Uusi Ilmailumuseo -hanke toteutuu - lisätalousarvioesityksessä 7 miljoonan euron avustus

UI_ulkoa_DTarkkitehditHallituksen esityksessä vuoden 2024 lisätalousarviossa on mukana Suomen Ilmailumuseon Uusi Ilmailumuseo -hanke, jolle ehdotetaan noin seitsemän miljoonan euron investointiavustusta. Tämän vahvan signaalin ja aiemmin myönnetyn 1,5 miljoonan euron avustuksen turvin Uusi Ilmailumuseo -hanke ottaa ison askeleen ja ensimmäinen vaihe käynnistyy välittömästi. Uusi Ilmailumuseo voisi avautua jo vuoden 2027 aikana.

UI_kaava2_VantaaSuomen Ilmailumuseon nykyiset museotilat ovat toiminnallisesti ja teknisesti elinkaarensa lopussa ja nykyisen tontin maanvuokrasopimus päättyy 2028. Aviapoliksen alueelle sijoittuvassa uudisrakennuksessa ilmailumuseo pääsee vihdoin kehittämään toimintaansa asianmukaisissa, museotoimintaan suunnitelluissa tiloissa.

Uusi näyttelykeskus rakennetaan Vantaan kaupungin (76%) ja Finavian (24%) yhteisesti omistamalle maalle, joka sijaitsee Aviapoliksen juna-aseman pohjoisen sisäänkäynnin vieressä Aviabulevardin itäpuolella sekä Turbiinitien itäpuolella. Alue rajautuu Turbiinitihen, Mekaanikontiehen, Aviabulevardiin, Karhumäentiehen ja nykyisen Suomen Ilmailumuseon tonttiin.

Rakennushankkeen kokonaiskustannusarvio on 20 miljoonaa euroa, josta yksityisen rahoituksen osuus tulee olemaan noin puolet.

SIM_2025_1Vantaalla sijaitsevan Suomen Ilmailumuseon, joka on myös ilmailun valtakunnallinen vastuumuseo Suomessa, tila- ja toimintaongelmiin on etsitty ratkaisua kiihtyvällä vauhdilla jo vuodesta 2012. Nykyiset rakennukset tarjoavat museon kokoelmille vain välttämättömintä suojaa. Lämmittämättömät päänäyttelyhallit eivät tarjoa suotuisia olosuhteita museoesineille eivätkä mahdollista näyttelyiden ja museokokemuksen kehittämistä.

PiaIllikainen"Valtio on ollut mukana rahoitusneuvotteluissa vuodesta 2018, mutta riittävää investointirahoituspäätöstä ei ole saatu vahvistettua. Viimeisten neljän vuoden aikana rahoitustarpeesta on käyty lukuisia kuulemisia opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Viime vuoden lopusta lähtien on valmistauduttu hankekehitysvaiheen käynnistämiseen", kertoo museonjohtaja Pia Illikainen Suomen Ilmailumuseosta.

"Upea uutinen Vantaalle ja koko pääkaupunkiseudulle! Uudesta ilmailumuseosta tulee merkittävä valtakunnallinen nähtävyys. Museo vahvistaa koko Aviapoliksen ja lentoasema-alueen vetovoimaa. Vantaan kaupunki tekee tarvittavat päätökset niin nopeasti kuin mahdollista museohankkeen toteuttamiseksi", iloitsee Vantaan kaupunginjohtaja Pekka Timonen.

Hankekehitysvaihe alkaa välittömästi

UI_sisatilat_DTarkkitehditSuomen Ilmailumuseolla ei ole aikaa hukattavaksi, joten noin vuoden mittainen hankekehitysvaihe aloitetaan välittömästi 1,5 miljoonan euron avustuksen turvin. Museota hallinnoiva Suomen Ilmailumuseosäätiö on hyväksynyt hankekehitysvaiheen välittömän käynnistyksen heti, kun avustusosa on käytettävissä.

Uusi Ilmailumuseo -konseptoinnista vastaavana projektipäällikkönä aloittaa museon nykyinen näyttelypäällikkö Valeri Saltikoff.

Ilmailumuseo_entranceHankekehitysvaiheen aluksi museo kilpailuttaa rakennuttajakonsultin, joka tulee vastaamaan
hankkeen läpiviennistä. Ensimmäisessä vaiheessa uusi museorakennus suunnitellaan niin pitkälle, että varsinainen rakennushanke voidaan käynnistää. Vantaan kaupunki on edistänyt rakennushankkeen käynnistämistä edellyttävää asemakaavaa, joka on tällä hetkellä päätöksentekovaiheessa.


Vantaan pitkäjänteinen tuki hankkeelle

UI_ilmakuva_DTarkkitehditLoppuvuonna 2019 Vantaan kaupunki otti aktiivisen ja suunnitelmien konkretisoinnin kannalta
elintärkeän roolin Uuden Ilmailumuseon perustamiseksi Vantaalle. Kaupungin ja museon yhteisen työryhmän selvityksen pohjalta parhaaksi sijaintipaikaksi valikoitui kaupunkikuvallisesti, taloudellisesti ja liikenteellisesti merkittävä kasvukohde Aviapolis.

Vantaan kaupunginhallitus hyväksyi hankkeen jatkovalmisteluun vuonna 2021, jonka jälkeen Vantaa on tarjonnut hankkeelle kaupungin asiantuntija-apua ja edistänyt suunnittelu- ja kaavoitusprosesseja. Nämä ovat luoneet vaikeinakin aikoina Ilmailumuseolle uskoa tulevaisuuteen.

Finnair_Jarkko_Konttinen"Uskomme vahvasti, että moderniin näyttelykokemukseen panostaminen tuo alueelle positiivisia vaikutuksia. Ilmailumuseon kokoelma on kansainvälisestikin ainutlaatuinen ja kiinnostava. Ilmailuhistoriallista näyttelytoimintaa Vantaalla on ollut ensimmäisestä, Helsinki-Vantaan lentokentällä vuonna 1972 avatusta näyttelystä saakka", kuvailee Suomen Ilmailumuseosäätiön hallituksen puheenjohtaja Jarkko Konttinen.

Museon tavoitteena on tehdä rakentumisessaan yhteistyötä niin asukkaiden kuin
lentokenttäkaupungin toimijoiden kanssa. Uudesta Ilmailumuseosta halutaan luoda paikka, jossa jokaisella on mahdollisuus oivaltaa ja ymmärtää ilmailuun liittyviä asioita ja ilmiöitä yhteiskunnallisessa kontekstissa. Myös elämyspalvelut ovat keskeisessä roolissa.

Tämänhetkisen arvion mukaan museo avautuu yleisölle syksyllä 2027 ja tavoitteena on noin 100 000 vierailijaa vuosittain. MH

Lue myös: