Rajavartiolaitoksen, pelastustoimen ja poliisin drone-ohjeistusta pyritään yhdenmukaistamaan

Poliisi_drone_laatikotSisäministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan pelastustoimen, poliisin ja Rajavartiolaitoksen välistä yhteistyötä miehittämättömien ilma-alusten käytössä. Työryhmän tavoitteena on yhdenmukaistaa toimialakohtaisia miehittämättömien ilma-alusten ohjeistuksia sekä tiivistää viranomaisten välistä yhteistyötä.

Työryhmä muun muassa selvittää mahdollisuuksia yhdenmukaistaa miehittämättömiin ilma-aluksiin liittyvää koulutusta ja toteuttaa sitä osaksi viranomaisyhteistyönä. Samalla selvitetään, miten miehittämättömän ilmailun viranomaistoimintaa voidaan tilastoida valtakunnallisesti yhdenmukaisin menetelmin.

Työryhmän asettaminen liittyy Traficomissa valmisteilla oleviin uudistuksiin, joissa kansallista viranomaisten ilmailua koskevat määräykset päivitetään vastaamaan Euroopan unionin sääntelyä. Vuonna 2021 voimaan tuleva ilmailumääräys sisältää uusia yhteistyö- ja toimintavelvoitteita viranomaisille.

Asetetussa työryhmässä on edustus sisäministeriön pelastusosaston ja poliisiosaston, pelastuslaitosten sekä Pelastusopiston lisäksi Rajavartiolaitoksesta ja poliisihallituksesta. Työryhmän toimikausi on 1.1.-31.12.2021.

Viranomaistoimijat operoivat droneillaan kansallisen säännöstön mukaan ja valtion ilmailu määritellään ilmailulaissa. Nykyisestä kansallisesta ilmailumääräyksestä OPS M1-32 on voimassa vielä siirtymäkauden ajan, jonka jälkeen siitä todennäköisesti irroitetaan oma määräys valtion ilmailulle.