EASA helpotti rajoituksia - lentokoulutus sallittu rajoitetusti Euroopassa myös Venäjän kansalaisille

C172_1Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto EASA päivitti linjauksiaan kaksi vuotta sitten asetetuista Venäjän kansalaisia koskevia lentokoulutusrajoituksia maaliskuussa 2024. EU-tuomioistuimen tulkinnan mukaisesti yksityis- ja harrasteilmailu olisi sallittua Venäjän kansalaisille ja kaksoiskansalaisille myös Euroopassa.

EASA kielsi maaliskuussa 2022 venäläisten lentäjien lupakirjavaatimusten mukaisen lentokoulutus- ja tarkastuslentotoiminnan Unionin jäsenvaltioissa. Kielto perustui EU:n Venäjää kohtaan asettamiin pakotteisiin ja koski kaupallisen ilmailun lisäksi myös yksityisilmailua (Lue uutisemme aiheesta: Pakotteet rajoittavat venäläisten lupakirjavaatimusten mukaista lentokoulutus- ja tarkastuslentotoimintaa).

Pakotteet ovat rajoittaneet Venäjän kansalaisten lupakirjavaatimusten mukaista lentokoulutus- ja tarkastuslentotoimintaa silloin, kun henkilö aikoo lentää joko Venäjällä, Venäjällä rekisteröityä ilma-alusta, venäläisen omistamaa tai käyttöönsä tilaamaa ilma-alusta tai venäläisten määräysvallassa olevan yrityksen omistamaa tai käyttöönsä tilaamaa ilma-alusta. Ainoa poikkeus koski länsimaisissa yhtiöissä mahdollisesti työskenteleviä lentäjiä, jotka ovat Venäjän kansalaisia.

EU-tuomioistuin antoi asiaan uuden tulkinnan yksityislentämisen osalta, joka on nyt sallittua Venäjän kansalaisille ja kaksoiskansalaisille esimerkiksi lentokerholta vuokratulla ilma-aluksella.

Tuomioistuin otti maaliskuisessa päätöksessä kantaa 'controlled' sanan tulkintaan siten, että aiemmin kielletty yksityislentäjien lentotoiminta Euroopassa olisi sallittua. Edellytyksenä tälle on, että lentäjän ohjaama ilma-alus ei ole Venäjällä rekisteröity, venäläisen omistama tai käyttöönsä tilaama tai venäläisten määräysvallassa olevan yrityksen omistama tai käyttöönsä tilaama.

Tulkintamuutoksen seurauksena myös yksityislentäjän tai harrastelentäjän kouluttaminen, lentokokeet ja tarkastuslennot ovat sallittuja, mikäli oppilaan tarkoituksena on operoida ilma-aluksella, joka ei ole Venäjällä rekisteröity, venäläisen omistama tai käyttöönsä tilaama tai venäläisten määräysvallassa olevan yrityksen omistama tai käyttöönsä tilaama, eikä hänellä ole tarkoituksena lentää Venäjällä.

Suomessa mahdollisesti koulutettavan Venäjän kansalaisen tai kaksoiskansalaisen velvollisuutena on lento-oppilaana osoittaa yllä mainittujen vaatimusten täyttyminen kirjallisesti. Tositteet toimitetaan koulutuksen alkaessa sekä teoria- ja lentokouluttajalle että Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille. Mikäli kyseessä on henkilö, jolla jo on lupakirja, tulee hänen toimittaa tarkastuslentäjälle tai lennonopettajalle ennen tarkastuslennon tai kertauskoululennon suorittamista vakuutus siitä, että edellä mainitut vaatimukset täyttyvät.

Lue myös: