Siviili- ja sotilasilmailun yhteiskoulutuksesta paras hyöty alkeis- ja peruskoulutusvaiheessa

haglun_mietinto_puolustusministerioPuolustusministeri Carl Haglund vastaanotti siviili- ja sotilasilmailun lentokoulutuksen yhteistyömahdollisuuksia käsittelevän työryhmän jatkoselvityksen keskiviikkona 11. kesäkuuta 2014. Parhaat synergiaedut on mahdollista saada yhteisellä alkeis- ja peruslentokoulutusvaiheella sekä valtion omistamalla konekalustolla.

Jatkoselvityksen tavoitteena oli tuottaa Suomen valtion kannalta laadukas ja kustannustehokas siviili- ja sotilasilmailun lentokoulutusvaatimukset huomioon ottava alkeis- ja peruslentokoulutusmalli.

FAF_vinka_1Työryhmän nyt valmiiksi saama selvitys oli jatkoa huhtikuussa 2013 luovutetulle aiemmalle selvitykselle siviili- ja sotilaslentokoulutuksen yhteistyömahdollisuuksista.

Jatkoselvityksen mukaan lentokoulutusyhteistyö toteutuu laadullisesti parhaiten mallissa, jossa yhteinen alkeislentokoulutus annetaan riittävän suorituskykyisellä lentokoneella ja jossa samaa lentokonetta käytetään myös peruslentokoulutusvaiheessa.

Työryhmän näkemyksen mukaan valtion tulisi hankkia ja omistaa yhteistyössä käytettävä lentokalusto. Lentokaluston ylläpito ja varsinainen lentokoulutus on toteutettavissa palveluntuottajan toimesta osin tai kokonaan.

SIO_DA42_hallissaTyöryhmän näkemyksen mukaan lentokoulutusyhteistyön synergiaedut ovat suurimmat toteutettaessa lentokoulutus yhdessä paikassa, mutta yhteinen lentokoulutus voidaan järjestää myös useammassa lentokoulutuspaikassa.

Puolustusvoimien osalta tarkastelu on liittynyt Vinka-koulutuslentokoneiden elinkaaren päättymiseen vuosikymmenen loppupuolella. Korvaavien koulutuslentokoneiden hankinta sisältyy Puolustusvoimien rahoituskehykseen.

aw119koalanet_rajavartiolaitosHelikopterilentokoulutuksen osalta työryhmä esittää, että rajavartiolaitoksen ja maavoimien antama alkeis- ja peruslentokoulutus yhdistetään, ja että siviilihelikopterilentäjien kansallinen koulutus turvataan pysyvällä rahoituksella.

Lisäksi työryhmän näkemyksen mukaan tulisi perustaa pysyvä valtion tuottaman siviili- ja sotilasilmailun lentokoulutuksen yhteistyöryhmä. Samoin työryhmä katsoi, että siviili- ja sotilasilmailun alkeis- ja peruslentokoulutusyhteistyöstä tulisi tehdä valtioneuvoston periaatepäätös tai linjaus.

Lue myös:

Artikkeli: Kohti lentokoulutusyhteistyötä
Artikkeli: Lähivuodet eivät lupaa parannusta suomalaislentäjien työllisyystilanteeseen kotimaassa