Ilmavoimat tukeutuu Romaniassa Constantaan - mahdollisesta Hornetien voimankäytöstä päättää Nato

HN-418_010323bSuomen Ilmavoimat tukeutuu kesä-heinäkuussa 2024 Naton Air Shielding -operaatiossa Mihail Kogălniceanun lentotukikohtaan, joka sijaitsee Constantan kansainvälisellä lentokentällä. Air Policing -tehtäviä Suomen aseistetut F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjät toteuttaisivat vuorotellen Ison-Britannian kuninkaallisten ilmavoimien Typhoon -hävittäjien kanssa. Operaatioon liittyvässä lentotoiminnassa mahdollisesta voimankäytöstä päättää Nato.

Suomi on lähettämässä enintään kahdeksan F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjää sekä enintään 100 henkilön osaston Naton Air Shielding -operaatioon 3.6.–31.7.2024.  Nykysuunnitelman mukaan henkilöstö koostuisi kokonaisuudessaan
kantahenkilökunnasta.

Valtioneuvosto hyväksyi istunnossaan 8. helmikuuta 2024 selonteon Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024. Samalla selonteko annettiin eduskunnalle. Valtioneuvosto kuulee näin ollen eduskunta antamalla sille asiasta selonteon kansainvälistä apua, yhteistoimintaa tai muuta kansainvälistä toimintaa koskevasta päätöksenteosta annetun lain mukaisesti.

”Yhteisen puolustuksen rauhan ajan tehtävät ovat tärkeä osa Naton perusajatusta, jonka mukaan kaikki liittolaiset valmistautuvat tukemaan toisiaan pelotteen ja puolustuksen toteutuksessa koko liittokunnan alueella. Suomi kantaa myös vastuunsa tinkimättä kuitenkaan kansallisen puolustuksen suorituskyvystä”, kommentoi puolustusministeri Antti Häkkänen.

Suomalaisosaston tukeutumispaikka on Mihail Kogălniceanun lentotukikohta, joka sijaitsee Kaakkois-Romaniassa lähellä Constanțaa, Mihail Kogălniceanun kansainvälisellä lentokentällä. Toiminta-alueena on Romania, Bulgaria sekä Mustanmeren kansainvälisen vesialueiden matalan riskin alueilla.

PJ_ylilento_1Romaniassa Ilmavoimat toteuttaisi lentokoulutus- ja harjoitustoimintaa, osallistuisi lentokierroksiin lähialueella järjestettävissä Naton harjoituksissa, toteuttaisi harjoittelua alueella olevien ilmatorjuntayksiköiden kanssa ja osoittaisi Naton läsnäoloa alueella. Harjoituslentotoiminta toteutettaisiin tarkoitukseen varatuilla harjoitusalueilla Romanian ja Bulgarian ilmatilassa.

Ilmavalvonnan päivystystoiminta eli ns. Air Policing -operaatio toteutettaisiin vuorotellen Ison-Britannian kanssa. Operaation aikana toteutettaisiin arviolta neljä päivystysviikkoa aseistetulla F/A-18 -koneilla.

Ilmavoimien hävittäjäosaston Air Shielding –tehtävän kustannusarvio Romaniassa on noin kolme miljoonaa euroa. Siitä 1,6 miljoonaa euroa olisi henkilöstökuluja ja 700 000 logistiikkakuluja. Majoitus-, vuokra- ja tukikohdan rakentamiskuluihin arvioidaan menevän noin 600 000 euroa. Lentotuntien katsotaan sisältyvän Ilmavoimien vuotuiseen kiintiöön.

Ilmavoimien C-295M -kuljetuskone (CC-2) vieraili Constantassa aiemmin helmikuun aikana.


Nato johtaa ja päättää voimankäytöstä - provokaatiot mahdollisia

HN_lakeuksien_yllaValtioneuvoston selonteon mukaan Nato Air Shieldig -tehtävä toteutettaisiin Naton sotilaallisen komentorakenteen johdossa eli lento-osasto tultaisiin alistamaan Naton komentorakenteen johtoon tehtävän ajaksi. Natolle annettaisiin johtovastuu käyttää suomalaista osastoa Air Policing -tehtäviin mukaan lukien siihen kuuluva voimankäyttö.

Mahdollinen voimankäyttöön liittyvä päätöksenteko tehdään Naton neuvoston hyväksymien toimivaltuuksien nojalla. Naton Air Shielding –toimintaan sisältyvässä Air Policing -toiminnassa noudatetaan Nato Rules of Engagement (ROE) -toimintavaltuuksia. Suomen Puolustusvoimien mukaan toimivaltuudet vastaavat Suomen kansallisen lainsäädännön mukaisia alueellisen koskemattomuuden valvonta- ja turvaamistoiminnassa käytettyjä toimivaltuuksia.

Air Policing -toiminnassa Nato ROE sallii hävittäjäosaston minimivoimankäytön Naton
vastuualueella, joka kattaa tässä tapauksessa jäsenvaltioiden Romanian ja Bulgarian ilmatilan osat. Suomalaiset hävittäjät ovat tehtävien aikana varustettu samalla tavalla kuin kansallisessa alueellisen koskemattomuuden valvonta- ja turvaamistoiminnassa. Hävittäjät ovat siis aseistettuja.

Varsinainen operointi toteutettaisiin lähempänä aktiivista sotatoimialuetta kuin Suomessa, mutta Puolustusministeriön mukaan ilmavalvonnan päivystystehtäviä toteutetaan vain matalan riskin merialueilla sekä Naton jäsenvaltioiden alueilla.

Puolustusministeriön mukaan Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen Romaniasta toteutettavaan Air Shielding -tehtävään osallistumisen yleinen riskitaso vastaa kotimaasta toteutettavia alueellisen koskemattomuuden turvaamisen tehtäviä.

HN_TyphoonsVenäjän ilmavoimat voi kuitenkin suorittaa provokaatioita ilmavalvonnan päivystystehtävien suorittamisen aikaan. Niitä ministeriö pitää kuitenkin epätodennäköisinä. Toinen huomioitava asia on  epäammattimainen lentotoiminta, jota Venäjä on Mustallamerellä harjoittanut useampaan kertaan. Lisäksi Romanian alueella maatoiminnan osalta riski laaja-alaisen vaikuttamisen osalta on korkeampi kuin Suomessa.

Puolustusministeriön selontoen mukaan ei voida sulkea pois, että tehtävien aikana tilanne muuttuisi vaativammaksi ja mahdollisesti kiristyvässä turvallisuustilanteessa suoraa sotilaallista uhkaa Air Shielding -tehtäviä suorittavia osastoja vastaan ei voida poissulkea.

Puolustusvoimilla olisi mahdollisuus vetää joukko pois tehtävästä, mikäli kansallinen puolustus sitä edellyttäisi.

Air Shielding -toiminta ylläpitää Natomaiden korkeaa valmiutta sekä kehittää eri joukkojen yhteensopivuutta. Nato Air Policing eli ilmavalvontaoperaatioon osallistuvat hävittäjät ovat valmiudessa 24/7 -periaatteella. Air Shielding -operaatioihin kuuluu hävittäjien lisäksi ilmavalvonta- ja ilmapuolustusjärjestelmiä. Toiminta on laajentunut nykymittakaavaan Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Lue myös: