Jenny ja Antti Wihurin rahastolta 60 000 euron tuki Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen drone-hankkeelle

Skydrone7Jenny ja Antti Wihurin rahasto myönsi 60 000 euron avustuksen Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry:lle Maanpuolustusjärjestöjen yhteiseen drone-hankkeeseen. Suur-Savon Reserviupseeripiirin, Suur-Savon Reserviläispiirin ja Kaakkois-Suomen Viestikillan yhteishankkeessa on jo aiemmin hankittu lämpökameralla varustettu drone. Hankkeen seuraavassa vaiheessa perustetaan dronehälytysryhmä Mikkeliin. Sen tehtävänä on tukea viranomaisia esimerkiksi kadonneiden etsinnässä.

Drone-hankkeelle ostettiin maaliskuussa 2023 lämpökameralla varustettu Nordic Dronesin valmistama SkyDrone 7. Tämä tehokas työkalu on suunniteltu ja valmistettu Muuramessa. Hankkeessa on lisäksi rakennettu liikkuva pakettiautoon toteutettu komentopaikka. Se varustellaan syksyn 2023 aikana viesti- ja johtamisjärjestelmillä. Tämä mahdollistaa joustavan toiminnan erilaisissa ympäristöissä ja olosuhteissa.

Päätavoitteena on kehittää monipuolinen ja ketterä drone-järjestelmä, joka vastaisi nykyajan ja tulevaisuuden haasteisiin. Käyttömahdollisuudet ulottuvat pelastustoiminnasta sähköyhtiöiden tarpeisiin sekä maatalouden ja metsätalouden hoitoon. Lisäksi hankkeessa painotetaan maanpuolustustyötä ja reserviläisten kouluttamista.

Kevään ja kesän 2023 aikana hankkeen pääkouluttajat ovat vahvistaneet osaamistaan ja harjoitelleet erilaisia toimintoja tulevissa koulutuksissa.

Seuraava vaihe hankkeessa on tammikuussa 2024 Lentopelastusseuran järjestämä koulutus, jonka jälkeen perustetaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ensimmäinen dronehälytysryhmä Mikkeliin. Tehtävänä on tukea viranomaisia esimerkiksi kadonneiden etsinnässä.

"Tällä hetkellä rakennetaan miehittämättömän ilmailun koulutusohjelmaa, joka tulee sisältämään sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta sekä varautumis- ja turvallisuuskoulutusta. MPK:lle yhteistyö dronehankkeen käynnistäneiden jäsenjärjestöjen kanssa on hyvin tärkeää koulutusmahdollisuuksien sekä kokonaisturvallisuuden kannalta", sanoi Maanpuolustuskoulutus MPK:n koulutusjohtaja Kari Pietiläinen.

Nyt myönnetty 60 000 euron tuki mahdollistaa hankkeen jatkumisen toiseen osaan, jossa tavoitteena on entistä suorituskykyisemmän, kiinteäsiipisen dronen hankinta. Jenny ja Antti Wihurin rahasto on riippumaton yleishyödyllinen suomalainen säätiö, joka tukee vuosittain apurahoin satoja hankkeita ja niiden toteuttajia tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloilla.

Tähän mennessä hanketta ovat tukeneet Maaseuturahoitus, Maanpuolustuksen kannatussäätiö, Maanpuolustuskiltojen liitto, Urlus-säätiö, Suur-Savon Sähkö Oy, Suur-Savon Energiasäätiö, Suomen Reserviupseeriliitto, Turvallisuuden tukisäätiö, Ajanvaunu Oy ja MPY Telecom Oyj yhteensä 218 500 eurolla.