Utin lentokentän vesitorni säilytetään ja siihen asennetaan lentoestevalot

NH90_2Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on 16. lokakuuta 2014 myöntänyt pysyvän poikkeusluvan Utin lentokentän vesitornille, joka ylittää lentoesterajoituspinnan. Antennit vaihdetaan lentoestevaloihin.

Trafi pyysi lentoaseman pitäjä Finavialta syyskuussa lisäselvitystä siitä, onko vesitorni mahdollista säilyttää prosessin aikana esiin nousseiden uusien näkökulmien myötä. Finavia haki Trafilta poikkeuslupaa vesitornin säilyttämisestä lokakuussa.

Trafin päätös poikkeusluvasta perustuu lentoaseman pitäjän selvitykseen ja ulkopuoliseen asiantuntija-arvioon. Kysymyksessä on kuitenkin poikkeama kansainvälisistä turvallisuusstandardeista, mutta Trafi on katsonut, että huomioiden kentän nykyiset lentomäärät ja sen, että kentällä ei ole kaupallista liikennettä, ei kentän riskitaso nouse merkittävästi.

Utin lentokentältä operoi Utin jääkärirykmentin helikopteripataljoona. Sen käytössä on NHIndustries NH90-kuljetushelikoptereita.

Poikkeuslupa on myönnetty sillä ehdolla, että vesitornin päällä olevat antennit poistetaan, sen huippu varustetaan lentoestevaloin ja sen tietojen esittämismuoto ilmailukartoissa ja muissa dokumenteissa tarkistetaan.