Finavia ja Suomen Ilmailuopisto siirtymässä Valtioneuvoston alaisuuteen

SIO_kalustoHallitus linjasi talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa 12. toukokuuta valtion omistajaohjauspolitiikkaa. Finavia Oyj ja Suomen Ilmailuopisto Oy olisivat siirtymässä Valtioneuvoston kanslian alaisuuteen.

Finavia siirtyy Valtioneuvoston kanslian alaisuuteen Liikenne ja viestintäministeriöstä. Suomen Ilmailuopisto puolestaan siirretään Valtioneuvostolle Opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Pääministeri Juha Sipilän Tase töihin -esityksen mukaan valtion omistamien yhtiöiden arvo Suomessa Euroopan suurin (suhteessa bruttokansantuotteeseen). Sipilän mukaan pääomien käyttöä on tehostettava ja omistusta on aktivoitava.

Nykyisin intressiä toteutetaan joko täydellä 100 prosentin tai enemmistöomistuksella 50 prosenttia. Strategisen intressin toteuttamiseen uusi alaraja 33,4 prosenttia.

Uudistumisen työkaluksi perustetaan uusi kehitysyhtiö, jonka alaisuuteen siirtyy mm. lentoliikenteen biopolttoainetta valmistava Neste Oyj yli 33,4 omistusprosentin ylittävältä osalta. Kehitysyhtiön haltuun siirtyy siis 16,7 prosenttia Neste Oyj:stä ja loput 33,4 prosenttia säilyy valtioneuvoston kanslian alaisuudessa.

Eri yhtiöiden ehdotetut omistusrajat perustuvat yhtiöiden strategisen aseman tarkasteluun. Valtioneuvoston on tarkoitus hyväksyä valtion omistajaohjauspolitiikkaa koskeva periaatepäätös yleisistunnossaan perjantaina 13. toukokuuta.

Valtioneuvoston on tarkoitus hyväksyä valtion omistajaohjauspolitiikkaa koskeva periaatepäätös yleisistunnossaan perjantaina 13. toukokuuta.

”Hallitusohjelman visio velvoittaa meitä tekemään valtion omistamisesta yhteiskunnan aktiivisen uudistamisen välineen. Pääomien käyttöä on tehostettava ja nykyistä omistusta aktivoitava. Suomeen on saatava uutta taloudellista aktiviteettia. Tase töihin”, valtion omistajaohjauksesta vastaava pääministeri Juha Sipilä toteaa.

Linjausten yhteydessä tarkasteltiin myös kunkin yhtiön omistajaohjauksesta vastaavaa ministeriötä.

Ohjausvastuu esitetään siirrettäväksi valtioneuvoston kansliaan myös Finavia Oyj (LVM:stä), Finnpilot Pilotage Oy (LVM:stä) ja Suomen Ilmailuopisto Oy (OKM:stä). Finrail Oy:n omistajaohjaus ehdotetaan siirrettäväksi valtioneuvoston kansliasta liikenne- ja viestintäministeriöön.

Tiedotteessaan valtioneuvosto painottaa, että valtionyhtiöiden on näytettävä esimerkkiä arvojohtamisessa ja yhteiskuntavastuun kantamisessa. Sen lisäksi globaalissa taloudessa tärkeänä pidetään sitä, että valtion omistamat yhtiöt rakentavat kilpailukykyään pitkäjänteisesti.

Juttua korjattu: muokattu ministeriöiden vastuualueita

Pääministeri Juha Sipilän ehdotus: Tase töihin (PDF)

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaus valtion omistajapolitiikkaa koskevaksi valtioneuvoston periaatepäätökseksi (PDF)