Finnairin hallitus päätti uudesta kaudesta henkilöstön osakeohjelmassa

Finnair_shorthaul_1Finnairin hallitus on päättänyt henkilöstön osakeohjelman uudesta säästökaudesta. Vuonna 2013 perustetun ohjelman tarkoituksena on kannustaa henkilöstöä yhtiön osakkeenomistajiksi ja palkita heitä pitkällä aikavälillä osakkeen mahdollisen arvonnousun kautta, mikä vahvistaa henkilöstön sitoutumista yhtiön omistaja-arvon kehitykseen.

Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista. Nyt päätetty 12 kuukauden säästökausi alkaa 1.7.2015. Hallitus päättää mahdollisista tulevista säästökausista erikseen.

Ohjelmassa henkilöstölle tarjotaan mahdollisuutta sijoittaa osa palkastaan Finnairin osakkeisiin. Noin kahden vuoden mittaisen omistusjakson jälkeen Finnair antaa ohjelmaan osallistuneille yhden osakkeen kutakin kahta ostettua säästöosaketta kohden. Nämä lisäosakkeet ovat saajalleen verotettavaa tuloa.

Lisätäkseen ohjelman houkuttelevuutta Finnair antaa 20 bonusosaketta kaikille ohjelmaan ensimmäistä kertaa osallistuville, edellyttäen että he ovat ohjelmassa mukana vähintään säästökauden ensimmäisen kolmen kuukauden aikana. Bonusosakkeet maksetaan lokakuussa 2015. Ohjelmaa tarjotaan noin 4 500:lle Finnairin työntekijälle Suomessa. Enimmäissäästön määrä kuukaudessa on 8 prosenttia ja vähimmäissäästön määrä 2 prosenttia kunkin osallistujan kuukauden bruttopalkasta, kuitenkin enintään 8 000 euroa vuodessa per osallistuja. Säästökauden 2015—2016 säästöjen kokonaismäärä voi olla enintään 7,5 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 2,3 miljoonaa osaketta laskettuna 10.2.2015 päätöskurssilla, 3,28 euroa per osake.

Osakkeita ostetaan kertyneillä säästöillä markkinahintaan neljännesvuosittain Finnairin osavuosikatsausten julkistamispäivien jälkeen. Ostetuille osakkeille säästökauden aikana maksetut osingot käytetään automaattisesti osakkeiden ostamiseen seuraavana osakkeiden ostopäivänä. Näillä osakkeilla on samat oikeudet lisäosakkeisiin.

Finnairin neuvonantajana ohjelman suunnittelussa on toiminut Alexander Corporate Finance Oy ja ohjelman hallinnoijana toimii Evli Alexander Management Oy.