Valtio hankki odotetusti enemmistön Suomen Ilmailuopisto Oy:stä - Porin kaupungille 2% osuus

SIO_2020Suomen valtio on 1. heinäkuuta 2021 ostanut 48,5 prosenttia Suomen Ilmailuopisto Oy:n osakekannasta Finnair Oyj:ltä ja omistaa yhtiöstä nyt 98 prosenttia.  Loput kaksi prosenttia omistaa nyt Porin kaupunki.

Aiemmin Finnair ilmoitti osakassopimukseen perustuen haluavansa luopua omistuksestaan. Finnair tarjosi omistamansa osakkeet Suomen Ilmailuopiston muiden osakkeenomistajien eli valtion ja Porin kaupungin lunastettavaksi.

Ennen osakekauppaa Suomen valtio omisti Suomen Ilmailuopisto Oy:stä 49,5 prosenttia, Finnair 49,5 prosenttia ja Porin kaupunki yhden prosentin. Nyt valtio omistaa 98 prosenttia ja Porin kaupunki kaksi prosenttia.

Valtion maksama kauppahinta oli 8,15 miljoonaa euroa. Valtioneuvoston yleisistunto päätti asiasta 10. kesäkuuta 2021. Porin kaupungin maksama kauppahinta oli 168 083 euroa. Porin kaupunginhallitus päätti asiasta 21. kesäkuuta.

Omistusjärjestelyllä ei ole suoria vaikutuksia yhtiön operatiiviseen koulutustoimintaan. 

Suomen Ilmailuopisto kouluttaa ammattitaitoisia liikennelentäjiä sekä helikopterilentäjiä. Suomen kaupalle ja taloudelle lentoyhteyksien häiriötön toimivuus on elintärkeää ja ammattitaitoisten liikennelentäjien saatavuuden varmistaminen on olennaista.

Yhtiön rahoitus muodostuu pääasiassa opetus- ja kulttuuriministeriön maksamasta valtionosuudesta, mikä on vuodelle 2021 noin 6,8 miljoonaa euroa. Suomen Ilmailuopisto aloitti toimintansa Porissa vuonna 2002. MH

Lue myös: