Ruotuväki: Puolustusvoimat harjoitteli vaurioituneen kiitotien nopeita korjaustoimia Malmin lentopaikalla

Malmi_2023_2Maavoimien johtama PKS23-harjoitus toi pioneerit pääkaupunkiseudulle, jossa toiminta näkyi mm. Helsingissä Malmin lentoasemalla 28.-30. elokuuta. Puolustusvoimien pioneerit harjoittelivat Malmin lentopaikalla risteilyohjusten vaurioittaman kiitotien nopeaa toimintaan palauttamissa yhdessä rakennusalan kumppaneidensa kanssa.

PKS23-harjoitus näkyi myös Malmin lentopaikalla, kun pioneerien ja rakennusalan kumppaneiden tehtävänä oli korjata kaksi risteilyohjuksen aiheuttamaa kraateria ja mahdollistaa lentotoiminnan jatkuminen kiitotieltä mahdollisimman nopeasti. Risteilyohjusisku oli toteutettu kaivinkoneella ja harjoituskraatereiden ympäristöön oli asetettu harjoitusräjähteitä. Malmin lentopaikalla toteutetuista harjoitustoimista kertoi ensimmäisenä Ruotuväki.

28.8.–1.9.2023 käynnissä olevan PKS23-harjoituksen tavoitteena on harjoitella Maavoimien valmiuspioneerijoukkueen suluttamis-, liikkeenedistämis- ja suojanedistämiskykyä rakennetulla alueella.

Malmi_2023_1 Harjoituksessa kerätään tietoa pioneeriaselajin kärkisuorituskyvyistä sekä esitellään suomalaista pioneeriosaamista kansallisille ja kansainvälisille yhteistoimintaosapuolille. Harjoitukseen on kutsuttu siviili- ja viranomaiskumppaneita, joilla on mahdollisuus tutustua pioneerijoukkojen toimintaan sekä suomalaisen puolustusteollisuuden ratkaisuihin.

Harjoitukseen osallistuu henkilöstöä laajasti läpi Puolustusvoimien organisaation, kun mukana on sotilaita Kaartin jääkärirykmentistä, Maasotakoulusta, Karjalan prikaatista, Panssariprikaatista, Ilmavoimista ja Puolustusvoimien logistiikkalaitoksesta. Harjoituksen kokonaisvahvuus on noin 70 henkilöä. Harjoituksen johtajana toimii pioneeritarkastaja, eversti Riku Mikkonen.

HF_terminaaliMalmin lentopaikan ilmailutoiminta on ollut keskeytyksissä 14. maaliskuuta 2021 alkaen. Ilmatilarakenne on edelleen ennallaan ja Malmi on lentopaikka. Kiitotie- ja rullaustieinfra ovat kuitenkin päässeet reilussa kahdessa vuodessa rapautumaan merkittävästi. Helsingin kaupunki aikoo toteuttaa lentopaikalle asuinrakentamista. MH

Ruotuväki: Yhteistyötä ja ammattimaisuutta esillä PKS23-harjoituksessa