Lentopaikka-avustusten hakukierros käynnistyi - ylläpitoon ja kehitykseen on tarjolla 900 000 euroa

Traficom_signLiikenne- ja viestintävirasto Traficom julkisti 27. maaliskuuta 2024 haettavaksi valtionavustuksia Finavia Oyj:n lentoasemaverkoston ulkopuolisten alueellisten lentoasemien ja lentopaikkojen toiminta- ja investointimenoihin vuodelle 2024. Harkinnanvaraisiin avustuksiin on käytettävissä kokonaisuudessaan 900 000 euron määräraha.

Lentopaikkojen ylläpitoon ja kehittämiseen tarkoitettu avustus on suunnattu alueellisten lentoasemien ja lentopaikkojen ylläpitoon ja kehittämiseen. Hakukierroksella on jaettavana valtion talousarvion momentilta 31.10.31 900 000 euron määräraha.

Alueellisten lentoasemien hakemusten arvioinnin painopiste on edelleen säännöllinen siviili-ilmailun matkustaja- ja reittiliikenteen edistäminen ja niitä tukevat toimenpiteet. Pienempien lentopaikkojen hakukriteereissä painotetaan toiminnan kehittämistä ja turvallisuutta edistäviä hankkeita.


Tukikierroksen tavoiteet vaihtelevat erilaisten lentopaikkojen välillä

Kaikkien hakijoiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota muun muassa toiminnan taloudellisiin edellytyksiin ja kannattavuusnäkymiin, sekä suunnitelmiin toiminnan kehittämiseksi.

Hakukriteereitä ja ohjeita on osin päivitetty aikaisemmista vuosista ja mm. ei-taloudellisen toiminnan määrittelyä on rajattu aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Hakemuksissa kiinnitetään huomiota harjoitettavan toiminnan taloudellisiin edellytyksiin ja kannattavuusnäkymiin lähitulevaisuudessa, sekä suunnitelmiin toiminnan kehittämiseksi. Tarkastelun kohteena on myös lentoaseman tai lentopaikan nykyinen toiminta ja millaisia toimijoita lentoaseman toiminta palvelee. Lisäksi huomioidaan lentoaseman tai lentopaikan toiminnan vaikutukset paikalliseen elinkeinoelämään.

Avustuksen kohdentamisen arvioinnissa otetaan huomioon myös valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021-2032. Hakijoiden tulee myös huomioida, että avustus on tarkoitettu tukemaan toiminnan kehittämistä, eikä osaksi hakijan toiminnan pysyvää rahoitusta.

Alueellisten lentoasemien osalta avustus on suunnattu niiden ylläpitoon ja kehittämiseen, mikä osaltaan tukee alueellisia yhteyksiä ja parantaa alueellista saavutettavuutta. Painopisteenä on säännöllinen eli toistuva siviili-ilmailun matkustaja- ja reittiliikenteen edistäminen ja niitä tukevat toimenpiteet.

Avustusta ei ole tarkoitettu alueellisen lentoasematoiminnan suunnitteluun tai aloittamiseen, vaan jo käynnissä olevan toiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen. Investointien osalta kiinnitetään huomiota myös hakijan esitykseen tarvittavan omarahoitusosuuden kattamisesta. Toimintamenojen osalta avustus on tarkoitettu yhden vuoden ajanjaksolle.

 Pienempien lentopaikkojen hakemusten arvioinnissa painotetaan investointeja ja hankkeita toiminnan kehittämiseen ja turvallisuuden edistämiseen. Mikäli hakija ei täytä ryhmäpoikkeusasetuksen vaatimuksia, mutta edellytykset De minimis -tuen myöntämiselle täyttyvät, voidaan tuki myöntää De minimis -tukena. Tämä tarkoittaa enintään 300 000 euroa per hakija kolmen vuoden aikana.
 

Hakuaika päättyy 26. huhtikuuta 2024

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Traficomiin viimeistään 26. huhtikuuta 2024 kello 16.15.

Traficom käsittelee ja arvioi määräaikaan saapuneet hakemukset ja päättää avustusten myöntämisestä. Mikäli avustusmääräraha ei riitä kaikille hakijoille, avustus kohdennetaan hakemusten keskinäisen arvioinnin perusteella siten, mikä parhaiten tukee hakukierroksen tavoitteita. Lisäksi tukea myönnetään vain, jos Euroopan unionin valtiontukisääntelyn edellytykset tuen myöntämiselle täyttyvät.

Vuonna 2023 valtionavustusta myönnettiin Enontekiön Lentoasema Oy:lle, Lappeenrannan Lentoasema Oy:lle, Seinäjoen Lentoasema Oy:lle ja Mikkelin kaupungille (Mikkelin lentoasema). MH

Lue myös: