Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin Yrmy ilmailee uusissa videoissa RPAS-laitteilla

Trafi_Yrmy_1Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on julkaissut kolme ilmailuaiheista Älä ole Yrmy -videota YouTube-videopalvelussa. Nyt aiheena ovat miehittämättömät ilma-alukset ja niiden asiallinen käyttö. Aiemmin Yrmy on esiintynyt Trafin tie- ja vesiliikenneturvallisuutta käsittelevissä videoissa.

Trafin uusissa videoissa Yrmy toimii ilmailijana eikä oikein pärjää eri tilanteissa. Videoilla pyritään huomauttamaan RPAS-laitteiden (Remotely Piloted Aircraft Systems) ja lennokkien käyttäjiä turvallisen lennätyspaikan valinnasta, näköyhteyden säilyttämisestä sekä yksityisyyden kunnioittamisesta.

Miehittämätön ilmailu on kasvuala harrastuksena ja ammattimaisessa toiminnassa. Huolenaiheita lentoliikenteelle ja muille ilmailijoille aiheuttaa erityisesti uusi harrastajakunta, joka ei välttämättä tunne sääntöjä joita tulee noudattaa.

Trafi_ABC_kokoTrafi julkisti lokakuussa 2015 määräyksen OPS M1-32, joka käsittelee kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättämistä. Määräyksellä luodaan edellytykset kokeiluille ja toiminnan kehittämiselle. Lähtökohtana on toimijoiden oma turvallisuuden hallinta ja itsesääntely. Lähestymistapa on siis riski- ja suorituskykyperusteinen eli se korostaa toimijoiden omaa vastuuta.

Uudella kasvualalla ei tässä vaiheessa olisi tilaa imagotappioille. Lentoturvallisuutta ja uusien tulokkaiden sujuvaa nousua yhteiseen ilmatilaan pyritään varmistamaan monin keinoin. Nyt julkistettujen videoiden lisäksi Trafi tekee mm. yhteistyötä laitemyyjien kanssa, jotka jakavat ostajille RPAS-tietoutta.

Trafin Älä ole Yrmy - ilmailijana videot

Valitse turvallinen lennätyspaikka.
Älä lennätä ihmisjoukkojen ja massatapahtumien yläpuolella.
Noudata varovaisuutta.

Säilytä näköyhteys
Kunnioita yksityisyyttä
Valitse turvallinen lennätyspaikka

Kunnioita yksityisyyttä ja kotirauhaa.

Lue myös:
RPAS-laitteet tuovat taivaalle uuden joukon ilmailijoita
Uusi määräys vahvistaa pelisäännöt kotimaiseen miehittämättömään ilmailuun