Finavian vuosikertomus avaa yhtiön taloustilannetta ja ympäristötoimintaa

Helsinki-VantaaFinavia Oyj julkaisi yhdistetyn vuosikertomuksen ja yritysvastuuraportin, joka sisältää katsauksen vuoteen 2013 sekä yhtiön tilinpäätöksen. Vuosikertomukseen sisältyy myös vastuullisuusraportti, jonka tavoitteena on kuvata tarkemmin ja kansainvälisen raportointiviitekehyksen (Global Reporting Iniative) mukaisesti yhtiön ympäristötoimintaa, henkilöstöasioita sekä taloudellista tulosta.

Vuosikertomuksen sisältö pohjautuu Finavian vuoden 2013 toimintaan ja siinä on käsitelty tarkemmin lentoliikennealan toimintaympäristöä, Finavian strategiaa, lentoasemaverkostoa sekä Finavian merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa.

"Finavialla ja toiminnallamme on merkittävä vaikutus suomalaisessa yhteiskunnassa. Siksi tiedostamme vastuumme ja raportoimme tekemisestämme läpinäkyvästi. Osana yritysvastuumme kehittämistä olemme panostaneet raportoinnin lisäksi paljon vuoropuheluun eri sidosryhmien kanssa, sillä on tärkeää, että eri toimijat ovat tietoisia lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluiden reunaehdoista, toimintaympäristöstä ja Finavian tavasta tuottaa palveluita", sanoo viestintäjohtaja Mikko Saariaho Finaviasta.

Valtion omistajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti valtion omistamilta yhtiöiltä edellytetään yritysvastuuraportin laatimista. Finavia raportoi vastuullisuudestaan GRI-ohjeistuksen tasolla B, joka kertoo siitä, että Finavia raportoi vastuullisuusteemoistaan kattavasti.

Finavian verkkovuosikertomus löytyy osoitteista suomeksi http://vuosikertomus.finavia.fi/fi/  ja englanniksi http://vuosikertomus.finavia.fi/en/
Verkkovuosikertomuksessa on tulostustoiminta, jonka avulla raportin sisältöä on helppo tulostaa pdf-muotoisena.