Viiden maakuntareitin kilpailutus käynnistyi - ostoliikenne turvaa lentoyhteydet kevääseen 2026

IMG_20210105_124541Liikenne- ja viestintävirasto Traficom käynnisti tarjouskilpailun aikataulun mukaisen reittilentoliikenteen hankkimiseksi viiteen maakuntakeskukseen. Operaattoria haetaan Helsingin ja Joensuun, Helsingin ja Jyväskylän, Helsingin ja Kajaanin, Helsingin ja Kokkola-Pietarsaaren sekä Helsingin ja Kemi-Tornion lentoasemien välillä keväästä 2024 alkaen 23 kuukauden ajaksi. Nykyisellä sopimuskaudella lennoista huolehtivat Finnairin alihankkijoina Nordic Regional Airlines tai DAT.

Käynnistynyt kilpailutus perustuu syyskuussa 2023 hallituksen budjettiriihessä päätettyyn 38 miljoonan euron määrärahaan maakuntalentojen turvaamiseksi ja hankkimiseksi maaliskuuhun 2026 asti. Tuen piiriin kuuluu myös Porin ja Helsingin välinen yhteys vuonna 2025. Ensi vuoden talousarvioesityksessä maakuntalentoihin on esitetty 15 miljoonan euron määrärahaa.

"Lentoliikenteen hankinnalla turvataan välttämättömät yhteydet Helsingin ja maakuntakenttien välillä. Tavoitteena on markkinaehtoisesti toimiva lentoliikenne näille yhteysväleille, jolloin valtion tukea ei tarvittaisi", kertoo johtaja Pipsa Eklund.

Traficom on asettanut kyseisille reittiväleille julkisen palvelun velvoitteen. Julkisen palvelun velvoite edellyttää muun muassa sitä, että muilla kulkuvälineillä matkustusaika kyseisellä välillä on yli kolme tuntia.

Tuettua ostoliikennettä hankitaan nyt 29. huhtikuuta 2024 – 28. maaliskuuta 2026 väliseksi ajaksi. Tämän lisäksi tarjottava sopimus sisältää optiokauden 27. helmikuuta 2028 saakka. Optiokauden osalta mahdollinen valtiontuki ja sen osuus selviää vasta vuoden 2025 aikana.


Tarjolla sopimukset kaikkiin kohteisiin noin 2000 lennosta

Aikataulut on laadittu kullakin alueella perustuen alueen omiin tarpeisiin. Käytännössä lähtö- ja saapumisajat on valittava siten, että ne tarjoavat sujuvat vaihdot jatkolentoihin Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

IMG-20200420-WA0017 Palvelutaso yhteysväleillä on keskimäärin kymmenen edestakaista lentoa viikossa. Operaattoreilta on pyydetty tarjoukset  23 kuukauden ajalle aikavälillä 29.4.2024-28.3.2026. Tarjoukset on pyydetty kaikille reiteille 1000 rotaatiosta eli 2000 lennosta.

Eri reiteille on asetettu erilaisia vaatimukset käytettävän lentokoneen matkustajapaikkamäärästä. Joensuun, Kajaanin ja Kemin osalta vaatimuksena on vähintään 50-paikkainen matkustajakone, Kokkolan osalta paikkoja tulee olla 42 ja Jyväskylän osalta 29.

Operaattorin tulee mahdollistaa matkustajille kahdeksan kg:n painoisen käsimatkatavaran ja vähintään 20 kg:n painoisen matkalaukun kuljettaminen. Lisäksi osalla reiteistä tulee olla mahdollisuus erikoismatkatavaran kun suksien, muiden urheiluvälineiden, soittimien sekä golfbägien kuljettamisen enintään 20 euron lisähinnalla.

Suurimmat paikkalukuvaatimukset voitaisiin täyttää esimerkiksi ATR-koneilla ja pienimpään riittäisivät puolestaan esimerkiksi BAE Jetstream-, Fairchild Swearingen Metroliner- ja Embraer EMB 110 Bandeirante -koneet.

Operaattorilla on oltava myös kyky operoida lentopaikoille, joissa on käytössä ainoastaan Performance 
Based Navigation (PBN) -konseptin mukaisia GNSS-pohjaisia (Global Navigation Satellite System) lähestymismenetelmiä. Lentokoneen vikaantuessa operaattorilla tulee olla saatavilla varakone 24 tunnin sisällä alkuperäisen lentokoneen vikaantumisesta ja se on oltava käytettävissä siihen asti, kun vikaantunut kone on lentokelpoinen.

joensuun-lentokentta-0020Sopimuksissa on omat pykälänsä myös polttoaineen nopean hinnan nousun ja pitkittyneen GNSS-häiriön varalta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan nosti ilmailualan osalta esiin GPS-järjestelmien alttiuden häirinnälle (jamming) ja signaalin väärentämiselle (spoofing). Tällainen toiminta on häirinnyt lentoliikennettä maailmalla, mutta myös Suomessa.

Kilpailutukseen voivat osallistua kaikki Euroopan Unionin alueelle sijoittuneet lentoyhtiöt, jotka täyttävät kilpailutuksen vähimmäiskriteerit. Operaattorilla tai sen alihankkijoilla tulee olla vähintään kahden vuoden kokemus aikataulunmukaisesta säännöllisestä lentoliikenteestä EU-alueella vuosina 2017-2022.

Tarjoukset tulevalle sopimuskaudelle tulee jättää 2. tammikuuta 2024 mennessä.

Nykyinen ostoliikennesopimus viidelle maakuntakentälle päättyy 28. huhtikuuta 2024. Voimassa olevalla sopimuskaudella operaattorina toimivat Finnairin osaomistusyhtiö Norra tai Danish Air Transport (DAT). Finnair on ilmoittanut osallistuvansa tuettujen reittien kilpailutukseen.


Vuonna 2026 kaikki ostoliikennereitit lähtevät samalta viivalta kohti 50/50 -mallia

Ranne-Lulu_eduskunta"Maakuntalennot jatkuvat katkeamatta ja voimme rauhassa valmistella vuodelle 2026 kaikkia kaupunkeja yhdenvertaisesti kohtelevan sisäisen lentoliikenteen sopimusmallin ja kehittää lentoja markkinaehtoisempaan suuntaan", kertoi liikenneministeri Lulu Ranne Lentoposti.fi:lle syyskuussa 2023.

LVM:n raportin mukaan osa reiteistä voisi jo nykyisin toimia markkinaehtoisesti erityisesti Kajaanin, Joensuun ja Kemin osalta.

"Maakuntalennot jatkuvat katkeamatta ja voimme rauhassa valmistella vuodelle 2026 kaikkia kaupunkeja yhdenvertaisesti kohtelevan sisäisen lentoliikenteen sopimusmallin ja kehittää lentoja markkinaehtoisempaan suuntaan", jatkoi ministeri Ranne.

Valtio tavoittelee siirtymistä kohti markkinaehtoista lentoliikennettä ja nyt käynnissä olevan kilpailutuksen jälkeiselle sopimuskaudelle kaikki reitit lähtevät vuonna 2026 samalta viivalta. Käyttöön on tulossa ns. Savonlinnan-malli, jossa valtio maksaa 50 prosenttia kustannuksista ja alueelliset toimijat toisen 50 prosenttia.

Nyt kilpailutettavan sopimuskauden lisäksi mukana on jo optio 29. maaliskuuta 2026 lähtien 23 kuukauden ajanjaksolle aina 27. helmikuuta 2028 saakka. Tämän osalta tavoitteena on siirtyä mallin, jossa maakunnat tai kaupungit rahoittaisivat merkittävästi aiempaa suuremman osan ostoliikenteen kustannuksista ellei hallitus tai eduskunta toisin päätä. Rahoitusmalli optiokaudelle selviää vuoden 2025 aikana.

Lue myös: