Rajan MVX-hankkeessa ovat mukana edelleen kaikki suuremmat valvontalentokonevaihtoehdot

MVX_TolppanenRajavartiolaitoksen 5. huhtikuuta tilausvaltuutuksen saanut MVX-hanke etenee ja valmistajille lähetään tarkennetut tietopyynnöt. Lentoposti.fi kertoi siitä uutisessaan illalla 5.4. Rajavartiolaitos vahvisti 6. huhtikuuta, että valvontalentokonehankkeessa ovat mukana edelleen kaikki suuremmat koneet, jotka täyttävät vaatimukset mm. toiminta-ajasta, kuljetuskyvystä sekä paineistuksesta.

Vuonna 2020 toteutetun MVX-hankkeen laaja tietopyyntö 2020 saa jatkoa kevään 2022 aikana valmistajille lähetettävällä tarkennetulla tietopyynnöllä. Lisätiedoilla varmistetaan hankkeen jatkaminen suunnitellusti.

MVX-hankkeessa korvataan Rajavartiolaitoksen kaksi nykyistä Dornier 228 -valvontalentokonetta täysimääräisesti. Vanhenevan kaluston tekninen kunto heikkenee ja keskeytysajat lisääntyvät. Koneiden uusiminen on välttämätöntä, jotta Suomen toimintakyky merellä ihmisten, ympäristön ja valtion turvallisuuden ylläpitämiseksi voidaan säilyttää.

MVX-hankkeessa ovat edelleen mukana kaikki ne valmistajat ja toimittajat, jotka täyttävät hankkeen vaatimukset yli kahdeksan tunnin toiminta-ajasta, riittävästä kuljetuskyvystä sekä matkustamon paineistuksesta.

EC-004_OH-MVO_SebastianViinikainenSuuremmista potkuriturbiinikoneista yli kahdeksan tunnin toiminta-aikaa tarjosivat uutena tai käytettynä hankittavat ATR 42-300, ATR 72-600, ATR 72MM, de Havilland DHC-8-100, ja -300-koneet. Uusina Rajavartiolaitokselle tarjottiin tästä kokoluokasta de Havilland DHC-8-400 ja Airbus C295MSA -koneita.

Suihkukonekalustona tarjottiin Cessna Citation Longitudea, Bombardier Challenger 650 ja Dassault Falcon 2000MVX-konetta, mutta niiden osalta vastaan voi tulla MVX-hankkeessa vaadittu kuljetuskyky.

Osa tarjotuista vaihtoehdoista voisi mahdollisesti tuoda myös tiettyjä synergiaetuja, sillä vastaavia konetyyppejä on jo nykyisin käytössä Suomessa siviili- tai sotilaskäytössä.

MVX-valvontalentokoneisiin on tulossa kasvaneen määrärahan turvin aiempaa laajempia suorituskykyjä. Rahoitus mahdollistaa sellaisten järjestelmien hankinnan, jotka eivät aiemmin olleet Rajavartiolaiksen prioriteettilistan kärjessä. Kyseiset laitteet ja järjestelmäkokonaisuudet ovat kuitenkin olleet mukana hankkeessa vähintäänkin ajatuksen tasolla.

MVX_Tolppanen_2"Suomen turvallisuusympäristön muutokset ovat olleet viime vuosina yllätyksellisiä ja nopeita. On tärkeää, että vanhentuneet ja käytöstä poistuvat Dornier-valvontalentokoneet saadaan viimein korvattua. Uusien valvontakoneiden hankinnassa painotamme kyvykkyyttä tuottaa luotettava ja kattava tilannekuva itärajalta, jotta Suomi pystyy vastaamaan muuttuviin tilanteisiin oikea-aikaisesti ja tehokkaasti", totesi MVX-hankejohtaja prikaatikenraali Jari Tolppanen.

doriner_rajavartiolaitosEuroopan turvallisuustilanteen muututtua valvontakoneisiin saadaan erilaisia suorituskykyjä. Uusien koneiden tehtävät on suunniteltu nykyisten koneiden tehtävien kaltaisiksi, mutta niiden kykyä vastata myös toimintaympäristön aiheuttamiin jatkuviin muutoksiin tullaan suunnitelmien mukaan parantamaan.

Uusien valvontalentokoneiden suunnittelussa huomioidaan myös kasvava tarve itärajan valvonnan ja sen yhteydessä tehtävän Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnan tehostamiseen.

Valvontalentokoneiden tärkeimmät tehtävät ovat rajojen valvonta maalla ja merellä, merihätään joutuneiden pelastaminen, merellisten ympäristövahinkojen havaitseminen ja niiden torjuntaoperaatioissa tukeminen. Lisäksi lentokoneilla osallistutaan Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja tuetaan ympäristöviranomaisia Itämeren tilan seurannassa.

Lentokoneet suorittavat rajojen valvontaa maalla ja merellä sekä valvovat Suomen alueellista koskemattomuutta.

MVX_operaattoriTämän lisäksi ne osallistuvat meripelastustehtäviin sekä etsivät kadonneita maalla ja merellä, havaitsevat öljypäästöjä merellä ja dokumentoivat todistusaineistoa seuraamusmenettelyä varten, osoittavat merellisten ympäristöonnettomuuksien torjuntatehtävissä öljylauttojen sijainnin öljyntorjunta-aluksille, osallistuvat Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin johtamiin rajaturvallisuusoperaatioihin Välimerellä tehtävänään mm. laittoman maahantulon paljastaminen, ympäristön- ja kalastuksenvalvonta sekä rajat ylittävän rikollisuuden torjunta.

Rajavartiolaitoksen päätehtäviä ovat rajaturvallisuuden ja merellisen turvallisuuden ylläpitäminen sekä sotilaallinen maanpuolustus. Rajaturvallisuuden toimintaympäristö on ollut voimakkaassa muutoksessa koronapandemian aikaan ja varsinkin nyt Euroopan turvallisuustilanteen järkyttyä.

Hankintaprosessi toimeenpannaan mahdollisimman nopeasti tavoitteena hankintasopimuksen tekeminen vuoden 2023 aikana, jolloin uudet suorituskyvyt voisivat olla käytössä vuonna 2026. Dornierien elinkaarta jatketaan alun perin suunnitellusta vuodesta 2025 vuoteen 2027, jotta kriittiset suorituskyvyt olisivat käytettävissä jatkuvasti. Nyt julkaistaan tarkennettu tietopyyntö mahdollisille toimittajille.

MVX-hankkeen investointi on kokonaishankinta, jossa ostetaan ilma-alukset, niiden sensorit ja muut järjestelmät sekä integrointityö ja todennäköisesti myös tarvittavat koulutukset. Mukana on myös varaosia ja muita mahdollisia suorituskykypaketteja. MVX-hankkeen määrärahaksi on varmistettu kehysriihessä 5. huhtikuuta 2022 aiempaa suurempi määräraha eli 163 miljoonaa euroa.

Lue myös Lentoposti.fi:n 5. huhtikuuta julkaistu uutinen MVX-hankkeen tilausvaltuutuksen saamisesta, tarkennetun tietopyynnön lähettämisestä ja mahdollisesta nykykaluston järjestelmien päivittämisestä: