Suomen seuraava hävittäjä - Lockheed Martin F-35 tarjoaa vahvaa vaikuttamiskykyä jopa 2070-luvulle

F35_flyby_1(Päivittynyt 19.34, sanamuotojen osalta valinnan varmistuttua) Suomen ilmavoimien joulukuussa huipentuva HX-hävittäjähanke osoitti Lockheed Martin F-35 -hävittäjien voittokulun jatkuvan. Amerikkalainen häivehävittäjä on nimittäin voittanut kaikki hankkeet, joissa se on ollut mukana viimeisillä valintakierroksilla. Suomen valinta oli maailmanlaajuisen käyttäjäkunnan omaava F-35A-hävittäjä sekä amerikkalaisia ja mahdollisesti myös eurooppalaisia vaikutuskykyjä.

Valmistajan mukaan F-35 on viidennen sukupolven hävittäjä ja sen eroa neljännen sukupolven hävittäjiin voi kuvata erona, joka on valintalevypuhelimen ja älypuhelimen välillä. Merkittävimmät muutokset koskevat suorituskykyä, selviytymiskykyä sekä verkottumiskykyä. Vaikeasti havaittavaa hävittäjää on luonnollisesti vaikea pysäyttää. F-35:n sensorit puolestaan havaitsevat vastustajan jo kaukaa ja ensi-isku voidaan tehdä ilman, että vastustaja edes tietää hävittäjien olevan iskuetäisyydellä.

F35_pari_Pirkkalassa_1 Lockheed Martin ja sen Suomelle tarjoama F-35A Lightning II -hävittäjä on lähes koko HX-hankkeen ajan ollut otsikoissa huimien kustannusten ja pitkien vikalistojen kanssa. Kustannuksia on kuitenkin painettu vuosi toisensa jälkeen onnistuneesti alaspäin samalla kohentaen hävittäjän ja sen osien luotettavuutta.

 Yhdysvaltain hallituksen vastuuvirasto GAO:n (Government Accountability Office) raporteissa on vuosikausia kerrottu laajasti hävittäjähankkeen ongelmista. Voittokulku on jatkunut niistä huolimatta, sillä valmistaja on taklannut vian toisensa jälkeen kehittäen hävittäjän sekä siihen kuuluvien osien valmistamista. Lockheed Martin ei ole kiistänyt ongelmia, mutta on todennut kyseisten raporttien laahaavan jäljessä. Ongelmien tullessa julkisiksi ne on joko jo korjattu tai niiden korjausratkaisu on valmistumassa.

F35_vaakalennossaSuomelle BAFO:ssa (Best and Final Offer) tarjottavat 64 F-35A -häivehävittäjää mahtuvat Lockheed Martinin mukaan annettuun noin 10 miljardin euron budjettiin. Lähes kaikkien odotusten vastaisesti valmistaja lupaa myös 64 hävittäjän vuosittaisten operoinnin ja ylläpitokustannusten mahtuvan annettuun noin 250 miljoonan euron raamiin. Sen osalta haastetta ei varmasti helpottanut Suomen vaatimus todellisista lentotuntimääristä, joiden tulee olla nykyisin käytössä olevien F/A-18 Hornetien tasolla.

F35_usaf_1Lockheed Martin kertoo, että F-35 -hävittäjän lentotuntihinnan tavoitteeksi on asetettu 25 000 Yhdysvaltain dollaria vuoteen 2025 mennessä. Lentotuntihinnan odotetaankin painuvan nykyisten F-15 -hävittäjien kustannusten alle lähivuosien aikana.

F-35A:n nykyiseksi lentotuntihinnaksi raportoidaan jopa 44 000 dollaria ja F-15 -hävittäjälle merkittävästi alhaisempi 20 000 dollaria. Norjalaiset ovat kertoneet lentotunnin hinnaksi 11 000 euroa. Lukujen sisällä pitämiä asioita ei ole avattu joten ne eivät ole suoraan vertailukelpoisia.

Todellisia kustannuksia on vaikea arvioida pelkkien eri lähteistä esitettyjen lukujen valossa, joita on tihkunut ympäri maailmaa. Suunta on kuitenkin ollut alaspäin ja todellinen tieto on varmasti myös Suomen ilmavoimien käytössä.

LM_FW_FAL_insideNykyisin Forth Worthin tuotantolinjalla käynnissä olevan LRIP 14 -tuotannon (Low Rate Initial Production) osalta F-35A -hävittäjän hinta on 77,9 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Hinta on edelleen esitetty vuoden 2012 dollareissa, joka on tilastointitapa Yhdysvalloissa. Kokonaishintaan sisältyy myös koneen Pratt & Withney F-135 -moottori, jota Suomelle tarjotaan 66 kappaletta. Mukana on myös kattava paketti erilaisia yhdysvaltalaisia ja eurooppalaisia vaikutuskykyjä.


Verkottumiskyky
ja sensorit jäävät vaikka häiveominaisuuksien etumatka katoaisi

LM_DAS_kone_ja_kypara Häiveominaisuuksien lisäksi F-35A:n suorituskyky rakentuu laajojen sisäänrakennettujen sensorien sekä verkottumiskyvyn ympärille. Tutkateknologian sekä muiden järjestelmien kuten IRST:n (Infrared Search and Track) kehittymisen myötä häiveominaisuuksien tarjoama etu kuitenkin vähenee. Laaja sensorivarustus tarjoaa kuitenkin edelleen merkittävää etua.

F-35 -hävittäjän sensorit keräävät tietoa laajemmin kuin koskaan aiemmin ja niiden keräämä tieto on hetkessä myös kaikkien omien joukkojen käytössä. Ihminen ei ole välissä hidastamassa tiedon kulkua tai sen analysointia. Tekoäly ehdottaa ohjaajalle oikeita toimenpiteitä erittäin nopeasti. Käytössä olevia vaikutuskykyjä voivat olla erilaiset ja eri alustoilla olevat ohjukset tai elektronisen sodankäynnin järjestelmät.

 Tieto voidaan siirtää eri alustojen välillä yhden pienen laatikon kokoisen ns. EMC2 eli "Einstein Boxin" kautta. Tämä avoimen arkkitehtuurin järjestelmä on Yhdysvalloissa liitetty esimerkiksi U2-tiedustelukoneeseen, mutta yhtälailla se voidaan asentaa lennokkiin tai kuljetuskoneeseen.

LM_DAS_simuKoneen ympäristöä tarkkaileva DAS-järjestelmä (Distributed Aperture System) luo ohjaajan kypäränäytölle tilannekuvan. Kyseinen järjestelmä mahdollistaa lentäjälle esteettömän ja tarkan näkymän koneen ympärille ikään kuin sen rungon läpi niin päivällä kuin yöllä. Kyky havaita ja seurata uhkia mistä kulmasta tahansa parantaa F-35 lentäjän tilannetietoisuudesta taistelukentällä.Suomi saa käyttöönsä uuden Raytheonin valmistaman DAS-järjestelmän. Suuri ohjaamonäyttö yhdistää sensorifuusion avulla oman koneen sekä muiden sensoreiden tiedot taistelukentän tilanteesta.

Hävittäjän elektronisesti ohjattavassa APG-81 AESA -tutkassa on yli 1000 lähetin/vastaanotinyksikköä, joita voidaan ohjata myös erittäin suurella teholla. Käytössä on myös moderni SAR-tutka (Synthetic Aperture Radar), joka näkee pilvien läpi.

NGUAS_battlespace_1F-35 voi toimia myös ilman omia sensoreita, kun siipimiehinä toimivat F-35 -hävittäjät voivat jakaa kaikki tarvittavat sensoritiedot. Tilannekuva voidaan jakaa nopeasti ja näkymättömästi muille F-35 -hävittäjille ja sitä voidaan täydentää myös muiden koneiden aktiivisilla sekä passiivisilla järjestelmillä. F-35 -hävittäjä voi laukaista ohjuksen ilman oman paikan paljastamista ennen sitä ja tässä vaiheessa havainnot tehnyt siipimies tai miehittämätön järjestelmä on jo kaukana uhka-alueen ulkopuolella.

 

 Pitkän kantaman vaikutuskykyä myös Euroopasta – JSM ja JASSM-ER -risteilyohjukset

LM_JSM_launch Sisäinen asekuilu mahdollistaa lähes muuttumattoman suorityskyvyn polttoainekuormasta tai aseistuksesta huolimatta. Tarvittaessa voidaan käyttää myös kuutta ulkoista ripustinta, jolloin häiveominaisuuksia luonnollisesti menetetään.

 Vaikka F-35A on amerikkalaisvalmisteinen on sen kanssa mahdollista käyttää myös eurooppalaisia vaikutuskykyjä. Sellaisia tarjotaan myös Suomelle, sillä mukana on alisooninen häiveteknologiaa hyödyntävä Kongsbergin Joint Strike Missile (JSM) -risteilyohjus. Lockheed Martin vahvisti kyseisen ohjuksen kuuluvan tarjoukseensa jo vappuna 2021. Niitä voidaan kuljettaa hävittäjän sisäisessä asekuilussa kerrallaan kaksi kappaletta. Tarvittaessa ulkoisissa ripustimissa sitäkin enemmän.

F35_ripustimet_suojattuJSM ei ole ainoa Suomen BAFO-tarjoukseen sisältyvä risteilyohjus. Lockheed Martin vahvisti kesäkuussa 2021 tarjoukseen kuuluvan myös amerikkalaisvalmisteisen JASSM-ER AGM-158B-2 -risteilyohjuksen (Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range), jonka kantama on jopa 1000 kilometriä.Niiden enimmäismääräksi oli kerrottu lokakuussa 2020 DSCA:n FMS-kauppaan liittyvässä ilmoitusmenettelyssä 200 kappaletta.

 Kalliiden risteilyohjusten sijaan häiveteknologia mahdollistaa lentämisen lähemmäs kohdetta, jolloin voidaan käyttää muita vaikutuskykyjä. Yhden risteilyohjuksen keskihinta on yleisellä tasolla miljoonia dollareita, kun esimerkiksi SDB:n (Small Diameter Bomb) hinta lasketaan kymmenissä tuhansissa dollareissa. Suomelle tarjottava asepaketti voisikin siten sisältää mahdollisesti muita tarjouksia pienemmän määrän risteilyohjuksia.

LM_MBDA_wpnsMuita eurooppalaisia F-35 -hävittäjään integroitavia vaikutuskykyjä ovat mm. MBDA:n lyhyen kantaman ASRAAM-ilmataisteluohjus sekä BVRAAM -aseita (beyond-visual-range air-to-air missile) edustava Meteor-ilmataisteluohjus. Myös SPEAR -ilmasta-maahan ohjukset integroidaan amerikkalaishävittäjään.

 Verkottumiskykyinen F-35 yhdistyy myös merellisiin ja maanpäällisiin suorityskykyihin ja toimii esimerkiksi osana ohjuspuolustusta. Hävittäjä voi toimia sensorina, joka tekee havainnon sekä myös vaikuttaa siihen elektronisen sodankäynnin järjestelmien tai aseistuksensa avulla. Lockheed Martinin mukaan hävittäjä on kaiken keskiössä eri puolustushaarojen yhteisessä JADO-toiminnassa (Joint All Domain Operations) .


Kehittyviä suorituskykyjä – luvassa uusi tehokkaampi moottori

Laajan sensorivarustuksen omaava F-35A ei Lockheed Martinin mukaan tarvitse rinnalleen erillisiä AEW&C -valvontakoneita tai muita elektronisen sodankäynnin alustoja. Hävittäjässä on Lockheed Martinin mukaan erittäin hyvät sisäänrakennetut elektronisen sodankäynnin järjestelmät, jotka toimivat laajalla taajuusalueella. Järjestelmät saavat tarvitsemansa virran ja jäähdytyksen lentokoneen sisäisistä ratkaisuista.

LM_enginecoverNykyisessä F-135 -moottorissa on valmistajan mukaan tarpeeksi tehoreserviä myös tulevien järjestelmien käyttöön ainakin Block 4 -päivitystä ajatellen.

Nyt käytössä olevan P&W F135 -moottorin rinnalle on kuitenkin kehitteillä on myös kokonaan uusi adaptiivisen syklin omaava moottori, joka toimisi aiempaa paremmin optimoidusti eri nopeusalueilla.

 Uutta XA100 -moottoria F-35A -hävittäjiin kehittää General Electric. Valmistajan mukaan tarjolla olisi 10 prosenttia enemmän työntövoimaa, 20 prosenttia pienempi polttoaineen kulutus, 30 prosenttia lisää toiminta-aikaa sekä aiempaa parempi jäähdytysteho, joka puolestaan mahdollistaisi lisää tehonkäyttöä eri järjestelmille.

Mahdollinen moottorinvaihto saattaisi lisätä kustannuksia myös Suomen hankinnassa. Alustavien aikataulujen mukaan uudistettu moottori voisi tulla käyttöön kuitenkin jo vuosina 2027 tai 2028 eli Suomen hävittäjätoimitusten jo käynnistyttyä.

 Myös nykyinen valmistaja Pratt & Whitney pyrkii tuomaan adaptiivisen ratkaisun päivityksellä myös nykyiseen F135-moottoriinsa. Se olisi uudelleenmoottorointia pienempi riski yksimoottorisen hävittäjän kehitysaskeleena. Pratt & Whitney kehittää myös uutta adaptiivista XA101-moottoria.

Eri lähteiden mukaan uudet moottorityypit sopivat kokonsa puolesta vain F-35A-hävittäjään eivätkä olisi yhteensopivia F-35B ja F-35C -hävittäjien kanssa. Moottorihankkeissa F-35 olisi vain yksi kehitysaskel, sillä niitä kehitetään seuraavan sukupolven amerikkalaiseen ns. kuudennen sukupolven hävittäjän tarpeisiin. Uuden moottorityypin lisäksi kehityshankkeena on toinenkin toiminta-aikaa lisäävä hanke. Nykyisin F-35-hävittäjät voivat käyttää vain sisäistä polttoainekapasiteettia, mutta nyt kehitteillä on myös ulkoinen ripustimiin kiinnitettävä lisätankkiratkaisu.

Kilpailijat pyrkivat saavuttamaan Lockheed Martinin etumatkaa, jota kuitenkin ylläpidetään omalla kehitystyöllä. Tulossa on mm. uusi TR3 (Technical Refresh) -päivitys, joka tuo hävittäjään uuden avoimen järjestelmäarkkitehtuurin. Sen rauta- ja ohjelmistoratkaisu muodostaa perustan lentokoneeseen tuotaviin uusiin suorituskykyihin ja mahdollistaa niiden nopeat integraatiot.

NGUAS_3F-35 on etulinjassa myös miehittämättömien ilma-alusten kanssa toimimisessa. Tämä ns. Manned-Unmanned Teaming -ratkaisu on usean eri valmistajan näkemys tulevaisuuden taistelukentän ratkaisuista ja se kiinnostaa kaikkia asiakkaita. Lockheed Martinin tekemien analyysien perusteella tulevaisuudessa on tarve hävittäjien ja selviytymiskykyisten miehittämättömien ilma-alusten yhdistelmälle.

Suunnitelmissa on kokonainen järjestelmäperhe entistä alhaisemmilla operointikustannuksilla, kehittyneellä häiveominaisuuksiinkin perustuvalla selviytymiskyvyllä ja pidemmällä toiminta-ajalla. Miehittämättömien ilma-alusten käyttö laajentaa vaikutuskykyjä ja tiedonkulkua johtamisjärjestelmiin läpi puolustushaarojen.

Uusia vaikutuskykyjä kehitetään Skunk Worksin suojissa ja mukana ovat varmasti myös energia-aseet vaikka niitä ei erikseenkään kysyttäessä kommentoitu. Lockheed Martin on jo toimittanut ensimmäisen kuljetuskoneeseen integroitavan laseraseen Yhdysvaltain ilmavoimille. Tulevaisuudessa sellainen voitaisiin asentaa esimerkiksi ulkoiseen ripustimeen jopa hävittäjäkoneessa, mutta kenties myös sisäisesti F-35 -häivehävittäjään.

 

Optimoitua laivastonkäyttöä – huoltotarvetta seurataan kuten lentoyhtiöissä

 LM_F35_apronKaikki toiminta keskittyy huoltojen tehokkuuteen, jotta koneet saadaan ilmaan ja päivittäiset lento-operaatiot voidaan toteuttaa. Tässä auttavat oikeanlaiset työkalut ja koulutus, huoltokyvyt ja varaosapalvelut sekä muut tekniset palvelut. Lockheed Martin kertoo F-35:n olevan helpoin huollettava Yhdysvaltain ilmavoimien kalustosta.

Huolloissa on käytössä lentoyhtiömäinen lähestymistapa ja tavoitteena tehokas toiminta. Laivaston tilaa seurataan tarkasti niiden asiakkaiden osalta, jotka jakavat tarvittavat tiedot ennakoivan kestävyysmallinnuksen tarpeisiin. Kyseessä on siis ns. järjestelmän kuntoon perustuva huoltotarve, joka toteutetaan suuren datamäärän ja sen analysoinnin avulla. Järjestelmän avulla voidaan estää samanlaisten vikojen ilmaantuminen jatkossa. Nyt Lockheed Martinilla on käytössään jo yli 430 000 lentotunnin sisältämät tiedot hävittäjän järjestelmien toiminnasta. Tiedot kulkevat huolto-organisaatiossa keskitetyn ALIS/ODIN-yhteyden kautta.

LM_DAS_sensori_2Koneen eri järjestelmien toimintaa seurataan siis tarkasti ja mahdollisiin vikoihin päästää kiinni jo ennen osan hajoamista. Ennustemalliin ja laitteiden kuntoon perustuen järjestelmä ilmoittaa osan hajoamisvaarasta. Huolto voidaan suunnitella ennakoidusti tai vaihtoehtoisesti koneella voi lentää siihen saakka, kunnes osa hajoaa.

Hävittäjälaivaston käyttöä voidaan siis optimoida tehokkaasti myös huoltotoimintaa ajatellen. Toiminta vaatii ajatusmallin muutosta aiemmasta, jolloin vika korjattiin sitten kun osa rikkoontui ja hävittäjälle mahdollisesti suunniteltu tehtävä peruuntui.

F-35 -hävittäjässä käytetyillä osilla on saavutettu korkea luotettavuus. Kun lentokoneen komponentit eivät hajoa ei niitä tarvitse korjata eikä myöskään tilata uusia osia. Hävittäjä on valmis toimintaan useammin, kun korjaustarvetta ei ole. Ehjät koneet ovat valmiina toimintaan ja tarjoavat laajat suorituskyvyt. Lockheed Martinin mukaan F-35:n luotettavuus on korkein Yhdysvaltain ilmavoimien kalustosta.

 Kaikkiaan 4092 hävittäjässä käytettävän osan toimintaa seurataan niiden elinkaaren ajan suorituskyvyn ja toimivuuden osalta. Niistä 54% ei ole koskaan hajonnut vaikka laivastolla on lennetty jo yli 430 000 lentotuntia.

Kolme vuotta sitten vastaava luku oli 75%. Vuonna 2021 vikoja on siis enemmän kuin ennen, mutta samalla maailmanlaajuinen laivasto on kasvanut ja lentotuntimäärät ovat nousseet. Lockheed Martin odottikin vikamäärän kasvavan, mutta toteaa myös osien kestävän pidempään kuin oli suunniteltu.

Ainoastaan kahdeksan prosenttia osista on hajonnut nopeammin kuin on odotettu. Juuri niihin osiin valmistaja keskittyy, jotta niiden luotettavuus saadaan paremmaksi. Näistäkin jo yli puoleen on olemassa ratkaisu ja muissa on selvillä syy hajoamiseen ja ratkaisua selvitetään. F-35-hävittäjissä on myös joitain osia, joissa hajoaminen johtuu eri syistä ja niiden selvittämiseksi vaaditaan ennemmän tietoa vikaantumisen syistä.

Tällä hetkellä tarkkailun kohteena on 100 erilaista osaa. Ne hajoavat odotettua useammin ja nopeammin, mutta syytä tai korjausta ei vielä ole olemassa. Esimerkkinä Lockheed Martin kertoo ohjaamossa olevan happipullon, jonka liitännät hajoavat todennäköisesti huoltovirheen seurauksena. Toinen osa on ohjaamon heittoistuimen vara-akku, joka tuottaa sähköä istuimen valojärjestelmälle.

F35_kaartaa_poltto Luonnollisesti hävittäjässä on ns. käytössä kuluvia osia, jotka on suunniteltu uusittavaksi. Sellaisia on esimerkiksi suuret ja kalliit muotosuojat, joita käytetään ohjainpintojen ja rungon välissä. Ne hankaavat toisiaan vasten estäen pääkomponenttien osumisen toisiinsa. Osa näistä hajoaa nopeammin kuin on odotettu. Tähän vaikuttaa aiempaa laajemman suorituskyvyn käyttö koneen operoinnissa. Hävittäjillä lennetään entistä kovempaa ja entistä rankemmissa olosuhteissa. Osien elinkaarta jatketaan uudelleensuunnittelun keinoin.

 Oikeat kumppanuudet ovat elintärkeä osa F-35 -hävittäjien huoltojärjestelmää. Kumppanuuksilla tarkoitetaan yhteistyötä teollisten toimijoiden mutta myös hallitusten välillä. Näin saadaan aikaan paras mahdollinen lopputulos.

F35_flyby_2Merkittävä osa eli 95 prosenttia komponenteista on huoltotarpeita ajatellen irrotettavia. Hävittäjä on suunniteltu myös huoltotoimintaa ajatellen, sillä huoltokohteet sijaitsevat pääosin asekuilussa, laskutelinekuilussa tai ohjaajan istuimen takana. Kyseisten paneelien avaaminen ei aiheuta häivepinnoitteen korjaustarvetta. Kaikkiaan 86% prosenttia huoltokohteista on tällaisissa paikoissa.Yksi pinnoitteen korjaamiseen johtavista huoltotoimista on nokan aluella sijaitsevan DAS-järjestelmän huolto.

Häivepinnoite on valmistajan mukaan erittäin kestävä ja sen osalta kokemusta on saatu jo F-117A Nighthawk -hävittäjistä. Pinnoite on suunniteltu koneen elinkaaren kestäväksi. Osa käyttäjistä kuitenkin uusii sen myös elinkaaren aikana. UV-valo voi Lockheed Martinin mukaan vaikuttaa väriin, mutta ei häiveominaisuuksiin.

Hävittäjässä on eritasoisia pinnoitteita ja esimerkiksi siiven johtoreunoja on vahvistettu pinnoitteen osalta aiemmista versioista. Häivepinnoite on myös jäänpoistonesteiden kestävää. Koneen päällä ei sen sijaan tule kävellä ilman erikoiskenkiä.

F35_coating_1 Suomella olisi myös oma kyky korjata häivepinnoitteen naarmut tai klommot. Huoltojärjestelmään LOHAS-ohjelmisto (Low Observable Health Assesment System) avustaa korjaustarpeen määrittämisessä yhdessä ALIS-järjestelemän kanssa. LOHAS osaa kertoa millaiset vaikutukset pinnoitevauriolla on ja miten se korjataan. Häivepinnoitteen korjaustoimiin kuluu Lockheed Martinin mukaan 4-24 tuntia korjaustarpeesta riippuen. Pinnoitekorjaus voidaan tehdä myös ulkona, mutta siihen liittyy rajoitteita sateen ja lämpötilan osalta.

F35_ALIS_Sheehy_2Nykyinen keskitetty huolto- ja vika-analysointijärjestelmä ALIS (Autonomic Logistics Information System) on vaihtumassa uuteen ODIN (Operational Data Integrated Network) -järjestelmään. Kyseessä on merkittävä uudistus, jossa yli 15 vuotta vanha järjestelmä viedään täysin uuteen järjestelmäarkkitehtuuriin ja se päivittyy nykypäivän vaatimuksiin sekä hyödyntää pilvipalveluita.

Tällä hetkellä ALIS-järjestelmä toimii uuden ODIN-järjestelmän laitteiston päällä ja itse ODIN-järjestelmän ohjelmistot ovat viivästyneet. Uusi ODIN-ohjelmistoversio on luvassa aikaan, mutta jo nyt vanhan ohjelmiston ajaminen uuden järjestelmän avulla on mahdollistanut tehokkaamman toiminnan. Suorittava porras kokee muutoksen järjestelmän merkittävästi nopeampana toimintana. Lockheed Martin kertoikin mekaanikkojen luulevan uuden ODINin olevan jo käytössä, koska kaikki toimii niin paljon paremmin.

F35_ALIS_Sheehy_1Huoltojärjestelmää päivitetään jokaisena vuosineljänneksenä käyttäjien kanssa. Muutoksia on tehty käyttöjärjestelmään ja se on entistä helpompi ja nopeakäyttöisempi. Huoltojärjestelmä siis kehittyy edelleen.

ALIS-huoltojärjestelmän CPE-pääpalvelin on Suomessa ja  toimii myös suljetuin rajoin mahdollistaen itsenäisen toiminnan myös kriisiaikana. Hävittäjät saadaan ilmaan myös ilman yhteyttä CPE-palvelimeen. F-35-hävittäjien kanssa mekaanikkojen käyttämät kannettavat tietokoneet tarvitsevat yhteyden CPE-palvelimeen kerran 60 päivässä.

Yhdysvallat on operoinut F-35 -hävittäjillä useita kertoja siten, että kaikki viestiyhteydet ovat olleet suljettuina. Tuolloin mikään tieto ei siirry ALIS-järjestelmään. Tuolloin menetetään luonnollisesti myös ennustavan huoltojärjetelmän tietoja ennen seuraavaa mahdollista tiedonvaihtoa.

F-35:n operointi ei vaadi myöskään tämän kannettavan tietokoneen läsnäoloa vaan koneita voidaan lentää myös tukikohtiin joissa niitä ei ole käytössä. Hävittäjä voidaan tankata ja jatkaa matkaa ilman tietokoneen käyttöä. Toimintaa on toteutettu Euroopassa usean päivän ajan eri tukikohdissa.


Suomelle on tarjolla laajasti omia kykyä takaamaan huoltovarmuutta

F-35_lineup_110220Lockheed Martin tarjoaa Suomelle laajan itsenäisen korjauskyvyn. Se mahdollistaa säästöt, koska ohjelman elinkaaren aikana tarvittavien lisävaraosien hankinta vähenee. Tarvittavat osat ovat kuitenkin saatavilla joko Suomen omasta varastosta tai maailmanlaajuisesta tukivarastoketjuista. Suomi on Lockheed Martinin mukaan ensimmäinen maa, joka saa kokonaan oman varaston maahan.

Globaali varaosavarasto täydentää Suomen omaa varaosakantaa. F-35-ohjelmassa kaikki toimivat saman varaosaketjun alla ja tiedot jaetaan. Kyseessä on siis erilainen toimintamallia kuin esimerkiksi F/A-18 -hävittäjien osalta, jolla on käytössä erilaisia varaosaohjelmia eri puolilla maailma.

F35_bottomOsat liikkuvat nopeasti varastojen välillä. Suomi voi tilata osan globaalista varastosta ja palauttaa sinne myöhemmin vikaantuneen ja itse korjaamansa osan. Varastosaldoja seurataan ja varaosia siirretään tarpeen mukaan paikasta toiseen. Varaosien saatavuus on merkittävästi parempi eikä valtioilla ole tarvettaa sijoittaa rahaa osien hankintaan. Tämä vähentää tehokkaasti kaikkien kustannuksia.

Suomen MRO-kyky olisi Lockheed Martinin mukaan light/medium -tasolla, joka olisi merkittävä suorituskyky. Lähes kaikki huolto- ja korjaustoiminta voitaisiin tehdä Suomessa. Jos tarvitaan erityistä pitkäkestoista korjausta se voidaan toteuttaa ns. Heavy MRO -huoltopaikoilla, joita on neljä. Niistä kaksi sijaitsee Yhdysvalloissa, yksi Japanissa ja yksi Italiassa.

Tällaisiin huoltoihin on Lockheed Martinin mukaan tarve vain suuremmissa järjestelmäpäivityksissä kuten siirtymisessä Block 3 -versiosta Block 4-versioon tai vakavien vaurioiden korjaamisessa. Toistaiseksi on ollut vasta kertaalleen tarve siirtää lentokyvytön F-35 -hävittäjä tällaiselle huoltopaikalle. Silloin siirto toteutettiin C-17 Globemaster III -kuljetuskoneella.

LM_F135_engineSuomelle tarjotaan hankinnan yhteydessä kahta varamoottoria, joka kuulostaa vähältä. Taustalla on moottorin modulaarinen rakenneratkaisu, jonka takia tarvetta varamoottoreille ei ole. Moottorinvaihdon sijaan tarvitaan usein vain pienempien moduleiden vaihtoa, joka onnistuu ilman moottorin irroittamista. Varsinaiseen moottorinvaihtoon tarvitaan kuuden hengen ryhmä. Joissain tapauksissa, kuten esimerkiksi ahtimen siipien vaihtamiseksi moottori on kuitenkin irrotettava huoltoa varten.

Vielä noin kolme vuotta sitten F-35 -hävittäjän F135 -moottorinvaihto tai moduulinvaihto saattoi kestää jopa 1,5 viikkoa. Syynä oli lämpösuojien vaihtotarve. Ne on liimattu runkoon koko moottorin pituudelta suojaamaan konetta moottorin kuumuudelta. Huoltoajasta meni seitsemän päivää uuden suojan liimauksen kuivumiseen. Nyt aika on saatu leikattua kuivumisaikojen osalta 16 tuntiin. Toinen suojaus eli ns. secondary seal vaati korjausajasta myös noin viikon, mutta nykyisin se onnistuu vain 48 tunnin aikaikkunassa. Moottorin irrotukseen ja moduulinvaihtoon varataan nykyisin kaksi päivää.

Kehitys on merkittävää, sillä moottorinvaihtotyö kesti aiemmin jopa 10 päivää. Jos moottori on paikallaan pitkään suojan repeytymiä ei voi paikata vaan lämpösuoja on vaihdettava. Sitä ei siis vaihdeta mootttorityön takia vaan suojan kulumisen takia.

Osa Suomelle tarjottavaa huoltovarmuutta ovat kuitenkin kokonaiset varamoottorit. Niiden lisäksi kokonaispaketiin kuuluu kyky moottorinosien valmistukseen ja huoltoon Suomessa. Suomi voi siis tarvittaessa rakentaa ja huoltaa moottoreita itsenäisesti.

Lisäksi yksi viidestä F-35-hävittäjien moottoreiden MRO-keskuksista (Maintenance, Repair and Overhaul) eli Kongsberg Aviation Maintenance Servicesin (KAMS) moottorikorjaamo sijaitsee lähellä Suomea Norjan Ryggessä. Se on viimeisin vaihe Kongsbergin ja Patrian pitkän tähtäimen lentokoneiden moottorihuoltohankkeessa, jonka kehityksestä Lentoposti.fi uutisoi ensimmäisen kerran jo vuonna 2018. KAMSin pääomistajat ovat nimittäin 50,1 prosentin osuudella Kongsberg Defence & Aerospace ja vähemmistöomistaja on suomalainen Patria 49,9 prosentin osuudella.

Kongsberg valmistaa lisäksi F-35 -ohjelman tarpeisiin sivuvakaajia, korkeusvakaajien johtoreunoja sekä päälaskutelineen luukkuja. Se on maaliskuussa 2021 solminut Lockheed Martinin kanssa sopimukset F-35 tuotantoeristä 15-17.

Myös Suomeen on luvassa valmistusta, kriittisen osaamisen siirtoa sekä teollisen yhteistyön hankkeita 20 vuoden ajalle. Tarjolla on Lockheed Martinin mukaan ainakin merkittävä lentokonerakennehanke, teknologiasiirto häivepaneelien valmistukseen ja moottorin huolto-osaamisen hankkeita. Tarjolla on kaikkiaan 134 erilaisen komponentin korjauskyky, johon sisältyy myös lentokoneen rungon ja avioniikan korjauskykyä.

Suomi saa siis kyvyn huoltaa ja korjata hävittäjiään kaikissa olosuhteissa ja jopa tilanteessa, jossa lentokone on saanut osuman. Itsenäinen kyky on varmistettu 30 vuorokauden mittaisen sulun ajalle.

 
F-35 on käytössä jopa 2070-luvulle saakka

LM_FW_FALLockheed Martin F-35 -hävittäjät korvaavat jatkuvasti eri puolilla maailmaa 25-30 vuotiaita koneita. Joulukuun 2021 alussa niitä oli toimitettu 14 asiakkaalle jo yli 730 koneen verran, joilla on lennetty jo yli 430 000 lentotuntia.

Forth Worthin 1,25 mailin eli noin kahden kilometrin mittaisella tuotantolinjalla on jatkuvasti kymmenittäin eri vaiheessa olevia hävittäjiä. Niitä valmistetaan Yhdysvaltain tehtaan lisäksi myös Italiassa ja Japanissa. Kuluvan vuoden aikana Lockheed Martin toimittaa arviolta 133-139 F-35 -hävittäjää. Vuonna 2022 niitä toimitetaan 151-153 kappaletta ja vuodesta 2023 lähtien vuosittain 156 hävittäjää. Lähivuosina Euroopassa on arviolta jo yli 400 F-35 -hävittäjän laivasto ja koko hävittäjäohjelman tavoitteena on jopa yli 3000 hävittäjän valmistaminen.

F35_aurinkolaseissaKyseessä on siis todellinen sarjavalmistuksessa oleva konetyyppi, jolla on merkittävä määrä asiakkaita. Lockheed Martin F-35 on nykyisin jo neljäntoista valtion valitsema suorityskyky. Suomi on ilmaissut vahvasti, että valittavalla hävittäjällä tulee olla riittävä käyttäjäkunta usean vuosikymmenen ajan.

Suomi aikoo käyttää hävittäjiä 2060-luvulle saakka sekä säilyttää suorituskyvyn hävittäjään tehtävillä elinkaaripäivityksillä. Laaja käyttäjäkunta takaa päivitettävyyden varmasti riittävällä tasolla Suomen tarpeisiin, sillä konetyypin on todettu olevan käytössä jopa 2070-luvulle saakka.

LM_F35A_suomi Iltalehti uutisoi 5. joulukuuta useisiin nimettömiin lähteisiin viitaten Lockheed Martinin F-35A -hävittäjien olevan osa kokonaisratkaisua jota Puolustusvoimat esittää nykyisten ilmavoimien F/A-18 Hornet -hävittäjien suorituskyvyn korvaajiksi.

Suomen HX-hankkeessa ovat ehdolla myös Boeing F/A-18 Super Hornet ja EA-18G Growler, Saab 39 E Gripen ja GlobalEye, Eurofighter Typhoon sekä Dassault Rafale.

 Valtioneuvosto tiedotti HX-hankkeesta iltapäivällä 10. joulukuuta 2021. Suomi valitsi Lockheed Martin F-35A:n ilmavoimien seuraavaksi suorituskyvyksi.


Päivittynyt kello 19.34: Muutettu sanamuotoja toteutuneen valinnan seurauksena. Sisältö ei ole muutoin muuttunut.

Lue myös:

Suomi kouluttaa ensivaiheessa 18 F-35-lentäjää – kuusi hävittäjää aluksi käyttöön Yhdysvalloissa

Lockheed Martin: Suomelle on tarjolla 64 F-35A -häivehävittäjää ja kattava asepaketti

Suomelle HX-hankkeessa tarjottu Lockheed Martin F-35 on jo 13 valtion valitsema suorituskyky

Lockheed Martin kehittää MUM-T -suorituskykyä ja seuraavan sukupolven UAS-perhettä F-35:n rinnalle

 Patrian toimipiste lentotukikohtaan Belgiassa - PBEC:n merkittävä referenssi voi tuoda lisätyötä