald toimii Boeingin toimitusjohtaja David Calhouhin erityisneuvonantajana.

Amiraali Donaldin johdolla joukko ulkopuolisia asiantuntijoita suorittaa perusteellisen arvioinnin Boeingin kaupallisten lentokoneiden yksikön laadunhallintajärjestelmästä, mukaan lukien laatuohjelmat ja toimintamenetelmät Boeingin tuotantolaitoksissa sekä yhtiön alihankkijoiden laadunvalvonnassa. Amiraali Donaldin antamat suositukset toimitetaan toimitusjohtaja Calhounille ja Boeingin hallituksen lentoturvallisuuskomitealle.

"Amiraali Donaldille ja hänen ryhmälleen annetaan kaikki tuki, jota hän tarvitsee minulta ja koko Boeingilta", sanoi Boeingin toimitusjohtaja David Calhoun.

Viimeisenä tehtävänään US Navyn palveluksessa amiraali Donald toimi Naval Nuclear Propulsion -ohjelman johtajana kahdeksan vuotta varmistaen US Navyn ydinkäyttöisten sotalaivojen turvallisen ja tehokkaan toiminnan. Kyseisen ohjelman turvallisuus ja luotettavuus tunnetaan ympäri maailmaa. Aiemmin amiraali Donald toimi upseerina ydinsukellusveneessä 37 vuoden ajan.

Lue myös: