KRP on keskeyttänyt esitutkinnat venäläisten siviilikoneiden ilmatilaloukkauksista

Poliisi_pukuPoliisi on tutkinut kevään ja kesän 2022 aikana tapahtuneita useita luvattomia vierailuita Suomen ilmatilassa. Esitutkinta on keskeytetty, koska epäillyt eivät ole poliisin tiedossa. Ensimmäisenä tutkintaan otetut maaliskuiset tapaukset sattuivat eri päivinä ja neljälle eri lentoyhtiölle.

Esitutkinnan mukaan ilmatilaloukkauksissa oli kyse venäläisten siviililentoliikenteen käytössä olevien ilma-alusten lentämisestä Suomen ilmatilassa muun muassa Suomenlahdella Loviisan edustalla.

 Tutkinnan kohteena olivat epäillyt ilmatilanloukkaukset tapahtuivat neljänä eri päivänä maaliskuussa. Ensimmäinen tapaus oli 3. maaliskuuta, toinen 4. maaliskuuta, kolmas 8. maaliskuuta ja viimeinen 28. maaliskuuta. Kyseessä oli neljän eri lentoyhtiön suorittamat lennot, joista osa suuntautui idästä länteen ja osa lännestä itään.

Suomen ilmatilaan päätymisen syitä voisivat olla esimerkiksi sääilmiöiden väistö, navigaatiovirhe tai tarkoituksellisuus. Epäillyt loukkaukset kestivät kussakin tapauksessa lyhyen aikaa.

Keskusrikospoliisi epäilee ilmatilaloukkauksiin liittyen säännöstelyrikoksia, koska loukkauksilla on rikottu EU:n Venäjälle sodan johdosta asettamia pakotteita, jotka koskevat myös siviili-ilma-aluksia. 

Säännöstelyrikoksesta voidaan tuomita sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta, ja törkeästä säännöstelyrikoksesta voidaan tuomita maksimissaan neljä vuotta vankeutta.

Poliisi on tehnyt tutkinnassa yhteistyötä Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen kanssa. Keskusrikospoliisi ei kommentoi esitutkintoja tässä vaiheessa enempää. Poliisi jatkaa tutkintaa, jos asiassa ilmenee uutta tietoa.

Lue myös: