Ilmavoimien, Maavoimien ja Rajavartiolaitoksen lentäjät ja henkilöstö meripelastusharjoituksessa

UpinniemiIlmavoimien, Maavoimien ja Rajavartiolaitoksen lentäjät harjoittelevat jälleen kylmän meren olosuhteissa selviytymistä Upinniemessä Ilmasotakoulun järjestämässä meripelastautumisharjoituksessa. Harjoitusosuuksista pisin on ollut noin vuorokauden mittainen ja tapahtumapaikka on kylmällä merialueella. SAR-tehtävällä harjoituksessa on mukana myös NH90-helikopteri.

Ilmasotakoulu järjestää pelastautumisharjoituksen 23.-27. lokakuuta 2023 Kirkkonummen Upinniemessä. Harjoituksessa ovat 108. kadettikurssin ohjaajaopintosuunnan opiskelijat Ilmavoimista, Maavoimista ja Rajavartiolaitoksesta sekä Ilmavoimien henkilökuntaa. Kadetit ovat tässä vaiheessa lentäneet Grobilla ja myöhemmissä koulutusvaiheissa he siirtyvät oman koulutushaaran kaluston käyttöön.

Kyseessä on pelastautumiskoulutuksen olosuhdekoulutus, jota annetaan ensimmäisen kerran Kadettikoulussa. Harjoitukseen voi osallistua myös jo valmistuneita lentoupseereita. Uran aikana pelastautumiskoulutuksen olosuhdeharjoituksia kerrataan tarpeen mukaan meri-, talvi- ja kesäolosuhteissa. Ilmavoimien hävittäjälentäjät kertaavat määräajoin myös hinauslaskuvarjokoulutuksessa lentokelpoisuusvaatimusten mukaisesti.

Harjoituksen tarkoitus on oppia selviytymään ja pitämään yllä toimintakykyä kylmään mereen päättyneen heittoistuinhypyn tai pakkolaskun jälkeen. Harjoitus toteutetaan sekä allas- että meriolosuhteissa. Koulutusohjelmaan kuuluu eri pituisia harjoitteita, joista osa on muutaman tunnin mittaisia, mutta pisin harjoitus kestää noin vuorokauden.

Ensivaiheessa koulutuksessa harjoitellaan toimintaa vedessä, totutellaan kylmän altistuksen vaikutuksiin ja opetetaan oikeat toimet toimintakyvyn palauttamiseksi. Tärkeää on suojautuminen jäältä, tuulelta ja sateelta sekä tulen tekeminen ja oikeat merkinantotavat. Ohjaajaopiskelijat harjaantuvat pelastautumis- ja merkinantovälineiden käyttöön.

Meriveden lämpötila on tällä hetkellä Upinniemen alueella noin arviolta noin 12 celsiusastetta. Meripuvun ja eristävän kerroksen kanssa merestä ylös pääsevän toiminta-aika on useita tunteja lihasvoiman lämmöllä. Ilman eristekerrosta meripuvun kanssa hypotermia uhkaa jo 30 minuutin kuluttua vedestä nousemisen jälkeen. Ilman meripukua keho on vajaalämpöinen jo 15 minuutin kohdalla.

Oppilailla on harjoituksen aikana käytössä samanlainen varustus kuin hävittäjälentokoneen ohjaamossa. Kyseessä ovat lentäjän päällä olevat varusteet sekä heittoistuimen mukana tulevat pelastautumispakkauksen varusteet. Lentäjän varusteisiin kuuluvat mm. lääkintäpakkaus, monitoimityökalu ja hätälähetin. Pelastautumispakkaukseen kuuluu mm. pieni yhden hengen lautta, villasukat, pipo, hansikkaat, puukkosaha ja puukko.

Torstaina 26. lokakuuta harjoituksen helikopteritoimintaa toteuttaa Utin jääkärirykmentti NH-kalustolla. Harjoituksen venekalustosta ja huollosta vastaa Rannikkoprikaati.