Maailmanlaajuinen lennonseurantajärjestelmä otti askeleen eteenpäin

Sky_sunset2Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n jäsenvaltiot suosittivat uuden lentokoneiden seurantajärjestelmä standardin käyttöönottoa. Lentoja seurattaisiin 15 minuutin välein saatavan tiedon avulla.

Yli 850 hallintojen ja ilmailualan edustajaa osallistui aihetta käsittelevän ICAO:n korkean luokan turvallisuuskokoukseen (HLSC/2) Montrealissa 2-5 helmikuuta.

Suositeltu 15 minuutin välein lentokoneen paikkatietoja keräävä standardi on ohjaava mutta ei pakottava. Se antaa lentoyhtiöille mahdollisuuden täyttää vaatimukset käyttäen sopivaksi katsomiaan menetelmiä. Nykyisellään liikennekoneiden matkaa seurataan tarkasti mutta edelleen on olemassa aluita, joilta tietoa ei saada kerättyä.

"Uusi standardi on ensimmäinen tärkeä askel kohti maailmanlaajuisen lennonseurantajärjestelmän perustaa ja ICAO:n Global Aeronautical Distress and Safety System (GADSS) -järjestelmän käyttöönottoa", sanoi ICAO:n neuvoston puheenjohtaja Olumuyiwa Benard Aliu.

"Tiedot järjestelmästä lähetetään nopeutetulla prosessilla kommentoitavaksi jäsenvaltiolle jo ennen kuun loppua. Odotamme käyttöönottoa ICAO:n neuvostossa jo tulevana syksynä".

ICAO:n GADSS-konsepti kehitettiin lennon MH370 katoamisen seurauksena. Siviili-ilmailujärjestö asetti suuntaviivat lennonseurantajärjestelmälle erityiskokouksessaan toukokuussa 2014. Puitteet toimille lähti asettamaan tuolloin muodostettu Aircraft Tracking Task Force (ATTF).

Seurantajärjestelmä perustuu kolmen tukipilarin varaan kattaen pitkän aikavälin seurannassa normaalitilanteen lisäksi myös epänormaalit ja hätätilanteet. Normaalitilanteessa 15 minuutin välein lentokoneesta lähetettävä tieto siirtyy poikkeavissa tilanteissa jopa minuutin välein tapahtuvaan lähetteeseen.

ICAO_logoICAO:n korkean tason turvallisuuskokouksen  päätösten mukaan sen suositteleman GADSS-konseptin katsotaan olevan astettujen suuntaviivojen mukainen.

ICAO:n tarkoituksena on koordinoida alueellisia toimia standardin käyttöönottamiseksi ja ohjeistamiseksi yhdessä valtioiden kanssa sekä kehittää niiden kykyä vastata yhteneväisesti epänormaalien tilanteiden käsittelyyn.

"Käyttöönoton yhteydessä annettava apu on kriittistä tämänkaltaisen uuden ICAO:n standardin implementoimiseksi. Alueelliset toimet ovat  elintärkeä askel prosessiamme", painotti Aliu.

"Pitkällä aikavälillä ICAO myös kehittää vaatimuksia ja toimia epänormaalien ja hätätilanteiden käsittelyyn. Monimutkaisuutensa ja teknologisista ratkaisuista riippuvan asian ratkaiseminen vaatii enemmän aikaa. Toimet ovat linjassa GADSS-konseptin kanssa ja ICAO työskentelee asian parissa tehden yhteistyötä EUROCAE:n ja RTCA:n kanssa", päätti  Aliu.

EUROCAE on vuonna 1963 perustettu standardeja kehittävä Euroopan siviili-ilmailulaitejärjestö. RTCA (Radio Technical Commission on Aeronautics) on puolestaan vuonna 1935 perustettu ilmailualan kehittämisestä vastaava järjestö Yhdysvalloissa.

ICAO:n suunnitelmissa on säännösten kehittäminen, jotka mahdollistaisivat monialaisen lähestymisen lentojen seurantaan ja tukemaan etsintä-, pelastustoimia ja onnettomuustutkijoiden työtä.


Lentoyhtiöt toivottivat suosituksen tervetulleeksi

Kansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA oli hyvillään ICAO:n uudesta suosituksesta.

"Päätös jatkaa ilmailualan ja hallitusten yhdessä tekemää onnistunutta työtä maailmanlaajuisen lentoturvallisuuden parantamiseksi. Olemme kaikki menossa samaan suuntaan. Kokouksen päätösten tulisi vakuuttaa matkustajat siitä, että turvallisuus on aina etusijalla", kommentoi IATA:n johtaja Tony Tyler.

"Monet lentoyhtiöt seuraavat koneitaan jo nyt. Olemme tyytyväisiä tähän uuteen hankkeeseen, joka mahdollistaa uusien ja jo olemassa olevien teknologioiden käytön lentokoneiden seurannassa. Odotamme innolla työskentelyä ICAO:n kanssa tehokkaiden ja kestävien ratkaisuiden kehittämiseksi", päätti Tyler.

Lue myös: