Rajavartiolaitos saa lisää resursseja rajavalvontaan

Kasvaneet rajanylitykset ovat lisänneet Rajavartiolaitoksen henkilöstön tarvetta Helsinki-Vantaalla ja muilla rajanylityspaikoilla. Sisäministeri lupaa lisää rajatarkastushenkilöitä kansainvälisille rajanylityspaikoille vuoden 2013 aikana.

Rajavartiolaitos saa palkata ensi vuonna 40 rajavartijaa lisää. Sisäministeri Päivi Räsäsen mukaan rajatarkastushenkilöstön määrä itärajan ja pääkaupunkiseudun kansainvälisillä rajanylityspaikoilla on riittämätön. Hallitus onkin sopinut, että rajanylitysliikenteen kasvusta Rajavartiolaitokselle jatkovuosina aiheutuvat resurssitarpeet ratkaistaan seuraavan kehyspäätöksen yhteydessä.

- Rajavartiolaitoksella on kovat säästötavoitteet, joihin se on myös hyvin varautunut. Itärajan rajaliikenne on kuitenkin vajaassa kymmenessä vuodessa kaksinkertaistunut ja jatkaa edelleen voimakkaasti kasvuaan. Samoin ulkorajaliikenne Helsinki-Vantaan lentoasemalla on lisääntynyt Aasian liikenteen kasvun myötä. Lisäksi Pietarin ja Helsingin välillä on käynnistynyt säännöllinen matkustaja-alusliikenne. Ruuhkat ja niihin liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet kaikilla kansainvälisillä rajanylityspaikoilla.

- Olen erittäin tyytyväinen siihen, että olemme hallituksessa sopineet rajavartijoiden määrän lisäämisestä. Käytännössä ensi vuonna rekrytoitavat rajavartijat ovat koulutettuja ja toimivaltaisia rajavartiomiehiä aikaisintaan vuonna 2014. Kehyskaudella arvioidaan tarvittavan lisäresursseja yhteensä noin 175 henkilötyövuotta, ministeri Räsänen toteaa. 

Tänä vuonna itärajan kansainvälisillä rajanylityspaikoilla arvioidaan asioivan noin 12 miljoonaa rajanylittäjää. Itärajan matkustajaliikenteestä yli 75 % on EU:n ulkopuolisista maista, lähinnä Venäjältä.