Suomen ilmavoimat kouluttaa Norjan tulevia F-35A -hävittäjälentäjiä - Hawk-koulutus Ilmasotakoulussa

MLU_HW_2Suomen ja Norjan ilmavoimat ovat sopineet koulutusyhteistyöstä, jonka myötä norjalaisia lento-oppilaita saapuu Hawk-koulutukseen Ilmasotakouluun Tikkakoskelle. Norjalaislentäjät siirtyvät Hawkin kautta F-35A -hävittäjien ohjaimiin eli luvassa on hyvin samanlainen koulutuspolku kuin Suomen ilmavoimien lento-oppilaillakin on edessä lähitulevaisuudessa. Uusi avaus antaa mahdollisuuden jakaa suomalaisosaamista entistä laajemmin liittolaismaiden tuleville sotilaslentäjille.

Osapuolet allekirjoittivat koulutusyhteistyötä koskevan sopimuksen syyskuussa 2023. Ensimmäiset Ilmasotakoulun antamaan lentokoulutukseen tulevat lento-oppilaat on jo valittu Norjassa. Suomeen on syyskuun aikana saapumassa ensivaiheessa kolme lento-oppilasta, jotka osallistuvat Hawk-vaiheen lentokoulutukseen Tikkakoskella. Koulutus toteutetaan englanniksi suomalaisilla lentokoulutusohjelmilla.

Baana22_Mantyla_1Ilmasotakoululle ja Hävittäjälentolaivue 41:lle tarjoutuu nyt erittäin hyvä mahdollisuus kansainvälistyä. Olemme molemmat Nato-maita, ja Norja on jo ja Suomikin on pian F-35 -käyttäjä”, sanoi Ilmasotakoulun johtaja eversti Vesa Mäntylä.

Koulutukseen tulevat lento-oppilaat ovat lentäneet ennen Suomeen siirtymistään alkeiskoulutuksen potkurikonekalustolla Norjassa. Ilmasotakoulussa annettava lentokoulutus on norjalaisille maksullista. Suomeen saavuttuaan lento-oppilaat tullaan integroimaan hävittäjälentolaivueen nykyiseen organisaatioon.

Norjalaisille annetaan käytännössä lähes samat HW1- ja HW2-koulutusohjelmat kuin suomalaisille. Niitä on kuitenkin typistettu muutaman lennon verran norjalaisten erilaisten vaatimusten takia. Suomessa HW-koulutusta annetaan pidemmälle Hawk-kaluston halvemman operointikustannuksen takia.

MLU_HW_5Käytännössä norjalaisohjaajatkin voitaisiin annettavan lentokoulutuksen jälkeen siirtää suoraan Hornetiin kuten suomalaisohjaajat. Norjalaisoppilaiden koulutuksen sisältöön vaikuttaa oppilaiden lähtötilanne ja koulutuksen tavoitteet.

Norjalaiset lento-oppilaat eivät tule palvelemaan Suomen Puolustusvoimissa eikä heillä ole Puolustusvoimiin mitään sitoumuksia. He ovat hakeutuneet koulutukseen oman kotimaansa kautta. Koulutusyhteistyö ei vaikuta suomalaisten ohjaajien koulutukseen. Samassa yhteydessä ilmavoimien Hawk-koulutusta varten tehdään myös uusia investointeja koulutuslaitteisiin.

"Norjalaisten koulutus alkaa lokakuun alussa ja saatetaan valmiiksi kesään 2025 mennessä. Kouluttautuminen alkaa Grob-simulaattorilla ja he siirtyvät HW-tyyppikoulutusvaiheeseen loppuvuodesta 2023. He tulevat saamaan Suomessa HW-lentokoulutuksen kokonaisuudessaan Hawk-simulaattorikoulutus mukaan lukien", kertoi eversti Mäntylä.

Suomeen saapuvilla norjalaisilla oppilailla on taustalla PPL-lentokoulutus norjalaisessa kansallisessa lentokoulussa. Suomessa lennot aloitetaan Grob-simulaattorissa, jonka kautta päästään nopeasti kiinni paikalliseen toimintaympäristöön ennen Hawk-koulutuksen aloittamista.

F35_NOR_ylilento Norjalaisjoukossa on mukana myös yksi norjalainen lennonopettaja, jolla on laaja kokemus hävittäjälentämisestä ja lennonopettamisesta potkuriturbiini- ja suihkukonekalustolla. Hän tulee osallistumaan myös suomalaisten lento-oppilaiden opettamiseen.

Kyseessä on kokenut lennonopettaja, joka on lentänyt F-16 ja T-45 Goshawk -koneilla. Myös hänelle annetaan Ilmasotakoulussa Hawk-koulutus.

 
Ulkomaalaisten sotilaslentäjäkoulutus on kokonaan uusi avaus

Suomen ilmavoimissa on aiemmin ollut kansainvälistä lennonopettajien vaihtoa, erityisesti Yhdysvaltojen kanssa. Lisäksi Ilmasotakoulu on kouluttanut Viron puolustusvoimien henkilöstöä Tikkakoskella. Nyt on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun ilmavoimat antaa sotilaslentäjäkoulutusta ulkomaalaisille lentäjille.

MLU_HW_4Vuonna 2008 Kauhavalle tavoiteltiin kansainvälistä lentokoulutusta Ilmavoimien ja Patrian yhteistyönä perustettavalla Nordic Pilot Training Centre:llä (NPTC). Tuolloin tehtyjen kansainvälisen lentokoulutuksen valmisteluiden kerrottiin tukeneen vahvasti myös kansallisen Hawk -lentokoulutuksen kehittämistä ja avanneen ainutlaatuisen mahdollisuuden kansainvälisen yhteistoiminnan siirtämiseksi uudelle tasolle.

Sotilaslentokoulutuksen antaminen ulkomaalaisilla lento-oppilaille ei siis ole täysin uudenlainen hanke ilmavoimille. Nyt vuonna 2023 se kuitenkin realisoituu toisin kuin NPTC noin 15 vuotta aiemmin. Patria on mukana nykyhankkeessakin, mutta vain Hawk-lennonopettajien tarjoamisen osalta.

Kiinnostusta ilmavoimien koulutusosaamista kohtaan on tullut niin Euroopasta kuin Pohjois-Amerikastakin.

Useampi maa on ollut kiinnostunut suomalaiskoulutuksesta ja Norja on ensimmäinen, joka aktivoitui asian kanssa. Kiinnostusta on ollut aina ja osasyynä kasvaneeseen kiinnostukseen on suomalaisosaamisen lisäksi myös Naton jäsenyys ja liittolaismaiden välinen yhteistyö”, kertoi eversti Mäntylä Lentoposti.fi:lle.

Hawk_Mk66_ilmavoimatNorjalla ei ole omaa koulutusjärjestelmää suihkuharjoituskonevaiheeseen vaan he kouluttavat ohjaajansa ennen hävittäjäkoulutukseen siirtymistä Yhdysvalloissa. Osasyy koulutusyhteistyölle on koulutuspaikkojen väheneminen Yhdysvalloissa”, totesi eversti Mäntylä.

Meillä on Suomessa hyvä ja laadukas lentokoulutus. Vahvuuksiamme ovat vapaa ilmatila ja läheiset harjoitusalueet. Kysyntään on vaikuttanut myös kansainvälisesti vähäinen suihkuharjoituskoneiden kapasiteetti. Suomella puolestaan on hieman ylikapasiteettia suihkuharjoituskoneissa ja mahdollisuuksien ikkuna on avoinna”, jatkoi eversti Mäntylä Lentoposti.fi:lle.

Kapasiteetilla Mäntylä viittasi Hawk-kaluston elinkaareen, jonka loppupäästä olisi nipistettävää. Hawkien elinkaaren jatkumisesta vuoteen 2040 saakka voidaan operoida esimerkiksi vuosi tai kaksi pois liittolaismaiden koulutuksiin.

"MLU_HW_1Nyt kyse ei ole niin suuresta avauksesta kuin aikanaan NPTC:n kanssa, mutta kun päästään alkuun niin ei sitä tiedä mitä hankkeesta kehittyy 2020-luvun lopulla tai 2030-luvulle edetessä”, arvioi eversti Mäntylä tulevaisuuden näkymiä Lentoposti.fi:lle.

Nyt käynnistyvä lentokoulutus käsittää kolme lento-oppilasta ja yhden lennonopettajan koulutuksen. Sovittua jatkoa ei toistaiseksi ole, mutta sellainen nähdään kuitenkin tulevaksi ja lisäoptiot ovat tämänkin jälkeen mahdollisia.

Hankkeella on iso strateginen merkitys, jota Suomen ilmavoimat rakentaa nyt hyvälle perustalle ja vahvalle osaamispohjalle. Koulutusyhteistyöstä saatujen kokemusten perusteella Ilmavoimat tarkastelee kansainvälistä koulutusmahdollisuutta myös laajemmin tulevaisuutta ajatellen.

”Suomen Ilmavoimien lentokoulutusjärjestelmä on hyvä ja laadukas. Olemme pystyneet arvioimaan sitä kansainvälisissä harjoituksissa vuosien aikana. Opettajamme ovat osaavia ja tuottavat erinomaista lento-osaamista. Hyvät tulokset on havaittu muidenkin toimesta, ja nyt Nato-jäsenyyden myötä meillä on mahdollisuus entistä tiiviimpään yhteistyöhön”, summasi eversti Mäntylä.


Koulutusyhteistyö valmistaa Suomea omaan Hawk - F-35A -siirtymään

Koulutusyhteistyöllä solmitaan hyviä verkostoja liittolaismaiden välillä. Suomalaiset oppilaat ja opettajat oppivat tällä järjestelyllä toimimaan luontevasti kansainvälisessä yhteisössä.

R21_Herranen_HNNorja on meille tärkeä liittolainen ja pohjoismainen yhteistyö on tärkeää Natossakin. Tämä on erinomainen mahdollisuus kehittää ja arvioida yhdessä Hawk-vaiheen koulutustamme käyttöönotettavaa F-35 -kalustoa varten, sillä norjalaiset oppilaat siirtyvät HW-koulutuksesta Suomesta suoraan F-35 -koulutukseen”, kertoi Ilmavoimien esikuntapäällikkö prikaatikenraali Timo Herranen.

NOR_35_parviEhdottomasti odotamme hankkeelta palautetta norjalaisilta. Kuulemme aikanaan mieluusti millainen koulutuspaikka Ilmasotakoulu oli F-35 -hävittäjään siirtyvien norjalaisten osalta. Heillä on hyvä vertailupohja Yhdysvalloissa annettavaan koulutukseen ja Norjalla on samaan aikaan edelleen osa oppilaista Yhdysvalloissa. Tämä on mielenkiintoinen benchmarkkaus siitä millainen taitotaso kahden erilaisen koulutusputken kautta saavutetaan”, päätti eversti Mäntylä.

Lue myös: